Doğum Kadın ve Bebeklerin Cinsiyet ve İsimleri Forumundan Kız cocuk isimleri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kız cocuk isimleri

  Reklam
  Kız cocuk isimleri A
  AÇANGÜL: Açılan gül çiçeği

  AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki

  AFET: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın

  AFİFE : Namuslu, namusuna çok düşkün olan

  AFİTAP : 1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın

  AHENK: Uyum

  AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel

  AHU: Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

  AHUCAN: Çok güzel dost.

  AHUEDA:Nazlı güzel.

  AHUELA:Çok güzel gözlü.

  AHUGÜL: Çok güzel.

  AHUNAZ: Nazlı güzel,nazenin.

  AHUNİSA:Çok güzel kadın.

  AHUNUR:Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

  AJDA:Filiz,sürgün. Çok genç.

  AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı

  AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi

  AKEL: Eli uğurlu anlamında

  AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

  AKSEV:Aydınlığı sev,ışık saç

  AKSU: Anadolu'da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

  AKŞIN: Beyaz tenli kadın

  AKTAN: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

  ALA: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

  ALAGÜL:Çok renkli gül.

  ALÇİÇEK:Kırmızı çiçek.

  ALÇİN: Kızıl renkli küçük bir kuş

  ALEDA: Nazlı, kaprisli

  ALEV: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime

  ALEYNA: Bizim üzerimize olsun

  ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

  ALGÜL:Kırmızı gül. Gül kırmızısı

  ALIM: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni

  ALTIN: Yüksek değerli bir maden

  AMİNE:Yüreğinde korku olmayan.

  ANDAÇ: Anılar, hatıralar

  ANIL: Başkaları tarafından sözün edilsin

  ANKA: Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu

  ARIN: Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak

  ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

  ARMAĞAN: Hediye, ödül

  ARMİNA: Emine, korkusuz, yürekli

  ARNİSA: Çok namuslu kadın

  ARSU: Su kadar berrak

  ARYA: Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

  ARZU: Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek

  ARZUCAN:Candan isteyen.

  ARZUGÜL:İstenilen,beğenilen gül.

  ARZUM:İsteğim,dileğim,hevesim.

  ARZUNAZ:Naz yapan,nazenin.

  ASENA: Dişi kurt, güzel kız

  ASLI:Temelli,köklü. Bir şeyin benzeri.

  ASLICAN:Özü can gibi sevgili

  ASLIHAN:Han soyundan gelen.

  ASLINAZ:Nazlı olması geçmişinden gelen.

  ASLINUR:Nur saçan bir geçmişi olan.

  ASU: Azgın, huysuz,isyan eden. Afacan.

  ASUDE: Rahat, huzur içinde olan

  ASUELA: Ela gözlü yaramazv ASUMAN: Gökyüzü

  ASYA: Dünyanın en büyük kıtası

  AŞINA:Bildik,tanıdık.

  AŞKIM:Sevdiğim,sevgilim.v AŞKIN: Aşmış, ileri

  AYBEN: Ben ayım anlamında

  AYBENİZ:Ay gibi parlak tenli,ay benizli.

  AYBİKE: Ay gibi güzel kız

  AYBİRGEN: Ay veren

  AYCAN:Ay gibi sevilen,aydınlık can.

  AYÇA: Yay biçimindeki ay,Hilal.

  AYÇAĞ:Ay gibi parlak çağ.

  AYÇAN:Ay gibi aydınlık kişi.

  AYÇİÇEK: Gün çiçek

  AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

  AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel

  AYDENİZ: Hem ay, hem de deniz

  AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

  AYEVİ: Ay çevresinde oluşan ışık çemberi

  AYGEN: Gönül arkadaşı

  AYGÖNÜL:Güzel gönüllü.

  AYGÜN: Hem ay, hem günv AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

  AYKIZ: Ay+Kız

  AYKUT: Kutlu ay, uğurlu ay

  AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

  AYLAN:Ay gibi güzel değerlere sahip olan.

  AYLİN: AYLA ile aynı anlamdadır

  AYNUR:Ay ışığı

  AYPERİ:Ay ve peri gibi çok güzel.

  AYSAR: Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse

  AYSEL:Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan

  AYSEMA:Ay gibi parıldayan yüz.

  AYSEREN:Güzelliğini gözler önüne seren.

  AYSIN: Sen aysın, ay kadar güzelsin

  AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.

  AYSUN:Ay gibi ışıltılı ve güzel.

  AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan

  AYŞEGÜL:Güller içinde mutlu yaşayan.

  AYŞEN:Neşeli,gülen,aydınlık.

  AYŞENUR: Ayşe+Nur

  AYŞIL: Ay ışığı

  AYŞİM,AYŞİN:Parlak ışık saçan.

  AYTEN:Güzel bir tene sahip olan.

  AYTU:Aya benzeyen tuğlu.

  AZİZE:Saygın,sevgili,kutsal.

  AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız
  Paylaş
  Kız cocuk isimleri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kız cocuk isimleri B


  BADE: Aşk, kutsal sevgi

  BAHA: Değerli, kıymeti çok

  BAHAR: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik,gençlik çağı.

  BAHARGÜL:Bahar gülü.

  BALA: Yavru çocuk

  BALCA: Bal gibi, bala benzer

  BALIN: Yar, sevgili

  BALKIN: Pırıldayan, parlak

  BALKIZ: Bal kadar tatlı kız

  BANU: Prenses; Hanımefendi. Yeni evli gelin.

  BANUHAN:Hatun hükümdar.

  BAŞAK: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

  BEDİZ: Resim, tasvir, süs, bezek

  BEGÜM: Hanım; Kadın hükümdar.

  BEHİN: İyinin iyisi

  BEHİYE:Güzel.

  BELDE: Memleket, şehir, kasaba

  BELEMİR: Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

  BELEN: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

  BELFÜ: Kar tanesi

  BELGİ: İşaret

  BELGİN: Kesin ve eksiksiz belirlenen

  BELGÜN:Aydınlık gün.

  BELİN:Korku ile şaşkın şakın bakmak.

  BELİZ: İşaret, iz; alamet

  BELKIS:Efsaneye göre Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı.

  BELMA:Uysal,sakin.

  BELUR:Billur,billurdan olan.

  BENAN: Parmak uçları

  BENAY: Ben ayım, ay gibiyim

  BENEK: Namuslu kadın

  BENGİ,BENGÜ: Ölümsüz, sonsuz

  BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

  BENGÜL:Gül gibi.

  BENİZ: Yüz

  BENNUR:Işık saçan.

  BERGÜZAR: Anılmak için verilen şey, andaç

  BERİA: Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili

  BERİL: Zümrüt

  BERİN,BERRİN: En yüksek, en ulu anlamında

  BERKE: Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek

  BERNA: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

  BERRAK: Duru

  BERRAN: Keskin, kesici

  BESİME:Sevimli,güler yüzlü.

  BESİSU: Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su

  BESTE: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

  BESTEGÜL:Gül kadar güzel ve duygulu.

  BESTENİGAR: Türk müziğinde bileşik bir makam

  BETÜL,BETİL: Erkeklerden çekinen namuslu kadın, Hz. Meryem ve Hz. Fatma`nın diğer isimleri

  BEYZA: Çok beyaz, lekesiz

  BİGE:Evlenmemiş,çocuk doğurmamış olan. Sultan.

  BİHTER: Daha iyi, en iyi

  BİKE: Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

  BİLCAN:Bilgili dost.

  BİLGE: Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

  BİLGET: Havadis, malumat

  BİLGÜN: Bil+Gün

  BİLHAN: Çok bilgili

  BİLLUR: Pek duru, pürüzsüz

  BİLNAZ:Çok naz eden.

  BİLNUR:Bilge kişi.

  BİNAY:Öylesine güzel ki bin ay eder.

  BİNGÜL: Gülü bol; Gül bahçesi

  BİNNAZ: Çok nazlı,cilveli,kaprisli.

  BİNNUR:Çok ışıklı, ışığı gür

  BİRAY: Ay gibi tek, eşsiz

  BİRBET: Yüzü benzersiz

  BİRGEN: Yalnız, yalnızlığa alışkın

  BİRİCİK: Bir tane, tek, emsalsiz

  BİRGÜL: Tek ve güzel bir gül.

  BİRSEN: Yalnız sen

  BİRSU:"Bir içim su" denilebilecek kadar güzel olan.

  BUKET: Çiçek demeti

  BURCU: Güzel koku, ıtır

  BURÇAK: Bir bitki

  BURÇİN: Dişi geyik

  BUSE: Öpücük

  BÜGE:Bent,su benti.

  BÜKÜM: Bükme eylemi

  BÜŞRA: Müjde, sevinçli haber 3. 3
  Kız cocuk isimleri C


  CAHİDE:Çalışıp çabalayan.

  CANAN: Gönülden sevilmiş, yar.

  CANAY:Ay gibi temiz.

  CANDAN: İçten, gönülden

  CANDAŞ: Candan, değerli dost

  CANEDA: İçten, sevimli kişi

  CANEL:İçten,candan uzatılan dostluk eli.

  CANFEZA: Müzikte bileşik bir makam

  CANKIZ: Sevilen, sevimli, şirin kız

  CANKUT: Sevimli, cana yakın

  CANSEL:Hayat veren su.

  CANSIN:İçten,gönüldensin.

  CANSU: Can suyu. Hayat veren su.

  CAVİDAN:Sürekli,kalıcı olan,sonsuz.

  CELİLE:Büyük,ulu.

  CEMİLE:Hatır hoşluğu için yapılan hareket.

  CEMRE: Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

  CENNET:Çok güzel yer. İyilik yapanların,günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.

  CEREN: Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan

  CEVHER:Bir şeyin özü. Güç,enerji.

  CEVZA: İkizler burcunun eski adı

  CEYDA: İnce-uzun boyunlu ve güzel

  CEYLAN: Süzgün ve tatlı bakışlı. Yapısı ince ve uyumlu olan. Gözlerinin güzelliğiyle ünlü zarif,ince bacaklı memeli.

  CİHANBANUünya hükümdarı.

  CİHANNUR:Alemi aydınlatan nurlu ışık.


 4. 4
  Kız cocuk isimleri Ç


  ÇAĞ: Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi

  ÇAĞLA Badem, kayısı,erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali

  ÇAĞRIavet. Doğan kuşu. Mavi hareli göz.

  ÇIĞLIK: İnce ve keskin bağırış.

  ÇİÇEK: Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü

  ÇİĞDEM: Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi

  ÇİLEN:Hafif yağan yağmur,çisenti.

  ÇİLER: Şarkılar söyleyen, şakıyan

  ÇİSİL: İnce ince yağan yağmur
 5. 5
  Kız cocuk isimleri D


  DAMLA:Çok küçük miktarda su. Çok az.

  DAMLA: Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası

  DEFNE: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

  DEMET: Çiçek bağlamı, deste

  DEMRE: Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer

  DENİZ: Yeryüzünün çoğunu örten engin su

  DEREN: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

  DERİN: Sığ olmayan

  DERYA: Büyük deniz anlamında

  DERYANUR:Bilgisiyle ışık saçan.

  DESEN: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

  DESTE:Bağlam,demet.

  DESTEGÜL: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

  DEVİN: Hareket, kımıldanış

  DEVİNSU:Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.

  DEVRİM: Yerleşik toplumsal düzenini , köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak değiştirme.

  DEVRİN:Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.

  DİCLE: Bir nehir adı. Ulu ırmak.

  DİDAR:Güzel yüz. Görme.

  DİDE: Göz, göz bebeği

  DİDEM: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

  DİLA:Gönlümü çalan.

  DİLAN:Gönüllerce olan,yürekler dolusu.

  DİLARA: Gönül alan, gönül okşayan.

  DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

  DİLBER:Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.

  DİLDAR: Gönlü baskı altında tutan sevgili

  DİLDE: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse

  DİLEK: İstek, rica,arzu.

  DİLEM: Gönül ilacı

  DİLER: Dilemek eyleminden

  DİLHAN: İçten ve yürekten konuşan

  DİLNİŞİN: Gönülde yer tutan,hoş,güzel

  DİLRÜBA: Gönlü şen,dertsiz

  DİLSEREN:Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.

  DİLSU: Dil+Su

  DİLŞAH: Gönül şahı,sevgili,sultan.

  DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat

  DOĞANGÜN: Doğmakta olan gün

  DOĞAY: Ayın yeni doğuş hali

  DOĞU: Güneşin doğduğu ana yön

  DOLUNAY:Ayın tam yuvarlak olduğu an

  DORA: Doruk, zirve

  DURUGÜL:Gül gibi temiz olan.

  DUYGU: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim

  DUYGUNuygulu,hassas,hisli kişi.

  DUYGUNİSAuygulu,hassas kadın.

  DÜŞÜM: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında
  Kız cocuk isimleri D


  DAMLA:Çok küçük miktarda su. Çok az.

  DAMLA: Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası

  DEFNE: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

  DEMET: Çiçek bağlamı, deste

  DEMRE: Noel Baba'nın doğduğu sanılan tarihi yer

  DENİZ: Yeryüzünün çoğunu örten engin su

  DEREN: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

  DERİN: Sığ olmayan

  DERYA: Büyük deniz anlamında

  DERYANUR:Bilgisiyle ışık saçan.

  DESEN: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

  DESTE:Bağlam,demet.

  DESTEGÜL: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

  DEVİN: Hareket, kımıldanış

  DEVİNSU:Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.

  DEVRİM: Yerleşik toplumsal düzenini , köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak değiştirme.

  DEVRİN:Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.

  DİCLE: Bir nehir adı. Ulu ırmak.

  DİDAR:Güzel yüz. Görme.

  DİDE: Göz, göz bebeği

  DİDEM: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

  DİLA:Gönlümü çalan.

  DİLAN:Gönüllerce olan,yürekler dolusu.

  DİLARA: Gönül alan, gönül okşayan.

  DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

  DİLBER:Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.

  DİLDAR: Gönlü baskı altında tutan sevgili

  DİLDE: Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse

  DİLEK: İstek, rica,arzu.

  DİLEM: Gönül ilacı

  DİLER: Dilemek eyleminden

  DİLHAN: İçten ve yürekten konuşan

  DİLNİŞİN: Gönülde yer tutan,hoş,güzel

  DİLRÜBA: Gönlü şen,dertsiz

  DİLSEREN:Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.

  DİLSU: Dil+Su

  DİLŞAH: Gönül şahı,sevgili,sultan.

  DOĞA: Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat

  DOĞANGÜN: Doğmakta olan gün

  DOĞAY: Ayın yeni doğuş hali

  DOĞU: Güneşin doğduğu ana yön

  DOLUNAY:Ayın tam yuvarlak olduğu an

  DORA: Doruk, zirve

  DURUGÜL:Gül gibi temiz olan.

  DUYGU: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim

  DUYGUNuygulu,hassas,hisli kişi.

  DUYGUNİSAuygulu,hassas kadın.

  DÜŞÜM: Hayalimdeki, düşlediğim, istediğim anlamında

 6. 6
  Kız cocuk isimleri E


  EBRU:1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı

  ECE: Kraliçe. Güzel kız,kadın.

  ECEGÜN: Çok güzel bir günde doğan

  ECEM: Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında

  ECENAZ:Nazlı güzel.

  ECESU:Su gibi berrak ve güzel.

  ECMEL: Çok güzel

  EDA: Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup.

  EFİL:Rüzgar,dalgalanma.

  EFSUN: Büyü, sihir

  EGE: Türkiye'nin batısında yer alan deniz

  ELANAZ:Ela gözlü,nazlı güzel.

  ELANUR:Ela gözleriyle nur saçan.

  ELÇİN: Deste, tutam

  ELİF: Kibar, narin yapılı, ince-uzun boylu kız.

  ELİFE:Tutku,istek,alışılan şey.

  ELİZ:El izi.

  ELVAN: Renkler,çeşitler.

  EMEL:Arzu,özlem.

  EMET: Bereket, bolluk

  EMİNE: İnanılır,güvenilir.

  ENER: Dağ eteği

  EREM: Cennet

  ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı

  ERÇİL: Doğru,inanılır,güvenilir kişi.

  ERDA: Beyaz karınca.

  ERKE: Enerji, iş başarma gücü; Nazlı

  ERNA: İşveli,cilveli,şen şakrak sevgili.

  ESEN: Sağlıklı, salim

  ESENGÜL: Rüzgar gibi esen,Gül gibi güzel kokan.

  ESER: Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça

  ESİM: Rüzgar gibi olan.

  ESİN: Sabah rüzgarı

  ESMA: İsimler,adlar. Çok yüksek olan.

  ESMACAN: Adı can olan.

  ESMAGÜL: Adı gül.

  ESMANUR: Adı nur.

  ESNA: Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an.

  ESRA: En çabuk, çok çabuk

  EŞAY: Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan.

  EŞLEM: Selametli, güvenilir

  EVA: Havva. Yaratılan ilk kadın.

  EVİN: Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü

  EYLÜL: Sonbaharda bir ay adı

  EZGİ: Melodi, şarkı, türkü

  EZGİN: Sesi düzenli gelen. Paraca durumu bozuk olan. Çok sıkıntı çekmiş.


 7. 7
  Kız cocuk isimleri F


  FATMA: Çocuğunu sütten kesen kadın.

  FATMAGÜL: Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın .

  FAZİLET: Erdemli, iyi ahlaklı

  FERAH: Aydınlık, iç açıcı

  FERAHGÜL: Güzelliğiyle neşe saçan.

  FERAHNUR: İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan

  FERAY: Ay ışığı, ayın parlaklığı,ışıltı saçması.

  FERCAN: İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan

  FERDA: Gelecek zaman, yarın; Kıyamet

  FERDACAN: İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan.

  FERHAN: Sevinçli, gönlü hoş

  FERİ: Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.

  FERİDE: Eşi benzeri olmayan,tek. Çok değerli inci.

  FERİS: Şık,zarif.

  FERİSU: Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan.

  FERNUR: Aydınlık,ışık.

  FERSUDE: Eskimiş,yıpranmış,örselenmiş.

  FERZİN: Kraliçe

  FEYZA: Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın.

  FEZA: Boşluk, sinirsizlik; Uzay

  FİDAN: Yeni yetişen ağaç

  FİGEN: Yaralayan, kıran

  FİLİZ: Tohumdan çıkan sürgün. İnce ve güzel vücutlu.

  FİRDEVS: Cennetler. Cennet bahçeleri.

  FİRUZE: Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı

  FULYA: Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek

  FUNDA: Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik

  FÜRUZAN: Parlayan, parlak

  FÜSUN: Büyü

 8. 8
  Kız cocuk isimleri G


  GAMZE: Göz kırpma, gözle işaret; Nazlı bakma; Gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur

  GAYE: Amaç, erek

  GAZAL: Ak geyik, ahu; Geyik yavrusu; Güzel söz (mecazi)

  GAZEL: Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume; Tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası; Sonbahar vaktinde düşen yapraklar

  GECE: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre

  GELİNCİK: Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek

  GENCAY: Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay

  GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan

  GİZEM: Sır; Aklın erişemediği çözülemeyen şey

  GONCA: Tam açılmamış çiçek

  GONCAGÜL: Gül goncası.

  GÖK: Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk; Mavi renk

  GÖKAY: Hem gök, hem ay; Güzel ay

  GÖKBEN: Ben gökyüzü anlamında

  GÖKÇE: Gök mavisi, mavi gözlü güzel

  GÖKÇENAZ: Nazlı mavi.

  GÖKSU: Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı

  GÖKYEL: Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz

  GÖNEN: Rutubet, yaşlık; Ekilecek toprağın tavlandırılması

  GÖNÜL: İstek, arzu, sevgi.

  GÖNÜLGÜL: Gül gibi zarif bir gönlü olan.

  GÖRKE: Heybetli

  GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli olma durumu,ihtişam.

  GÖZDE: Çok sevilen, beğenilen nitelikte olan. Çok güzel.

  GÖZDEM: Beğendiğim,sevdiğim,saydığım,bitanem.

  GÖZDENAZ: Nazlı güzel.

  GÖZDENUR: İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan.

  GÖZEN: İlgi çekici, samimi; Sulak yer; Pınar

  GÜHER: Cevher

  GÜL: Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad; Gülmek eyleminden gül

  GÜLAL: Gülün kırmızısı gibi güzel.

  GÜLAY: Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan.

  GÜLBAHAR: Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi

  GÜLBEN: Gül yüzlü,gül gibi beni olan.

  GÜLBİN: Gül fidanı, gül yetişen yer.

  GÜLCAN: Gül gibi güzel kişi.

  GÜLCE: Gül gibi.

  GÜLÇİÇEK: Her yönüyle güzel olan.

  GÜLÇİN: Gül toplayan, gül seven.

  GÜLDEN: Güle ilişkin, gülden yapılmış. Gül soluklu.

  GÜLEDA: Gül gibi güzel ve nazlı.

  GÜLEN: Güleç yüzlü, mutlu anlamında

  GÜLENAY: Güleç ay, gülümseyen ay; Ay gibi gülümseyen güzel

  GÜLFEM: Ağzı gül gibi olan

  GÜLFER: Zarifliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran.

  GÜLGEN: Güler yüzlü

  GÜLGÜN: Gül renkli; Gülen, gülümseyen

  GÜLHAN: Gül kadar çok sevilen, han, hakan

  GÜLİN: Güzel,zarif.

  GÜLİNAZ: Nazlı,güzel.

  GÜLİSTAN: Gül bahçesi

  GÜLİZ: Gül yetiştiren

  GÜLİZAR: Al yanaklı, gül yanaklı; Alaturka müzikte bir bileşik bir makam

  GÜLNİHAL: Gül fidanı.

  GÜLNİSA: Gül gibi kadınlar anlamında

  GÜLNUR: Işık saçan güzellik.

  GÜLPERİ: Gizemli gül, saklı gül.

  GÜLRİZ: Gül saçan

  GÜLRU: Gül yüzlü, gül yanaklı

  GÜLSANEM: Çok güzel kadın.

  GÜLSELİ(N): Coşkulu bir güzelliğe sahip olan.

  GÜLSU: Gül ve su gibi güzel

  GÜLSÜN: Yaşam boyu yüzü gülsün anlamında

  GÜLŞAH: Gül dalı; Güzelliğiyle ün salmış olan

  GÜLŞEN: Gül bahçesi

  GÜLTEN: Gül tenli, vücudu gül gibi

  GÜLÜM: Bana ait olan gül. Canım.

  GÜLÜMSE: Tebessüm et

  GÜN: 24 saatlik zaman dilimi; Güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık; Güneş, yaşam

  GÜNAL: Işık al, ışıklı ol

  GÜNAY: Hem gün, hem ay

  GÜNÇİÇEK: Ay çiçek

  GÜNDÜZ: Günün aydınlık bölümü

  GÜNEŞ: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi

  GÜNEY: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön

  GÜNHAN: Oğuzhan'ın altı oğlundan biri

  GÜNNAZ: Nazlı kişi.

  GÜNNUR: Güneş gibi ışık saçan.

  GÜRAY: Bol ışıklı ay, güçlü ay

  GÜRDAL: Güçlü dal, sık dal

  GÜVEN: Güvenmekten, yürekli ol anlamında

  GÜZ: Sonbahar

  GÜZAY: Güneş olmayan yer; Kuzey; Güz ve ay

  GÜZEL: Hoşa giden,hayranlık uyandıran

  GÜZİN: Seçilmiş, seçkin. Beğenilen.

  GÜZÜN: Güz mevsiminde olan

 9. 9
  Kız cocuk isimleri H


  HABİBE: Sevgili,seven dost.

  HALE: Ayın çevresindeki ışık halkası.

  HALENUR: Kutsal ışık

  HANDAN: Güleç, sevinçli,şen şakrak.

  HANDE: Gülüş,gülme. Açılma. Eğlenme.

  HANİFE: Allah'ın birliğine inanan; Hz. Muhammed zamanından önce tek tanrıya inanan

  HARİKA: Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran

  HASİBE: Değerli,soyca temiz,soylu.

  HASLET: Doğuştan gelen güzel huy

  HAVVA: Yaratılan ilk kadın.

  HAYAL: Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü

  HAYAT: Ömür, yaşam

  HAZAL: Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği

  HAZAN: Sonbahar

  HAZAR: Barış

  HENNA: Kına ağacı.

  HERA: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça

  HESNA: Güzel,hanımefendi kadın.

  HEVES: Bir şeye duyulan istek

  HEVİN: Aşk, sevda

  HELİN: Yuva

  HİCRAN: Ayrılık,bir yerden ayrılmak. Ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz acı.

  HİLÂL: Ayın yay biçimindeki görünüşü,yeni ay,ayça.

  HİLDE: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek

  HOŞSEDA: Hoşa giden ses

  HÜLYA: İnsanın kurduğu tatlı düş; Sevda

  HÜMA: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

  HÜMEYRA: Kızıllık, pembelik

  HÜNER: İnce ve şaşırtıcı ustalık

  HÜRREM: Sevinçli, güler yüzlü

  HÜSNA: Pek çok güzel

  HÜSÜN: Güzellik
 10. 10
  Kız cocuk isimleri I


  IĞIL: Çok yavaş akan su

  ILGAZ: Atın dört nala koşması. Hücum,akın.

  ILGIM: Serap

  ILGIN: Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaççık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)

  ILGIT: Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında

  ILIM: Uzlaşmacı yumuşaklık

  IRMAK: Akarsuların en büyüğü

  IŞIK: Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji. Aydınlık,nur.

  IŞIL: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık

  IŞILAY: Işıltılı ay, parlayan ay

  IŞILTI: Parıltı,titrek ışık.

  IŞIN: Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi

  IŞINBIKE: Aydınlık saçan kadın.

  ITIR: Güzel koku; El ve yüze sürülen çiçek özü, esans

 11. 11

  --->: Kız cocuk isimleri

  Kız cocuk isimleri İ


  İCLAL: Ağırlama,ikram. Büyüklük,ululuk.

  İDİL: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir; Volga ırmağına Türkler'in verdiği ad

  İDİLSU: Su için yazılmış şarkı.

  İLAYDA: Su perisi

  İLBÜKE: İlbey hanımı, seçkin hanım

  İLCAN: Ülkenin canı,sevdiği.

  İLGİ: İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim

  İLGİN: Yabancı,gurbette yaşayan.

  İLGÜN: Ülke güneşi. Başkaları,yabancılar.

  İLKAY: Ayın ilk hali.

  İLKBAHAR: Yılın ılık mevsimi

  İLKCAN: İlk doğan çocuklara verilen ad.

  İLKE: Temel alınan düşünce, kural

  İLKGÜZ: Eylül ayı

  İLKİM: İlk çocuğum anlamında

  İLKİN: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce,öncelikle.

  İLKNUR: İlk ışık

  İLKYAZ: İlkbahar

  İLMA: Parlatma. Belirleme,işaret etme.

  İLSEL: İlle ilişkili, yurtla ilişkili

  İLSU: Ülkenin suyu,bereketi.

  İLTER: Yurdu koruyan, yurtsever.

  İMER: Zengin,varlıklı.

  İMGE: Düş, hayal, görüntü, tasarım

  İMRAN: Evine bağlı, evcimen anlamında

  İMREN: İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği.

  İNANÇ: İnanılan şey

  İNCİ: Süslemede kullanılan, istiridyede yetişmiş değerli madde

  İNCİLAY: Parlama,ışıldama

  İNCİNUR: İnci gibi ışıklı,parlak.

  İPAR: Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek

  İPEK: İpekböceği kozasından elde edilen ince, parlak kumaş. Kibar,zarif.

  İREM: Bahçeleriyle ünlü masal kenti

  İREN: Özgür, serbest

  İRİS: Mitolojide Tanrıların elçisi

  İSMİHAN: Hükümdar ismi

  İYEM: Güzellik,iyilik.

  İZEL: El izi anlamında

  İZEM: Büyüklük, ululuk

  İZGİ: Güzel, adaletli, zeki

  İZLEM: İzlemek eylemi

  İZİM: Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında


  Muminem --->: Kız cocuk isimleri

 12. 12
  Kız cocuk isimleri J


  JALE: Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları

  JALENUR: Parlayan,ışıldayan çiğ.

  JANSET : Güneşin Doğuşu (Çerkez ismi)

  JANSELİ : Güneşin Doğduğu Yer (Çerkez İsmi)

  JASMİN: Yasemin

  JEYAN: Kızan, kükreyen

  JİNSAL: Çağ, yaş, dönem

  JÜLİDE: Dağınık,karmakarışık.


 13. 13
  Kız cocuk isimleri K


  KADER: Alınyazısı,yazgı. Talih.

  KAİNAT: Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar

  KAMELYA: Pembe,kırmızı,beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi.

  KAMER: 1. ay; Mecazi parlak ve güzel anlamında

  KAMİLE: Tam,eksiksiz. Kemale ermiş. Bilgin,bilgili.

  KAMURAN: İstediğine ulaşmış,mutlu.

  KARACA: Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan

  KARANFİL: Kokulu bir çiçek.

  KARDELEN: Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi

  KARMEN: Parlak kırmızı.

  KAYRA: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; Tanrıdan geldiğine inanılan iyilik; İhsan, lütuf

  KERİME: Cömert. Ulu,büyük. Kız çocuk.

  KEVSER: Cennette bulunduğuna inanılan su.

  KIVANÇ: Sevinç

  KIVILCIM: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası

  KIZILTAN: Kızıl renk almış tan

  KÖSEM: Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.

  KUĞU: Beyaz tüylü bir su kuşu

  KUMRU: Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş

  KUMSAL: Kumla örtülü deniz kıyısı

  KUTAY: Kutlu,uğurlu ay

  KUTSAL: Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse

  KUZEY: Bir yön

  KÜBRA: Büyük, ulu; Büyük önerme

 14. 14
  Kız cocuk isimleri L


  LAL: Parlak, koyu kırmızı renkte olan

  LALE: Çan biçiminde bir çiçek

  LALEHAN: Lalelerin sultanı.

  LALEZAR: Lale yetiştirilen yer,lale bahçesi.

  LAMİA: Parlayan, parlak.

  LATİFE: Yumuşak,hoş,güzel,nazik. Güldüren güzel söz,şaka.

  LEMA: Parıltı,parlayış.

  LEMAN: Parlama,parıltı.

  LEMİS: Dokunma,elleme.

  LERZAN: Titreyen,titrek

  LEYAN: Parlayan,parlayıcı. Konfor. Lüks hayat.

  LEYLA: Saçları gece gibi simsiyah olan kadın; Çok karanlık gecede görülen ışık.

  LEYLİFER: Gece ışığı

  LİLA: Açık eflatun

  LİNET: Sürgün.