İslam Dini ve İman Bölümü ve Cehennem Forumundan Cehennem Ateşi Hangi Renktir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cehennem Ateşi Hangi Renktir?

  Reklam
  Cehennem ateşinin rengi nedir? Ateşin rengiyle ilgili hadis-i şerifler var mıdır?
  Cehennem ateşi karanlık ve siyahtır.
  “Cehennem ateşi katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır.” (Beyhakî)
  “Eğer cehennem ateşinde yananlar dünya ateşini bulsalar, içinde uyuyup dinlenirler.”

  Peygamberimiz Cebrail’den (as) cehennem ateşini kendisine tarif etmesini istemiş, bu melek de onu şöyle tarif etmiştir: “Allah Teâlâ’nın emriyle ateş bin sene yakılıp kıpkızıl hâle getirilmiş, sonra bin sene yakılıp sapsarı hâle getirilmiş, sonra bin sene yakılıp simsiyah hâle getirilmiştir. Böylece o şimdi ışıksız, karanlık ve olabildiğe sıcak ve yakıcı bir ateştir. Onun içinde yanan bir insan yerdekilere gösterilse, bunların hepsi onun kötü kokusundan ve korkunç manzarasından bayılıp ölürler.” (İhya-yı Ulum’id-Din)
  Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm):
  “Yaktığınız ateş var ya, bu cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir cüzdür!” buyurmuştu. (Yanındakiler):
  “Zaten bu ateş, vallahi (asileri cezalandırmaya ahirette) yeterliydi” dediler. Aleyhissalâtu vesselâm:
  “Cehennem ateşi öbürüne altmış dokuz kat üstün kılındı. Her bir kat’ın harareti, bunun mislindedir.” (Buhârî, Müslim, Muvatta, Tirmizî)
  Bu hadiste ahiretteki cehennem ateşinin, derece ve şiddet itibariyle, dünyadaki ateşin yetmiş katı olduğu ifade edilmektedir. Ashab, kâfir ve asileri cezalandırmak için dünyadaki ateşin de yeterli olacağını söylemesi üzerine, Resulullah (asm), Allah’ın azabının ne kadar şiddetli olduğunu belirtmek üzere te’kiden, cehennem ateşinin dünyadaki ateşe nisbetle altmış dokuz kat olduğunu, her bir katın aynen dünyadakine eşit bir şiddete sahip bulunduğunu beyan ediyor. (Kütüb-i Sitte)
  Yine Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki:
  “Cehennem ateşi bin yıl yakıldı. Öyle ki kıpkırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır.” (Tirmizî, Muvatta)
  Bir Örnek
  Dünya ateşinin harareti, cehennem ateşinin yanında çok azdır. Dünya ateşinin hararetinin azlığından rengi kırmızıdır. Meselâ, çay yaparken insan az dem koysa çayın rengi açık, kırmızı olur. Ama çok dem atarsa çayın rengi simsiyah, katran gibi olur. İşte dünya ateşinin harareti az olduğu için rengi açıktır, kırmızıdır. Fakat cehennem ateşinin ise hararetinin çokluğundan, ısısının fazlalığından, dehşetinden rengi kapkaradır.


  Paylaş
  Cehennem Ateşi Hangi Renktir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cehennemin var edilmesi ve kavurucu ve simsiyah görüntüsü boşuna var edilmemiştir. Dünyada yapılan kötülüklerin bedeli cehennem ateşinde verilecektir.cehennemle ilgili ayetler,  cehennem yananlar,  HASED ATEŞI,  cehennem ateşi ile ilgili ayetler,  ateş şekilleri,  cehennem ateşi,  cehennem karanlığı resimleri