Özel Gün ve Gecelerimiz ve Beraat Gecesi Forumundan Rahmet Ve Mağfİretİn Yağdiğİ Gece Berat Gecesİ Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rahmet Ve Mağfİretİn Yağdiğİ Gece Berat Gecesİ

  Reklam
  Berat Gecesi Hakkında


  Rahman Rahim Allahin adi ile...
  Alemlerin Rabbı Allaha hamd olsun.
  Afiyette ve belada, darlıkta ve genislikte.
  Salat ve selam, Seyyidül-mürselin Resulullah Efendimize ve tüm aline
  Sübhan Allahtan temenni: Selametiniz, afiyetiniz, sebat ve istikametinizdir
  Allahummerzuknel hifzal murselin ilhamel enbiyayi ve fehmel evliyayi bikeremike ya ekramel ekramin.ve birahmetike ya erhamer rahimin.
  Allahumme bi hubbi zatike tahassanna ya Allah.Lailahe illallah seyyidina muhammedurrasulullah. Hakkan ve sıdkan
  ****************************


  RAHMET VE MAGFİRETİN YAGDIGİ GECE BERAT GECESİ

  Millet olarak büyük bir heyecan ve sürur ile ihya ettiğimiz mübarek gecelerden biri de, 10 Ekim Cuma gününü 11 Ekim Cumartesiye bağlayan gece idrak edeceğimiz Berat Gecesidir. Bu geceye ait bazı hususiyetleri şöyle sıralayabiliriz:

  1. Kıble, bu gecenin gündüzünde değişmiştir.

  *Bilindiği gibi Peygamberimiz (sav)Mekkede iken namazlarını Kudüse yönelerek kılardı. Medineye hicret ettikten sonra da yine Mescid-i Aksaya doğru dönerek namazlarını eda ediyordu. Bu sebeple Mescid-i Nebevi inşa edildiği zaman kıblesi Kudüse doğru yapılmıştı. Bu da Yahudileri çok sevindirmişti. Onlar şöyle diyorlardı:

  *Muhammed (sav)bizim kıblemize dönüyor da bizim dinimizi beğenmiyor.*

  *Halbuki Peygamberimiz (sav), Hz. İbrahimin kıblesine yönelmek istiyor ve Allah Tealaya bu hususta dua ediyordu. Hicretin ikinci yılında şaban ayının onbeşinde bir ziyaret için Beni Seleme yurduna gitmişti. Cemaatle birlikte mescidde öğle namazının ikinci rekatini eda ederken KIBLEnin KABEolduğunu beyan eden ayet nazil oldu. Bu İlahi vahiy üzerine Resulüllah Efendimiz namaz içinde iken KABE-İMUAZZAMA tarafına döndü. Cemaat da safları ile birlikte KABEye doğru yöneldiler. İşte bunun için o mescide, *Mescidül-Kıbleteyn:iki kıbleli mescid*adı verildi.

  ***
  2. Her mühim işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır. (S. Duhan, 4)Yani bütün insanların gelecek seneye kadar rızıkları, ecelleri ve diğer işleri bu gecede yazılır, vazifeli meleklere taksim edilir. (Hak Dini Kuran Dili, 6/4295)

  ***
  3. Berat Gecesinde kılınan namazların, okunan Kuranların, yapılan tevbe ve istiğfarların fazileti çok büyüktür. Bu geceye mahsus 100 rekat namaz vardır. Önümüzdeki günlerde tarifi gelecek. Hak Dini Kuran Dili, Fütühat-ı İlahiyye Tefsirinde, Savide ve daha bir çok eserde bu namazdan bahsolunmaktadır.

  ***
  4. Hz.Ali (r.a.)rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Resulü (sav)şöyle buyurur:*Şaban ayının 15. gecesi olunca o geceyi ibadetle, gündüzünü de oruçla geçiriniz. Çünkü rahmet-i ilahi o gece güneşin batması ile dünya semasına iner ve Allah Teala şöyle buyurur:Bağışlanmak isteyen yok mu, günahlarını bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, rızkını vereyim. Bir derde müptela olan yok mu, onu sağlığına kavuşturayım. Bu hal güneş doğuncaya kadar devam eder.*(Terğib ve Terhib, 2/119)

  Hz.Aişe (r.anha)anlatır:

  *Resulüllah (sav)geceleyin kalkıp namaza durdu; secdeyi o kadar uzattı ki ruhunu teslim ettiğini sandım. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, sonra geri yerime döndüm. Secdesinde şöyle dua ettiğini işittim:*Azabından affına sığınırım, gadabından rızana sığınırım, Senden yine Sana sığınırım. Ben Seni Senin övdüğün gibi övemem.*Başını secdeden kaldırıp namazdan ayrılınca, *Bu gece hangi gecedir bilyiyor musun?* dedi. BenAllah ve Resulü daha iyi bilir deyince *Bu gece Şabanın 15. gecesidir. Allah (c.c.), Şabanın 15. gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanmak isteyenleri bağışlar, yardım istiyenlere de yardım eder* (Terğib ve Terhib, 2/119) buyurdu.

  ***

  5. Peygamberimiz (sav)e ümmetinin tamamına şefaat etme salahiyeti bu gecede verilmiştir. Resulüllah Efendimiz, Şabanın 13. gecesinde ümmetine şefaat edebilmek için iltica etmiş, Cenab-ı Hakk duasını kabul ederek ümmetinin üçte birine şefaat etme salahiyetini vermiştir. Şabanın 14. gecesinde ümmetinin üçte ikisine, 15. gecesinde de ümmetinin tamamına
  şefaat etme salahiyeti verilmiştir.[Tefsiru Alusi, 25/112]

  ***

  6. Bu gecede İlahi af ilan edilir. Allah Teala, Berat Gecesinde bütün Müslümanları affeder. Ancak bu umumi affın dışında kalanlar da vardır. Her ne kadar insan, mahlukatın en şereflisi ve Allahın yeryüzündeki temsilcisi ise de, zaman zaman dünya ve ahiret dengesini iyi ayarlayamamakta, sanki gayesiz yaratılmış gibi hareket etmektedir. Böylece Allahın haram kıldığı bazı kötülükleri yapmaktadır. İşte idrak edeceğimiz BERATKANDİLİnde Melamız, Müslümanların yapmış olduğu günahları bağışlar. Biz de bu mübarek geceyi ihya ederek İlahi affın şumulüne girmeye çalışmalıyız. Bu gecede af edilmeyen insanları ise Peygamberimiz (sav) şöyle açıklamaktadırlar:

  *Hz.Aişe (r.anha) validemiz anlatıyor: *Bir gece Resulüllah (sav)yanıma geldi elbiselerini çıkardı, biraz durduktan sonra tekrar giyindi. Peşine takıldım. Baki kabristanlığında insanların ve şehitlerin affı için dualar etti. Ona:

  *Anam-babam feda olsun. Sen Allahın rızasının peşinde iken ben de dünyanın peşindeyim* diyerek geri döndüm ve evime geldim. Resulüllah (sav) da ardımdan içeri girdi. Sık sık soluk alışımın sebebini sordu. Kendilerine olup bitenleri anlattım.

  *Allah ve Resulünün sana haksızlık sana haksızlık edeceğimden mi korkuyorsun?Cebrail bana geldi ve *Bu gece Şabanın yarısıdır. Bu gecede Cenab-ı Hakk, Beni Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca kişiyi cehennemden azad eder. Fakat bu gece;

  1. Müşrikleri
  2. Kindarları,
  3. Akrabaları ile alakasını kesenleri,
  4. Ana ve babalarına isyan edenleri,
  5. Alkolik olanları, Allah Teala affetmez, (Terğib ve Terhib, 4/359) buyurdular.

  Berat Gecesinin, İslam aleminin huzur ve saadetine ve hayırlı inkişaflara vesile olmasını niyaz ederiz.  Paylaş
  Rahmet Ve Mağfİretİn Yağdiğİ Gece Berat Gecesİ Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Her sene insanların kader defterleri yeniden yenilenir. Defterlerin yenilendiği ve yeni bir defter hazırlandığı bugünde gelecek senenin hayırlı bir şekilde gelişmesi için dualar etmek gerekir.allahümme bi hubbi zatike,  allahümme bi hubbi,  allahumme bi hubbi zatike,  allahumme bi hubbi,  allahumme bi hubbi zatike tahassantü ya allah,  allahumme bı hubbi zatike tehassantü ve tahassantu,  ALLAHÜMME Bİ HUBBİ ZATİKE