İslam Dini ve İman Bölümü ve Cennet Forumundan Cennet kapısında kim beklemektedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennet kapısında kim beklemektedir?

  Reklam
  Cennet kapısında kim beklemektedir?

  Cennet ve cehennem kapılarında pek çok melek vardır. Bunlar Kur’an’da Hazinler anlamına gelen ve Hazin kelimesinin çoğulu olan “Hazene” olarak kullanılmıştır. Bu sebeple bu kelimeyi bir isimden ziyade, bir unvan olarak değerlendirmek gerekir.
  Aşağıdaki ayetlerde bu husus açıkça ifade edilmiştir:

  “Kâfirler, bölük, bölük cehenneme sürülür. Oraya vardıkları zaman, cehennemin kapıları açılır. Cehennem Hazinleri/bekçileri/zebanileri onlara: “Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” derler. Onlar: “Evet geldi. Fakat kâfirlere azap sözü hak oldu” derler.
  Onlara: “İçinde ebediyen kalmak üzere, cehennemin kapılarından girin” denilir! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür!
  Rablerinden korkup sakınanlar ise, bölük, bölük cennete sevk edilirler. Nihâyet oraya vardıklarında, kapıları açılır ve cennet Hazinleri/bekçileri onlara: “Size selâm olsun, tertemiz oldunuz, artık ebedî kalmak üzere buraya girin!” derler”(Zümer, 39/71-73)
  Rivayet edilen bir hadisten, Cennet kapısında beklemekte olan Meleğin Hazin olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır.
  Hz. Peygamber(a.s.m) şöyle buyurdu:
  “Kıyamet günü ben cennetin kapısına gidip kapıyı açacağım. Hazin ‘Siz kimsiniz?’ diye soracak. Ben ise ‘Muhammed!’ diye cevap vereceğim. Bunun üzerine Hazin ‘Senden önce bu kapıyı kimseye açmamakla emr olundum’ diyecektir” (Müslim, İman, 85).
  Rivayet edilen diğer bir hadisten, Cehennemin baş muhafızının Malik olarak adlandırıldığı anlaşılmaktadır (bk. Tirmizi, Sıfetu Cehennem, 5).
  Bu isim ayette de açıkça zikredilmiştir:
  “Onlar/cehennemlikler, (cehennemin baş muhafızına): ‘Ey Mâlik! Ne olur, Rabbin bizim işimizi bitirsin!’ diye seslenirler. Mâlik ise: ‘Siz (azapta sürekli) kalacaksınız’ der.
  (Allah şöyle der): “Andolsun ki Biz, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz” (Zuhruf, 43/77).

  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  Cennet kapısında kim beklemektedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cennette bir çok güzellikler bulunmaktadır. Kapısında bekleyen melekler de dahil olmak üzere girişten itibaren güzelliklerle insanlar karşılanacaktır.Cennet bekçisi,  cennetin bekçisi,  cennetin bekçisi kimdir,  cennetin bekçisinin adı,  Cennet bekçisi kimdir,  cennetin bekçisi olan melek,  cennetin bekçisi kim