Bebek Sağlığı ve Bebek Bakımı Forumundan Bebek duyularının gelişimi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bebek duyularının gelişimi

  Reklam
  Doğum sonrası: Duyduğu ses yönüne bakar.

  Duymayı Öğrenmek
  Bir aylık: Sesleri ayırt etmeye başlar.
  Üç aylık: Bir sese karşı başını sağa ya da sola hareket ettirir.
  Dört aylık: Sesin yerini bulup ona dönebilir.
  Beş aylık: Üstteki ya da alttaki sesleri bulur, sesleri ve tonları ayırabilir.
  Altı aylık: Kendi adını bilir ve sesleri birleştirebilir.
  On aylık: "Kuş" ya da "Top" gibi tanıdık nesnelerin adlarına bilir. "Al, tut" veya "Göster" gibi basit isteklere uygun davranabilir.

  Elleri Kullanmak
  Doğum sonrası: Avucuna yerleştirilen bir cismi refleks olarak yakalar.
  Üç aylık: İsteyerek uzanamaz, ancak bir nesneye dokunduğunda heyecanlanır.
  Dört aylık: Bir nesneyi kavrayabilir.
  Beş aylık: Uzanmak ve dokunmak için ellerini açar.
  Altı aylık: Düşürdüğü bir nesneyi izler ve birazı görünen nesnenin tümünü algılar.
  Yedi aylık: Ellerini gözleriyle denetler; bir cismi tutmak için avuçlarını açar; uzanırken gözlerini ellerinden ayırmaz; iki elini birlikte kullanır.
  Sekiz aylık: Kendine yuvarlanan bir topu yakalayabilir; bir nesneyi tutmak için parmaklarını ve avucunu birlikte kullanır, bir nesneye erişmek için başka bir nesneden yardım alır.
  Dokuz aylık: İsteyerek nesneleri fırlatır, iter ve dürter, bir nesneyi bir elinden diğerine geçirebilir.
  On aylık: Bir cismi tutmak için elleriyle üstünü kapatmak yerine parmaklarıyla kavrama hareketi yapmaya çalışır.
  On üç aylık: Bir cismi almadan önce elini en iyi pozisyona göre hazırlar. Nesneleri bir kap içine koyabilir.
  -On dört aylık: Bir kutuyu diğerinin üzerine koyabilir.
  On yedi aylık: Bir topu yuvarlayabilir.
  On sekiz aylık: Bir çok bloktan bir kule oluşturabilir; pastel boyayı tutup bir kağıda şekiller çizebilir.

  Görmeyi Öğrenmek
  Doğum sonrası: Gözbebekleri ışığa ayarlanır ve 20-25 cm uzaklığa odaklanabilir. Gözleri beraber hareket etmeyebilir, ancak baş yavaşça hareket ettirilirse gözleriyle kişiyi izler.
  Bir aylık: Annenin yüzünü tanır.
  İki aylık: Gözleri birlikte odaklanır; nesnelerin kenar ve köşelerini görebilir.
  Üç aylık: İyi bir çevre görüşü kazanır.
  Dört aylık: Biri ya da bir şeyin tanıdık olduğunu bilir; ellerine bakar.
  Altı aylık: Göz ve el uyumu iyidir; aynadaki görüntüsünü ellemeye çalışır; bir nesnenin farkı açılardan aynı olduğunu kavrar, düşürdüğü bir nesneyi aramaya başlar. -Yedi aylık : Küçük cisimlere odaklanabilir.
  Sekiz aylık: Derinliği tasarlayabilir.
  On bir aylık: Hızlı nesnelere odaklanabilir.
  On iki aylık: Annenin gördüğü kadar iyi görebilir; bir nesneyi son gördüğü yerde arayabilir.  Paylaş
  Bebek duyularının gelişimi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yeni doğan bir bebek bütün duyu organları açıktır. Fakat alışması için belirli bir zamanın geçmesi gerekir. Gözleri ilk ayda açıktır fakat net olarak göremez. Kulakları ilk ayda duyar fakat tam olarak sesi kime ait olduğunu zamanla kavramayı öğrenir.