İslam Dini ve İman Bölümü ve Cehennem Forumundan cehennemin katmanları, kapıları hakkında bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  cehennemin katmanları, kapıları hakkında bilgi

  Reklam
  Kur'an-ı Kerîm'de Cehennem'in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir.

  "Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır. " (el-Hicr, 15/44). Bu ayet iki şekilde tefsîr edilmiştir:

  a- Cehenneme girecekler çok olduğu için;

  b- Cezalandırma azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı için Cehennem'in yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar şunlardır:

  1- Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur'an-ı Kerîm'in yetmişyedi ayetinde geçmektedir.

  2- Lâzâ (alevli ateş): "Hayrı' (Allah onu azabdan kurtarmaz) Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir" (el-Meâric, 70/15).

  3- Saîr (pılgın ateş): "O şeytanlara (ahirette) çılgın ateş azabı hazırladık. " (el-Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle geçmektedir. (22/4; 31/21; 34/12 vs.)

  4- Sakar (kırmızı ateş): "Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar (Cehennem). " (el-Müddessir, 14/27)

  5- Hâviye (uçurum): "O, kızgın bir ateştir " (el-Kâria, 101/9-11).

  6-Hutame (kalbleri saran ateşli kaygı): "Şüphesiz o, Hutame ye (ateşe) atılacaktır." (Hümeze, 104/4).

  7- Cahim (yanan kızgın ateş):

  "Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim'in yarânıdırlar. " (el-Mâide, 5/10).

  Ayrıca Cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır. Birkaçı şöyledir:

  1- Soğukla azap,

  2- Yılan akrep gibi hayvanların sokması,

  3- Başına topuzlarla vurmak,

  4- Aç bırakmak,

  5- Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,

  6- Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,

  7- İrinli su içirmek,

  8- Gayya kuyusuna atmak,

  9- Uçurumlardan yuvarlamak,

  10- Zifiri karanlıkta azap,

  11- Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,

  12- Azapların her gün katlanarak çoğaltılması,

  13- Sonsuza kadar azap edilmesi.

  Kadı zade Ahmed efendi buyuruyor ki:

  Cehennemde bir yere Zemherir denir, yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak Cehenneme atılarak, azap yapılacaktır.

  Cehennemde çok soğuk Zemherir azapları bulunduğu, Kimya-i saadet ve Dürret-ül-fahire kitabında yazılıdır. Buhari, Müslim, İbni Mace ve diğer hadis kitaplarında, yazın sıcaklığı sıcak Cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da zemherir Cehennemin nefesinden olduğu bildiriliyor. (Örneğin: Buharî, Mevâkît: 9, Müslim, Mesâcid: 185-187; Tirmizî, Cehennem: 9.)

  Reşahat kitabında deniyor ki: Zemherir denilen soğuk Cehennemin azabı çok şiddetlidir.

  S.İ.E  Paylaş
  cehennemin katmanları, kapıları hakkında bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rabbim bize merhamet etsin o ne kötü duraktır inanaları cehennem ateşinden koru Rabbimcehennemin katmanları,  cehennemin 7 katmanı,  cehennemde soğuk var mı,  memba cehennem,  cennetin katmanları,  cehennemin 7 kapısı ve cehennem tabakaları,  cehennem katmanları