Özel Gün ve Gecelerimiz ve Beraat Gecesi Forumundan Berat Gecesinin özellikleri Beraat Kandili Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Berat Gecesinin özellikleri Beraat Kandili

  Reklam
  Berat Gecesinin Özellikleri


  Tefsirlerde bu gece ile ilgili olarak şu şekilde izahlar yer almaktadır: Vergi ödendiği zaman nasıl ki vergi borçlusuna borcundan kurtulduğunu gösteren bir belge veriliyorsa, Allah Azze ve Celle de Berat Gecesinde mü'min kullarına berat yazar Zaten bu gecenin dört adı vardır: "Mübarek Gece", "Berae Gecesi", "Sakk Gecesi Belge ve senet (Allah Teala bu gece mü'min kullarına beraet yazar)", "Rahmet Gecesi"
  "Berat, beraet" kelimesi "el-berâe" kelimesinin Türkçedeki kullanılış şeklidir Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir
  "Berâet" iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamına gelmektedir Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup İlâhî bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir
  Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin Hicretin ikinci yılında Berat Gecesinde gerçekleştiğini kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır3
  Berat Gecesinin beş ayrı özelliği vardır
  1 Bütün hikmetli işlerin ayırımına başlanması
  2 Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması
  3 İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması
  4 Allah'ın af ve bağışlamasının coşması
  5 Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması
  Bir rivayette bildirildiğine göre Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam Şâban'ın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi Ondördüncü gecesi niyaz etti üçte ikisi verildi Onbeşinci gecesi niyaz etti, hepsi verildi Ancak Allah'tan devenin kaçması gibi kaçanlar başka
  Zemzem kuyusunun bu gecede açık bir şekilde coşup çoğalması da bu manaları kuvvetlendiren kutsal bir işaret olarak yorumlanmaktadır4

  Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Berat Gecesinin feyiz ve bereketini çeşitli şekillerde nazara vermektedir
  "Şâban'ın 15 gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir:
  "İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım "Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim
  "Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim
  "Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder"s
  Çünkü o gece İlâhi rahmet coşmuştur Berat Gecesi beşer mukadderatının programı çizilirken insanlara verilen eşsiz bir fırsattır Bu fırsatı değerlendirip günahlarını affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ı Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sığınan bir insan ne kadar bahtiyardır Buna karşılık, her tarafı kuşatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan ne kadar bedbahttır  Paylaş
  Berat Gecesinin özellikleri Beraat Kandili Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Beraat gününde yapılacak ibadet ne olursa olsun diğer günlerde yapılan aynı ibadetten kat kat daha hayırlı ve daha sevap kazandıracağı müjdesi verilmiştir.