Doğum Kadın ve Bebeklerin Cinsiyet ve İsimleri Forumundan Erkek cocuk isimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 15

  Reklam

  Reklam
  Erkek cocuk isimleri N


  NADİ : Haykıran, seslenen - Toplantı

  NADİR : Az bulunur

  NAFİ : Yararlı - Şifa, hayırlı

  NAFİZ : Becerikli,atılganDelen, içeri işleyen - Etkili, sözü geçen

  NAHİT : Venüs gezegeni, zühre - Ergen

  NAİL : Muradına ermiş

  NASUH : Öğüt veren - Temiz

  NASUHİ : Bozulmaz biçimde tövbe eden

  NAŞİT : Şiir yazan, okuyan

  NAZIM : Düzenleyen - Manzume yazan

  NAZİF : Temiz - Zarif

  NECAT : Kurtulma

  NECDET : Kahramanlık, yiğitlik

  NEDİM : Tatlı , güzel konuşan

  NEDRET : Az bulunan, seyrek

  NEHAR : Gündüz

  NEJAT : Soy, nesil - Doğa, yaradılış

  NESİM : Yumuşak rüzgar - İyi, yumuşak huylu

  NEŞAT : Sevinç, neşe

  NEŞET : Meydana gelme, yetişme

  NEYZEN : Ney çalan

  NİDA : Bağırma,sesle çağırma, haykırma.

  NİHAT : Huy, yaradılış

  NOYAN : Baş komutan, bey.

  NUH : Üçüncü peygamber

  NURKAN : Aydınlık, temiz soydan gelen

  NÜZHET : Neşe - Ferahlık, sevinç 2. 16
  Reklam
  Erkek cocuk isimleri O


  OGÜN : Belirli bir günde doğan

  OĞAN : Güçlü, kuvvetli

  OĞUL : Erkek evlat - Kovandan çıkan arı topluluğu

  OĞULCAN : Can dost.

  OĞUR : Uğur - Samimi, içten

  OĞUZ : Saf, iyi yaradılışlı - Sağlam, güçlü

  OĞUZHAN : Yiğit han - Oğuzların efsane kahramanı

  OKAN : Anlama, öğrenme - Oğuz

  OKAY : Beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık.

  OKBAY : Ok gibi delici, saygın ve zengin kimse.

  OKCAN : Hareketli, canı tez

  OKER : Hızlı, hareketli

  OKTAR : Ok atan, okçu

  OKTAY : Öfkeli, sinirli

  OLCAY : Şanslı, talihli

  OLGUN : Bilgili, görgülü, iyi yetişmiş

  OMAÇ : Hedef, amaç

  OMAY : Seçkin, seçilmiş

  ONAT : İyi, güzel - Doğru ve dürüst nitelikli

  ONAY : Uygun bulma

  ONGAR : Kurtuluş

  ONGUN : Tam - Verimli, bayındır - Kutlu, uğurlu - Gelişmiş, gürbüz

  ONUR : Kişinin kendin saygısı, özsaygı

  ONURAL : Şan, şeref kazan

  ONURALP : Onuruyla tanınmış yiğit

  ONURHAN : Onurlu hükümdar

  ORÇUN : Ardıl, halef, oğul.

  ORHAN : Şehrin hakimi

  ORHUN : Orta Asya Türklerinde eski yazı türü.

  ORKAN : Hükümdar soyundan gelen.

  ORKUN : Çoban beyi.

  ORKUT : Kutsal şehir.

  ORTAÇ : Tepe - Mirasçı - Veliaht

  ORTUN : Ortanca kardeş

  OSMAN : Bir tür kuş - Osmanlı'nın kurucusu

  ORTUNÇ : Ateş renginde tunç

  OYTUN : Beğenilen güzel yer, kutsal.

  OZAN : 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair.

  OZGAN : Öne geçen, kazanan

  OZAN : 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair. 3. 17
  Erkek cocuk isimleri Ö


  ÖCAL : Öcünü, intikamını al

  ÖDÜL : Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan

  ÖĞDAY : Çok akıllı

  ÖĞÜN : Yücel, gurur duy - Zaman, vakit - Kez, defa Önde, ileride

  ÖĞÜNÇ : Övünülecek şey

  ÖĞÜT : Nasihat

  ÖKER : Akıllı

  ÖKMEN : Akıllı, zeki

  ÖKTEM : Güçlü, onurlu

  ÖKTEN : Akıllı, bilgili

  ÖMER : Yaşayış, hayat - İkinci Halife

  ÖMÜR : Yaşayış, hayat

  ÖNAL : Her işte lider olan.

  ÖNAY : Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal

  ÖNDER : Bir topluluğa başkanlık eden - Önde giden, yol gösteren

  ÖNEL : Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade

  ÖNER : Başta gelen - Yön - Sıra

  ÖRSAN : Örs gibi sağlam adı olan

  ÖRSEL : Örs gibi sağlam el

  ÖVÜL : Kendini beğendir, övgü kazan

  ÖYMEN : Evcimen, evine bağlı

  ÖZAL : Özü kırmızı

  ÖZALP : Özünde yiğit olan

  ÖZAY : Özü ay gibi parıltılı olan.

  ÖZCAN : Candan, samimi

  ÖZDEMİR : Özü demir gibi sağlam olan

  ÖZDEN : Soyca temiz - Özvarlıkla ilgili - Suların geçtiği yer

  ÖZEN : Bir işin iyi olması için gösterilen çaba - En içeride olan - Dere, ırmak

  ÖZER: Yiğit, doğru kişi

  ÖZGÜN : Benzerlerinden ayrı - Kendine özgü.

  ÖZGÜR : Hür - Bağımsız

  ÖZHAN : Hükümdar soyundan gelen

  ÖZKAN : Özü, kanı temiz

  ÖZMEN : Özü iyi, sağlam olan

  ÖZTAN : Tan yeri gibi aydınlık.

 4. 18
  Erkek cocuk isimleri P


  PAKEL : Sezgi, anlayış, dikkat

  PAKER : Sert, çatık kaşlı veya Aslan

  PAKSOY : Allah'ın kulu

  PAMİR : Herşeye gücü yeten

  PARS : Becerikli,atılgan

  PAYDAŞ : Dünya,varlık

  PAYİDAR : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

  PEKAY : Çok aydınlık, ay gibi ışıklı.

  PEKCAN : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

  PEKEL : Sağlam, güçlü el.

  PEKER : Güçlü yiğit, çok sağlam.

  PEKİN : Doğruluğu kesinlikle bilinen.

  PERKER : Güçlü ve yiğit kişi.

  PERTEV : Dürüst,güvenilir

  PEYAM : Mutlu,sevinçli gün

  PEYKAN : Beyaz taç,gelin tacı

  PEYMAN : Aydınlık gece

  POLAT : Din uğruna çalışan

  POYRAZ : Yüce,ulu

  POZAN : Candan,cana yakın

 5. 19
  Erkek cocuk isimleri R


  RAFET : Sert, çatık kaşlı veya Aslan

  RAUF : Dünya,varlık

  RAMAZAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

  RABSİN : Beyaz ay,dolunay

  RAUF : Mutlu,sevinçli gün

  RECEP : Beyaz taç,gelin tacı

  REFİK : Din uğruna çalışan

  REHA : Candan,cana yakın

  REKİN : Gururlu, ağırbaşlı.

  RENAN : Kızıl kan

  RIDVAN : Aslan gibi cesur,savaşçı beyi

  RIZA : Yiğit,hükümdar

  RUHİ : Tek yiğit,prens

  RÜÇHAN : Orta Asya'da Tanrı dağı,bir Türk boyu

  RÜSTEM : Kızıl,al renkli Tuğ

  RÜŞTÜ : Armağan,hediye


 6. 20
  Erkek cocuk isimleri S


  SABRİ : Sabırla ilgili

  SACİT : Secde eden

  SADRİ : Göğüsle ilgili

  SAİT : Mübarek, kutlu - Sevap kazanmış

  SAİM : Oruçlu

  SAKIP : Delen, delik açan - Çok parlak

  SALİH : Elverişli, yararlı - Dinin emirlerine uyan

  SALİM : Sağlam - Kusursuz, eksiksiz

  SAMET : Çok yüksek, çok ulu - Hiç kimseye ihtiyacı olmayan

  SAMİ : Dinleyen, duyan - Yüksek, yüce

  SAMİH : Cömert, eli açık

  SAMİM : Bir şeyin merkezi, içi

  SANBERK : Gücüyle tanınmış.

  SANCAR : Kısa kama - Saplar, batırır

  SANER : Ünlü tanınmış.

  SARGIN : Candan, içten

  SARP : Çetin, sert

  SARPER : Zoru başaran kişi.

  SAVAŞ : Uğraşma,mücadele,kavga - Silahlı mücadele, harp

  SEÇKİN : Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit.

  SEDAT : Doğru, haklı

  SELCAN : Coşkun, taşkın

  SELÇUK : Güzel konuşan - Türk hükümdarı

  SELİM : Sağlam, doğru, kusursuz - Temiz, içten

  SEMİH : Cömert, eli açık

  SEMİN : Çok değerli.

  SERCAN : Sevgili, sevilen

  SERDAR : Başkumandan, başbuğ

  SERGEN : Raf, vitrin - Tepelerdeki düzlük - Yorgun

  SERHAN : Kurt, canavar - Şarkıcıların başı

  SERHAT : Sınır - İki devlet arasındaki sınır

  SERKAN : Soylu kan, başkan

  SERKUT : Mutlu, talihli

  SERMET : Ebediyet, sonsuzluk

  SERTAÇ : Çok sevilen, sayılan

  SERTUĞ : Baş tacı edilen.

  SERVER : Başkan, reis

  SEZAİ : Uygun, yaraşan

  SEZER : Duyar, hisseder

  SEZGİN : Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı

  SITKI : İç temizliğiyle, doğrulukla ilgili

  SİMAVİ : Yüzle, çehreyle ilgili

  SİNAN : Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu

  SÖMER : Katışıksız güçlü

  SONER : Son doğan yiğit

  SONGUR : Şahin - Ağır, hantal

  SOYSAL : Uygar

  SÖKMEN : Yiğitlere veilen san

  SUAVİ : Değişmeyen - Kanıtlanmış

  SÜHEYL : Kutlu, uğurlu

  SÜLEYMAN : Saflık, temizlik

  SÜMER : Mübarek, kutlu - Sevap kazanmış

 7. 21

  --->: Erkek cocuk isimleri

  Erkek cocuk isimleri Ş


  ŞAHAN : Padişahlar, hükümdarlar, tahtlar.

  ŞAFAK : Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

  ŞAHİN : Büyük, yırtıcı kuş

  ŞANSAL : Niteliklerinle ünlen, tanın

  ŞANVER : İyi niteliklerin bilinsin, duyulsun

  ŞEHZADE : Hükümdar oğlu

  ŞENER : Mutlu, neşeli

  ŞENOL : Her zaman neşeli, mutlu ol

  ŞENSOY : Neşeli, mutlu soydan gelen

  ŞEREF : İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik - İyi ün

  ŞERİF : Şerefli, kutsal - Soylu, temiz

  ŞEVKET : Büyüklük, heybet

  ŞÜKRÜ : Şükürle, minnettarlıkla ilgili  Yudumla --->: Erkek cocuk isimleri

 8. 22
  Erkek cocuk isimleri T


  TAHA : Kuran'da bir sure adı.

  TALAY : Gereğinden çok.

  TALİP : Arayan, isteyen - Alıcı müşteri

  TAMER : Nitelikli, sayılan kişi

  TAN : Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı

  TANAY : Şafaktaki ay.

  TANBERK : Şafak çizgisi - Parlayan şimşek

  TANER : Şafak gibi aydınlık yiğit

  TANJU : Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad

  TANKUT : Kutlu, uğurlu sabah

  TANSEL : Şafak seli, ışık seli

  TARCAN : Ayrıcalıklı dost.

  TARHAN : Oğuzlarda demirci ustası - Tüccarlar - Han ve komutan ünvanı

  TARIK : Sabah yıldızı, Zühre, Venüs

  TARKAN : İslam'dan önce Türklerin kullandığı vekil, vezir gibi san

  TAŞKIN : Coşmuş, taşmış halde bulunan - Akarsuların taşması

  TAYFUN : Okyanuslarda görülen fırtına

  TAYFUR : Küçük bir kuş türü

  TAYGÜN : Çocuk, torun

  TAYKUT : Kutlu, uğurlu çocuk.

  TAYLAN : Yakışıklı ve sırım gibi genç.

  TEKİN : Tek, eşsiz - Uyanık, tetikte

  TEOMAN : Hun İmparatoru Mete'nin babası

  TEVFİK : Uygun düşme, uyma - Başarma - Allah'ın yardımına ulaşma

  TEZCAN : Telaşlı, heyecanlı

  TİMUÇİN : Moğol İmparatoru Cengiz - Katı, sağlam demir

  TİMUR : Demir - Türk-Moğol İmparatoru

  TOLAY : 1.Cemaat. 2.Topluluk.

  TOLGA : Savaşçıların giydikleri demir başlık

  TOPRAK : Yer kabuğunun yüzey bölümü

  TOYGAR : Tarlakuşu, turgay

  TUFAN : Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur

  TUGAY : İki alaydan oluşan askeri birlik

  TUĞRUL : Ak doğan - Selçuklu'nun kurucusu

  TUNA : Çok bol - Yavru - Görkemli, gösterişli - Bir akarsu

  TUNCAY : Tunç renkli ay

  TUNCER : Tunç gibi kuvvetli

  TUNÇ : Bakır, çinko, kalay karışımı

  TURAN : Türklerin en eski yurtlarına verilen ad

  TURGAY : Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe

  TURGUT : Oturulacak yer, konut

  TURHAN : Soylu, seçkin

  TÜRKER : Yiğit Türk

 9. 23
  Erkek cocuk isimleri U


  UÇAR : Sezgi, anlayış, dikkat

  UFUK : Herşeye gücü yeten

  UĞUR : Becerikli,atılgan

  UĞURALP : Dünya,varlık

  UĞURCAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

  ULAÇ : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

  ULAŞ : Çok övülmüş,methedilmiş

  ULUÇ : Beyaz ay,dolunay

  UMUR : 1.Aldırış etme. 2.Tecrübesi çok olan, deneyimli.

  UMUT : Beyaz taç,gelin tacı

  URAL : Aydınlık gece

  UYGUR : Şanı şerefi en yüksek olan

  UZAY : Kızıl kan

 10. 24
  Erkek cocuk isimleri Ü


  ÜLKER : Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

  ÜLGEN : Yüce, ulu - İyilik tanrısı

  ÜMİTCAN : Umutlu, hayırlı dost.

  ÜMİT : Umut

  ÜNAL : Adın duyulsun, tanın
 11. 25
  Erkek cocuk isimleri V


  VAHA : Çöl ortasında sulak ve yeşil yer.

  VAROL : Sağlıklı, uzun yaşa

  VASFİ : Nitelikle ilgili

  VEDAT : Sevgi, dostluk

  VEFA : Sözünde durma, dostluğunu sürdürme

  VOLKAN : Yanardağ

  VURAL : Vurarak al

 12. 26
  Erkek cocuk isimleri Y


  YAHYA : Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında

  YAKUT : Parlak kırmızı, değerli taş

  YAKUP : Erkek keklik - Takip eden, izleyen

  YALÇIN : Sarp - Düz, kaygan - Parlak

  YALMAN : Kılıç, kama gibi şeylerin ucu - Sarp, dik

  YAMAN : 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan.2.Korkulan.

  YASİN : Kur'an'ın 36.Suresi

  YAŞAR : Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad

  YAVUZ : İyi, güzel - Mert, cesur

  YEKTA : Tek, eşsiz

  YENER : Üstün gelen, kazanan

  YILDIRAY : Parlak, ışık veren ay

  YILDIRIM : Buluttan yere elektrik boşalması

  YILMAZ : Bıkmayan, azimli

  YİĞİT : Güçlü, yürekli, kahraman, alp.

  YUSUF : Yakup Peygamberin oğlu

  YÜCEL : Yüksel, yüce hale gel


 13. 27
  Erkek cocuk isimleri Z


  ZAFER : Amaca ulaşma, başarı - Düşmanı yenme

  ZAHİT : Parlak yıldız

  ZAHİR : Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında

  ZEKAİ : Zeka ile ilgili

  ZEKERİYA : Erkek - Bir peygamber

  ZEKİ : Çabuk anlayan, kavrayan

  ZEYNEL : Zenelabidin'in kısaltılmışı

  ZİHNİ : Akılla ilgili

  ZİYA : Aydınlık, nur
 14. 28
  oğlum dünyamın adı BEDİRHAN anlamıda çok güzel