Bebek Sağlığı ve Aşılar ve Kontrolleri Forumundan Bağışıklama: HER ÇOCUĞUN HAKKI Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bağışıklama: HER ÇOCUĞUN HAKKI

  Reklam
  Sevgili Anne-Babalar,
  "Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Bağışıklama" dünya yüzünde yaşayan tüm çocukların konusunda temel hakkıdır.

  Çocukların bağışıklama ile ilgili hakları nelerdir?
  Yaşama hakkı kadar doğal ve temel haklarıdır.
  Devletlerin bağışıklama ile ilgili sorumlulukları nelerdir?
  Vatandaşlarının hayatlarını korumak kadar temel sorumluluklarıdır.
  Bağışıklamayı bir temel hak olarak tanımlayan uluslararası sözleşme ve deklerasyonlardan bazılarını hatırlarsak Türkiye olarak hangi konumdayız daha iyi anlayabiliriz kanısındayız.
  • Çocuk Hakları Deklerasyonu - 1923 ; Çocukların psikolojik ve bedensel gelişimleri için gerekli tüm ihtiyaçları karşılanmalıdır.
  • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi - 1948 ; Çocukluk ve annelik dönemi özel bakım ve korunmanın gerektiği dönemlerdir.
  • Çocuk Hakları Deklerasyonu - 1959 ; Çocukların mental ve fiziksel immatüriteleri nedeniyle özel olarak korunmaya ve bakıma ihtiyaçları vardır.
  • Dünya Sağlık Örgütü Alma Ata Deklerasyonu - 1987; Sağlık temel insanlık hakkıdır ve en üst sağlık düzeyine ulaşmak tüm dünyanın en önemli hedeflerinden biridir.
  • Çocuk Hakları Konvansiyonu - 1989 ; Her çocuk yaşama temel hakkına sahiptir. Tüm ülkeler çocuğun yaşamı ve gelişimi için mümkün olan maksimum çabayı göstermelidir. Hastalıklarla savaşmalı, koruyucu sağlığı geliştirilmelidir.
  • Çocukların Temel Hakları Aksiyon Programı, Viyana Deklerasyonu - 1993 ; Ulusal ve uluslararası tüm mekanizmalar ve programlar çocukların savunma mekanizmalarını güçlendirip, korunmalarını arttırmak için geliştirilmelidirler.
  • Çocukların Sağlık Bakımı Temel Hakları Deklerasyonu, Ottawa Deklerasyonu - 1998
  Her çocuk temel yaşam hakkına sahip olduğu gibi, hastalıklardan korunmak ve sağlığını geliştirmek için uygun sağlık fasilitelerine ulaşabilmek hakkına da sahiptir. Temel sağlık hizmetlerini ve koruyucu sağlık hizmetlerin geliştirmek için her türlü çaba gösterilmelidir.

  Tüm çocuk hakları konferanslarında, deklerasyonlarda önemle üzerinde durulan bağışıklamaya, korumaya millet olarak, devlet olarak gereken önemi veriyor muyuz? Üzerimize düşen görevleri yapabiliyor muyuz? Çocuklarımızı öldüren, sakat bırakan hastalıklara karşı yeterince savaşıp çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz?

  Bugün tüm dünyada yürütülen bağışıklama çalışmaları sayesinde yılda yaklaşık 3 milyon çocuğun hayatı kurtulmaktadır. Yine bu çalışmalar sayesinde her yıl 750.000 çocuğun sakat kalması önlenmektedir. Ancak bu yeterli değildir. Temel aşıların kullanılmaması nedeniyle yılda 2 milyon çocuk ölmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde uygulanıp gelişmekte olan bazı ülkelerde uygulanmayan aşılar nedeniyle ise yılda 5-6 milyon çocuk ölmektedir bugün dünyamızda. Aslında tüm devletlerin, hepimizin asli görevi olan modern aşı uygulamaları ile yılda 7-8 milyon çocuğumuzun ölümü engellenebilir. Bu zannedildiği gibi çok büyük paralarla olacak birşey de değildir. Her çocuk başına 5$, yada kişi başına 12 sentlik bir harcama ile mümkün olabilmektedir. Çocuklarımızın tüm aşı ile korunulabilir hastalıklara karşı korunması aslında bir para işi değil, temel insanlık hakkının yerine getirilmesidir. Temel insanlık hakkı olunca, bu durum tüm çocuklar için geçerlidir.

  Günümüzde bu çabaların en güzel göstergelerinden biri de ülkemizde uzun uğraşlar sonrası çocuk felci hastalığına karşı kazanılan zaferdir. Geçtiğimiz günlerde çocuk felci hastalığının ülkemizde görülmeyişinin üçüncü yılını kutladık ki böylece Avrupa bölgesi bu hastalıktan arındırılmış bölge sertifikasına hak kazanacaktır. Üç yıl önce Avrupa'daki son çocuk felci vakası olan Melik Minas'ın fotoğrafı halen gözümüzün önünde, bize bulaşıcı hastalıklarla savaşın önemini sürekli olarak hatırlatmaktadır. Çocuk felcine karşı savaşımız henüz bitmedi. Bu hastalık tüm dünya yüzeyinden silinene kadar aynı hızla devam edecektir. Çiçek ardından çocuk felci, peki hastalıklarla savaşımız bitecek mi? Hayır bu savaş kızamık, kızamıkçık, çocuk menenjiti, kabakulak, su çiçeği gibi çocuklarımızı bizden alan sakat bırakan hastalıkların da kökü kazınıncaya kadar devam edecektir.


  Paylaş
  Bağışıklama: HER ÇOCUĞUN HAKKI Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bağışıklama, her çocuğun temel haklarından bir tanesi olup çocuğun bağlı bulunduğu devletin bu hakkını elde etmesi için gerekenlerin yapılması ve korunması da temel haklarındandır. 3. 3
  Bu şekilde bilgilendirme yapıyorlar fakat aşıların zararlarından bahsetmiyorlar çocuklarımızı nasıl sağlıklaştır dığından bahsetmiyorlar,minnacık bedenlere virüs enjekte edip tahribat yapıyorlar vücutlarında.