Özel Gün ve Gecelerimiz ve Beraat Gecesi Forumundan Berat Kandili'ni nasıl ihya edelim? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Berat Kandili'ni nasıl ihya edelim?

  Reklam
  Berat Kandilini Nasıl İhya Edelim ?  İlâhi rahmetin coştuğu, manevî huzur ve sükunun kalplere doğduğu, coşkun rahmet dalgalarının başladığı mübârek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Gecesi her Müslüman için önemli bir zaman dilimidir

  Hz Peygamber (s.a.v) Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ etmiştir (Tirmizî, Savm, 39) Berat, Arapçadaki “berae-beraet” kelimesinin Türkçeleşmiş halidir Beraet, “iki şey arasında ilişki olmaması”, “kişinin bir yükümlülükten kurtulması” veya “yükümlülüğünün bulunmaması” anl----- gelir Allah’ın (cc) affı ve bağışlaması ile Müslümanların günahlarından temizlenmesi ümidiyle bu geceye Berat Gecesi denilmiştir Bu gecenin diğer gecelerden daha fazla ibadet ile geçirilmesinin sebebi şu hadis-i şeriftir: “Şaban ayının yarı gecesi (on beşinci gece) oldu mu, onu ibadet ve taatla geçirin Gündüzünde oruç tutun Zira Allahü Teâlâ o gecenin gurûb vakti (güneşin batmasıyla) dünya semasına rahmetle tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu bana istiğfar eden (af isteyen), onu mağfiret (af) edeyim Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim Yok mu bir musibete uğrayan (hasta olan), ona âfiyet bahşedeyim Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İkame”, 191) Peygamberimiz, Efendimiz (s.a.v) başka bir hadîs-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Allah (c.c), Şaban ayının yarı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip, ‘Kelp’ kabilesinin koyun sürüsündeki kıllardan daha çok kimselerin günahlarını mağfiret eder (bağışlar)” (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkame”, 191) Bir diğer hadîs-i şerifte de Hz Muhammed (sas) şöyle buyurmuştur: “Allah (cc), Şaban ayının yarısında kullarının hallerini gözden geçirir, müşrik ve kindar olanlardan başka herkesin günahlarını affeder” (Tac, II/93)

  Gecesini ibadetle gündüzünü oruçla
  Şaban ayını ve özellikle on beşinci gecesi olan Berat Gecesi’ni namaz kılarak, bol bol dua ederek, işlenen günahlar için tövbe edip halis bir şekilde, gözyaşlarıyla affedilmeyi dileyerek, kırgınlıkları unutup eş, dost, akrabaya sevgiyle, şefkatle sarılarak, ihmal edilen düşkünlere yardım elini merhametle uzatarak geçiren Müslümanlar bol bol rahmete, mağfirete kavuşacaklar

  Kararmaya yüz tutmuş kalpler, perdelenmiş gözler, vicdanlar, solmaya başlamış gönüller İlâhî lütuflarla kendine gelecek, hissedilen güzel duyguların coşkusuyla boşalan sevinç gözyaşları içinde alınlar peş peşe secdelere, ruhlar semaya varacak Kaynakların belirttiğine göre Berat Gecesi’ne mahsus özel bir namaz yoktur Gazâlî’nin rivayet ettiği yüz rek’at namazın sonradan âdet haline geldiği kaydedilmektedir (İslâm Ansiklopedisi V, 475)

  Kıble bu gece Kâbe’ye çevrildi
  Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında, Berat Gecesi’nde vuku bulduğunu kabul eden âlimlerin olması bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır Kur’ân-ı Kerîm’in buyurduğu, “Apaçık olan Kitab’a and olsun ki, biz O’nu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik” (ed-Duhân, 2, 3) Bu âyette geçen ‘mübarek gece’den maksadın Kadir Gecesi veya Berat Gecesi olduğu hakkında müfessirler ihtilâf etmişlerdir Bir kısmı “Kadir Gecesi” şeklinde, bir kısmı da “Berat Gecesi” olarak tefsir etmiş ve bu gecede Kur’ân-ı Kerîm’in tamamının “levh-î mahfûz” (Allah’ın takdirinin, olmuş ve olacak şeylerin yazılı olduğu levha)dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesi’nde de âyetlerin peyderpey yeryüzüne, Hz Muhammed’e inmeye başladığı şeklinde yorumlamıştır (Elmalılı M Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 67-69)

  Berat Gecesi’nde TV’lerin fişini çekelim!
  Berat Gecesi’ni büyük nîmet ve fırsat bilmek gerekiyor Çünkü zamanı kesinlikle bilinen bir gecedir Kadir Gecesi, çok büyük bir gecedir; ancak onu “yakalamak” gibi ayrıca bir gayret gerekmektedir Berat ise beraberinde getirdiği akıl almayacak kurtuluş fırsatlarıyla “seccademizin kıvrımlarında” bizi beklemektedir Mahşer günü pişman olmamak için, TV’lerin fişini çekip çok ibâdet yapmak gerekiyor Berat Gecesi’nde çok duâ etmeli, âlem-i İslam’ın felahı, hayırlı rızık ve evlat istenmeli, kötü sondan, îmânsız ölmekten Allahü Teâlâ’ya sığınmalıdır Cehennem ateşinden kurtuluş beratı bu gecede samimi olarak edeceğimiz dualarla verilecektir Cenab-ı Hakk’tan bereket, mağfiret, aklıselim, kalb-i selim ve sıhhat-i beden istenmelidir Rahmet kapısı her an açık olan Berat gibi mübarek geceler, Müslümanların Allah’a yöneldikleri, ibadetlerle meşgul oldukları, hayır ve hasenat yaptıkları; günahlarının bağışlanmasını Yüce Allah’tan istedikleri bereketli ve feyizli zamanlardır

  Rabb’imizin her zaman affı boldur
  Yüce Rabb’imizin affı ve bağışı çoktur Kullarından O’na yönelip af ve mağfiret dileyenlerin dualarını kabul eder Öyle ise bu gibi mübarek geceleri fırsat bilip tövbe ve istiğfar etmeliyiz Böyle feyizli ve bereketli gecelerde bir taraftan Yüce Rabb’imize dua edip affımızı istemeli, diğer taraftan da anne ve babamızın hayır dualarını almaya, akraba, komşu ve arkadaşlarımızın gönüllerini kazanmaya ve aramızdaki insanî ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışmalıyız Ayrıca, aramızda dargınlık bulunan kardeşlerimizle, bu mübarek gecenin aydınlığında barışalım, düşünce ve meşrep farklılığı gözetmeden onlarla kucaklaşalım ve kırılan gönülleri onarmaya gayret edelim Hiç şüphe yok ki bu gayretler, Allah’ın rızasına ermemize vesile olacağı gibi, birlik ve beraberliğin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır Şifa, rızık ve mağfiret isteyen yok mu?

  Efendimiz, ibadetle ihya etmiştir
  Hz Aişe (ra) validemizin rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Berat Gecesi’ni ibadetle geçirmiş ve kıldığı namazın secdesinde şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum Ya Rabbi! Senden yine Sana sığınıyorum Sen yücelerden yücesin, Seni layık olduğun şekilde medh-ü sena edemiyorum Sana layık bir şükürle şükredemiyorum Sen ancak kendini övdüğün gibisin” (İbni Mace, C 1, s 444)


  MUSTAFA AYDIN  Paylaş
  Berat Kandili'ni nasıl ihya edelim? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Berâtımızı İbadetle İhya Edelim


  Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ve içerisindeki Berat gecesi ile ilgili olarak Hz Peygamber’in şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Yüce Allah Şaban’ın on beşinci gecesi dünya semasına tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının sayısından daha fazla kişiyi affeder” (Tirmîzî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâme, 191) Bu nedenle Berat gecesi de müminler tarafından mübarek bilinen gecelerden biridir Berat; borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir

  Bu mânâda Berat gecesi, günahlardan kurtuluş gecesidir Berât gecesini büyük nîmet ve fırsat bilmek gerekiyor Çünkü zamanı kesinlikle bilinen bir gecedir Kadir gecesi, çok büyük bir gecedir; ancak onu “yakalamak” gibi ayrıca bir gayret gerekmektedir Berat ise beraberinde getirdiği akıl almayacak kurtuluş fırsatlarıyla “seccademizin kıvrımlarında” bizi beklemektedir Mahşer günü pişman olmamak için, TV’lerin fişini çekip çok ibâdet yapmak gerekiyor Berât gecesinde çok duâ etmeli, âlem–i İslam’ın felahı, hayırlı rızık ve evlat istenmeli, kötü sondan, îmânsız ölmekten Allahü teâlâya sığınmalıdır Cehennem ateşinden kurtuluş berâtı bu gecede samimi olarak edeceğimiz dualarla verilecektir Cenab–ı Hak’tan bereket, mağfiret, akl–ı selim, kalbi selim ve sıhhat–i beden istenmelidir Rahmet kapısı her an açık Berat gibi mübarek geceler, Müslümanların Allah’a yöneldikleri, ibadetlerle meşgul oldukları, hayır ve hasenat yaptıkları; günahlarının bağışlanmasını Yüce Allah’tan istedikleri bereketli ve feyizli zamanlardır Kur’an-ı Kerim’de kendisini, Rahman ve Rahim sıfatlarıyla tanıtan Yüce Rabbimiz’in affı ve bağışı çok boldur Kullarından O’na yönelip af ve mağfiret dileyenlerin dualarını kabul eder Öyle ise, bu gibi mübarek geceleri fırsat bilip tevbe ve istiğfar etmeliyiz Böyle feyizli ve bereketli gecelerde bir taraftan Yüce Rabbimize dua edip affımızı istemeli, diğer taraftan da anne ve babamızın hayır dualarını almaya, akraba, komşu ve arkadaşlarımızın gönüllerini kazanmaya ve aramızdaki insanî ilişkileri daha da güçlendirmeye çalışmalıyız Ayrıca, aramızda dargınlık bulunan kardeşlerimizle, bu mübarek gecenin aydınlığında barışalım, düşünce ve meşrep farklılığı gözetmeden onlarla kucaklaşalım ve kırılan gönülleri onarmaya gayret edelim Hiç şüphe yok ki bu gayretler, Allah’ın rızasına ermemize vesile olacağı gibi, birlik ve beraberliğin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacaktır Şifa, rızık ve mağfiret isteyen yok mu? Sevgili Peygamberimiz, bizim de bu geceyi ibadetle geçirmemizi tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuşlardır: “Şaban ayının 15 gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun Çünkü Yüce Allah, bu gece güneş doğuncaya kadar dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve şafak sökene kadar, ‘Tevbe eden yok mu, affedeyim Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim Hastalığına şifa isteyen yok mu, şifa vereyim Daha ne gibi istekleri varsa istesinler, vereyim!’ buyurur” (İbn Mâce, İkame191) Efendimiz, ibadetle ihya etmiştir Hz Aişe (ranha) validemizin rivayetine göre, Peygamber Efendimiz, Berat gecesini ibadetle geçirmiş ve kıldığı namazın secdesinde şöyle dua etmiştir: “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum Ya Rabbi! Senden yine Sana sığınıyorum Sen yücelerden yücesin, Seni layık olduğun şekilde medh-ü sena edemiyorum Sana layık bir şükürle şükredemiyorum Sen ancak kendini övdüğün gibisin” (İbni Mace, C 1, s 444)

  MELİHA TURHAN
 3. 3
  Berat Kandilini Nasıl İhya Edelim ?


  Büyüklerimiz, Berat Gecesi’nde yüz rek’at namaz kılmamızı tavsiye ediyorlar Böyle bir namaz var mı? Berat Kandili’ni nasıl geçirelim ki sevabımız çok, beratımız tam olsun? İlâhi rahmetin coştuğu, manevî huzur ve sükunun kalplere doğduğu, coşkun rahmet dalgalarının başladığı mübârek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmıştır Hz Peygamber (sas) Şaban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihyâ etmiştir (Tirmizî, Savm, 39) Berat, Arapça berae-beraet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir Beraet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anl----- gelir Müslümanların Şaban ayının on beşinci gecesinde Allah (cc)’ın affı ve bağışlaması ile günahlarından kurtulacağı umularak bu geceye Berat Gecesi denilmiştir Bu gecenin diğer gecelerden daha fazla ibadet ile geçirilmesinin sebebi Hz Muhammed’ten (sas) rivayet edilen şu hadistir: “Şaban ayının yarı gecesi (on beşinci gece) oldu mu, onu ibadet ve taatla geçirin Gündüzünde oruç tutun Zira Allah-ü Teâlâ o gecenin gurup vakti (güneşin batmasıyla) dünya semasına rahmetle tecelli eder ve fecir doğana kadar: ‘Yok mu bana istiğfar eden (af isteyen), onu mağfiret (af) edeyim Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim Yok mu bir musibete uğrayan (hasta olan) ona âfiyet bahşedeyim Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mâce, “İkame”, 191) Peygamberimiz, Efendimiz (sas) başka bir hadîs-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Allah (cc) Şaban ayının yarı gecesinde dünya semasına lütufla tecelli edip, ‘Kelp’ kabilesinin koyun sürüsündeki kıllardan daha çok kimselerin günahlarını mağfiret eder (bağışlar)” (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkame”, 191) Bir diğer hadîs-i şerifte de Hz Muhammed (sas) şöyle buyurmuştur: “Allah (cc) Şaban ayının yarısında kullarının hallerini gözden geçirir, müşrik ve kindar olanlardan başka herkesin günahlarını afveder” (Tac, II/93) Bu rivayetlerden anlaşıldığı gibi Şaban ayını ve özellikle on beşinci gecesi olan Berat Gecesi’ni namaz kılarak, kaza namazları varsa, güç yettiğince kaza namazı kılıp bol bol dua ederek, işlenen günahlar için mesela; kötü, insanları üzen kötü sözlerden, fena düşüncelerden, çirkin, nefsî plânlardan, arsız hareketlerden tövbe edip halis bir şekilde, gözyaşlarıyla af edilmeyi dileyerek, kırgınlıkları unutup eş, dost, akrabaya sevgiyle, şefkatle sarılarak, ihmal edilen düşkünlere yardım elini merhametle uzatarak geçiren Müslümanlar bol bol rahmete, mağfirete kavuşacaklar Kararmaya yüz tutmuş kalpler, perdelenmiş gözler, vicdanlar, solmaya başlamış gönüller İlâhî lütuflarla kendine gelecek, hissedilen güzel duyguların coşkusuyla boşalan sevinç gözyaşları içinde alınlar peş peşe secdelere, ruhlar semaya varacak Kaynakların belirttiğine göre Berat Gecesi’ne mahsus özel bir namaz yoktur Gazzâlî’nin rivayet ettiği yüz rek’at namazın sonradan âdet haline geldiği kaydedilmektedir (İslâm Ansiklopedisi V, 475) Kıblenin Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında, Berat Gecesi’nde vuku bulduğunu kabul eden âlimlerin olması bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır Kur’ân-ı Kerîm’in buyurduğu: “Apaçık olan Kitab’a and olsun ki, biz O’nu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik” (ed-Duhân, 2, 3) Bu âyette geçen ‘mübarek gece’den maksadın Kadir Gecesi veya Berat Gecesi olduğu hakkında müfessirler ihtilâf etmişlerdir Bir kısmı “Kadir Gecesi” şeklinde, bir kısmı da “Berat Gecesi” olarak tefsir etmiş ve bu gecede Kur’ân-ı Kerîm’in tamamının “levh-î mahfûz” (Allah’ın takdirinin, olmuş ve olacak şeylerin yazılı olduğu levha)dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesi’nde de âyetlerin peyderpey yeryüzüne, Hz Muhammed’e inmeye başladığı şeklinde yorumlamıştır (Elmalılı M Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, VII, 67-69)

  DR JALE ŞİMŞEK
 4. 4
  Beraat kandini en güzel geçirmek için cemaatle namaz kılmak, dua etmek, ilim öğrenmek veya öğretmek, çok dua etmek ve mümkünse Kuran okumaktırjale şimşek berat tv,  jale şimşek berat tv rızık,  jale şimşek berat tv rızık duası