Bebek Sağlığı ve Aşılar ve Kontrolleri Forumundan Prematüre Bebeklerde Aşılama Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Prematüre Bebeklerde Aşılama

  Reklam
  Düşük doğum ağırlıklı olanlar da dahil tüm prematüre bebekler çoğu durumda olağan kronolojik yaşlarında aşılanmalıdırlar. Prematüre bebeklerde aşılar zamanında doğan bebeklere uygulandığı gibi tam dozda uygulanmalı ve kesinlikle doz azaltılmamalıdır. Bir bebek 2 aylık olduğunda, difteri ve tetanoz toksoidleri ve aselüler boğmaca (DTaP), Haemophilus influenza Tip B (Hib) konjuge aşısı ve inaktif poliovirus aşısı (inaktif çocuk felci aşısı-IPV) dahil bu yaş için rutin olarak planlanmış aşılar uygulanmalıdır.
  Hepatit B aşısı normalde bebeklere doğumda uygulanmaktadır. Prematüre bebeklere Hepatit B aşısı uygulanmasında ise bazı kurallar vardır. Eğer premature bebeğin annesi hepatit B taşıyıcısı ise, yani annenin hepatit B yüzey antijeni pozitif (HbsAg (+) ise, premature bebek doğum yaşı ve kilosu ne olursa olsun doğumda mutlaka hepatit B aşısı olmalıdır. Bu bebeklere aynı zamanda hepatit B aşısının yapıldığı bölgeden farklı bir bölgeye uygulanmak koşulu ile eş zamanlı olarak doğumdan sonraki 12 saat içinde Hepatit B İmmünglobulin (HBIG) uygulanmalıdır. Eğer premature bebeğin annesi Hepatit B taşıyıcısı veya hepatit B hastası değilse bu durumda, doğum ağırlığı 2 kg'dan daha az ve annelerinde HBsAg- negatif olan prematüre bebeklerin aşılanması bebek 2 kg veya daha fazla olmuşsa hastaneden çıkmadan hemen öncesine ya da diğer aşıların verildiği yaklaşık 2 aylık olduğu zamana kadar ertelenmelidir.
  Annenin HBsAg (hepatit B virüsünü taşıyp taşımadığı) durumu bilinmiyorsa, aşılama HBsAg pozitif (vücudunda hepatit B virüsü bulunan bir anne) annenin bebeği için önerilenlere uygun olarak gerçekleştirilir, yani bebek doğduğu gün aşılanır. Annenin HBsAg durumu saptanmalıdır ve eğer anne HBsAg pozitif ise çocuğa HBIG uygulanmalıdır. Bebeğin doğum ağırlığı 2 kg'dan az ve annenin HBsAg durumu ilk 12 saat içinde saptanamıyor ise, HBIG verilmedir. Bu ilk aşı bağışıklama serisini tamamlamak için uygulanması gereken 3 doz içinde sayılmamalıdır. Hepatitit B aşılarının tamamlanması için geçerli olacak daha sonraki takvimi annenin HBsAg durumu belirleyecektir.
  Kronik solunum yolu hastalığı gelişen prematüre bebeklere 6 aylık olduktan sonraki güz mevsiminde başlayarak her yıl grip (influenza) aşısı uygulanabilir. Diğer kronik rahatsızlıkları bulunan prematür bebeklere ve bebekleri bu yaştan önce hastalıktan korumak için ise aile ve bebeklerin bakımından sorumlu hastane personeli dahil diğer kişilere de grip aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca, erken doğum, kronik akciğer hastalığı öyküsü bulunan ya da her iki durumun birlikte bulunduğu bebekler palivizumab ya da Respiratuar Sinsitiyal Virus İmmün Globulin İntravenöz uygulaması ile immünprofilaksi yapılmasından yarar görebilirler.


  Paylaş
  Prematüre Bebeklerde Aşılama Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Prematüre bebeklerin aşıları daha dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. Gelişimleri daha tamamlanmadığından bazı aşılar doğar doğmaz bazı aşılar ise bir kaç ay sonraya bırakılarak yapılmaktadır. 3. 3
  Bir prematüre bebek annesi olaraktan ilk aşılarını içim sızlayarak yaptım fakat araştırdıktan ve çocuğa verdiği zararları öğrendikten sonra 1 yaş sonrası aşıları yaptırmama kararı aldım.