Özel Gün ve Gecelerimiz ve Beraat Gecesi Forumundan Berat (gecesi) kandili nasıl geçirilmeli, ne yapmalı?-berat gecesi ibadeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Berat (gecesi) kandili nasıl geçirilmeli, ne yapmalı?-berat gecesi ibadeti

  Reklam
  Berat (Gecesi) Kandili Nasıl Geçirilmeli ?

  Berat Gecesi İbadeti


  Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur’ân tilaveti, zikir, teşbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.
  İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur’ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir
  Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
  “Onun için elden geldiği kadar Kur’ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”10
  Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü’min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.
  İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ’da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs’te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid’at bile olduğunu ifade eder.
  Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez. Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.  Paylaş
  Berat (gecesi) kandili nasıl geçirilmeli, ne yapmalı?-berat gecesi ibadeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gündüzü oruç ile geceyi çeşitli ibadet ile geçirilebilir. Beraat gecesinde yüz rekatlık kılınan bir namaz vardır. Fatihadan sonra on ihlas suresinin okunması hayırlıdır.mevlid kandili nasıl geçirilmeli,  mevlid kandili nasil geçirilmeli,  mevlid kandili 2013 nasil gecirilmeli