İslamda Namaz ve Beş (5) Vakit Farz Namazlar Forumundan İkindi Namazı Nasıl Kılınır Resimli Anlatım Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İkindi Namazı Nasıl Kılınır Resimli Anlatım

  Reklam
  İkindi namazı kaç rekattir,
  İkindi namazı nasıl kılınır,
  İkindi namazının kılınışı

  İkindi namazı sekiz rek'attir Önce, dört rek'at sünneti, sonra dört rek'at farzı kılınırİkindi namazının ilk sünnetinin kılınışı

  1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

  Niyet edilir Mesela, ikindi namazının sünnetini kılacak isek “Allah rızâsı için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya niyet ettim” denir

  2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

  Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

  Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

  3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

  Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

  Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

  Ayakta sırasıyla;

  - Sübhâneke

  - Eûzü Besmele

  - Fâtiha sûresi

  - Zamm-ı sûre okunur Meselâ, innâ e'taynâ okunur (Zamm-ı sûre,namazda okunan sûrelere denir)

  4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

  Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

  Kadınlar rükûda, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

  Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  5- Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

  Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

  6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır

  İkinci rek'atte sırasıyla;

  - Besmele,

  - Fâtiha,

  - Zamm-ı sûre okunur

  Sonra, birinci rek'atta olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

  8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükû'dan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek'atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

  Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş yani kâdei ula denir

  Ettehiyyatü, Salli-Bariki okuyup üçüncü rek'ata kalkar

  Üçüncü rek'atte, Sübhâneke ve Eûzü besmele çekip Fatiha ve zamm-ı sureyi okur, rüku ve secdeyi yapıp, dördüncü rek'ate kalkar Dördüncü rek'atte yine Fatiha ve zamm-ı sure okunur sonra rüku ve secde yapılarak Kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

  Oturuşta sırasıyla;

  - Ettehiyyâtü

  - Allahümme salli

  - Allahümme bârik

  - Rabbenâ âtinaduâları okunur

  Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

  10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

  Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek'atlık sünnet namazı tamamlanmış olur Allahümme entesselâmüdenilerek hemen farza kalkılır

  İkindi namazının farzının kılınışı

  1- Ayakta olarak kıbleye dönülür Ayakların arası dört parmak açıklıkta olur

  Niyet edilir Mesela, ikindi namazının farzını kılacak isek “Allah rızâsı için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya niyet ettim” denir

  2- “Allahü ekber” diyerek iftitâh tekbîri alınır

  Erkekler tekbîr alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmak araları normal açıklıkta bulunur Başparmaklar kulak yumuşağına değdirilerek eller yukarıya kaldırılır

  Kadınlar tekbîr alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmak araları normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizâsına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırırlar

  3- Tekbîrden sonra eller bağlanır Kıyamda yani ayakta iken secde edilecek yere bakılır

  Erkekler sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmağı sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar

  Kadınlar sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar

  Ayakta sırasıyla;

  - Sübhâneke

  - Eûzü Besmele

  - Fâtiha sûresi

  - Zamm-ı sûre okunur Meselâ, innâ e'taynâ okunur (Zamm-ı sûre, namazda okunan sûrelere denir)

  4- “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır yani bel doksan derece eğilir ve burada en az üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir Rükü’da iken ayakların üzerine bakılır

  Erkekler rükü’da, parmaklarını açıp, dizlerin üstüne kor Sırtını ve başını düz tutar Bacaklarını ve kollarını dik tutarlar

  Kadınlar rükû'da, sırtını ve başını, bacaklarını, kollarını dik tutmaz Sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler Ellerini parmaklarını açmayarak dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar

  Üç defa “Sübhâne rabbiyel-azîm” dedikten sonra, “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükü’dan kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  5- Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da burun ve alın yere konur Secdede baş iki elin arasında ve hizâsında bulunur El parmakları birbirine bitişiktir Secdede iken ayaklar kaldırılmaz Secdede gözler kapalı olmaz Burada en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur

  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik hâlde bulundururlar

  Ayaklar bitişik olarak parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak yere konur

  6- “Allahü ekber” diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur Otururken, parmaklar dizlerin hizâsına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Bu oturuşta erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak, parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar ise, ayaklarını yatık olarak sağ tarafına çıkarır ve öylece otururlar

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  7- “Allahü ekber” diyerek secdeden ayağa (ikinci rek'ate) kalkılır ve eller bağlanır

  İkinci rek'atte sırasıyla;

  - Besmele,

  - Fâtiha,

  - Zamm-ı sûre okunur

  Sonra, birinci rek'atte olduğu gibi, “Allahü ekber” diyerek rükü’a varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-azîm” denilir

  8- “Semi’allahü limen hamideh” diyerek rükû'dan ayağa kalkılır ve ayakta “Rabbenâ lekel-hamd” denilir

  “Allahü ekber” diyerek secdeye varılır Birinci rek'atte olduğu gibi yine en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve burada “Sübhânallah” diyecek kadar kısa bir an oturulur

  Sonra, “Allahü ekber” diyerek ikinci defa secdeye varılır ve en az üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’l┠denilir

  9- “Allahü ekber” diyerek secdeden doğrulup oturulur

  Otururken, el parmakları dizlerin hizâsına gelecek şekilde uylukların üzerine konur ve kucağa bakılır Buna ilk oturuş yani kâdei ula denir

  Ettehiyyatüyü okuyup üçüncü rek'ate kalkar

  Üçüncü rek'atte, Fatihayı okunur, rüku ve secde yapılıp, dördüncü rek'ate kalkılır Dördüncü rek'atte yine Fatiha okunur sonra rüku ve secde yapılarak, Kâde-i âhıre yani son oturuşa oturulur

  Oturuşta sırasıyla;

  - Ettehiyyâtü

  - Allahümme salli

  - Allahümme bârik

  - Rabbenâ âtinaduâları okunur

  Erkekler, sol ayağını yere yayarak onun üzerine oturur, sağ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur

  Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sağ tarafa çıkarır ve öylece otururlar

  10- Önce başını sağa çevirerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denir Selâm verirken omuzlara bakılır

  Sonra başını sola çevirerek sağ tarafta olduğu gibi yine, “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir Böylece dört rek'atlık farz namazı tamamlanmış olur Sonra üç defa "Estegfirullah" denip, Ayetel kürsi okunup duâ ve tesbihler yapılır


  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 0.jpg

  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 1.jpg

  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 2.jpg

  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 3.jpg

  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 0.jpg

  İkindi Namazi Nasil Kilinir Resimli Anlatim 5.jpg


  Paylaş
  İkindi Namazı Nasıl Kılınır Resimli Anlatım Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öğle ile akşam arasında kalan namazdır.İkindi vakti güneşin artık etkili sıcaklığının azaldığı zamandır.İkindi namazı ise 8 rekattır.4 rekat sünnet ve 4 rekat farz olarak kılınmaktadır.