İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Bütün ilimler Allah’tan bahseder Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bütün ilimler Allah’tan bahseder

  Reklam
  Mükemmel bir eczahanenin her kavanozunda, harika ve hassas ölçülerle hazırlanmış ilaçlar vardır. O eczahanedeki ilaçlar, maharetli, kimyager, maksatlı bir eczacının varlığına ve özellik*lerine şahittir.


  Bitkileri, hayvanları, havası, suyu, gıdası ile bu dünya ecza-hanesi, çarşıdaki eczaneden ne kadar büyük ve mükemmel ise, o derecede kendi eczacısı olan Hakîm-i Zülcelâl'e şahittir. Onu ta*nıtır ve tarif eder.


  Binlerce çeşit kumaşı basit bir fabrikadan dokuyan makine nasıl maharetli makinistini ve fabrikatörünü tanıtırsa, yüz bin başlı, her başında binlerce mükemmel fabrika bulunan bu sey*yar makine-i Rabbani de, ustasını ve sahibini bildirir, tarif eder.
  Gayet mükemmel bir erzak deposunun, sahibini; onun güç ve kuvvetini tanıtması gibi, bir senede yirmi dört bin senelik mesa*fede seyahat eden ve yüz binlerce çeşit ayrı ayrı erzak isteyen misafirlerinin ihtiyaçlarına cevap veren, bahan büyük bir vagon gibi binlerce çeşit ayrı ayrı yiyeceklerle doldurarak kışta erzakı biten biçarelere getiren bu Rahmani iaşe ambar da, Sahibini, Mutasarrıfını, Müdebbirini bildirir, tanıttırır.


  İçerisinde yüz bin çeşit milletten; silahlan, elbiseleri, talimle*ri, terhisleri ayrı yüz binlerce askerin hiçbirisinin hiç bir ihtiya*cım şaşırmadan ve karıştırmadan yerine getiren bir ordu, onun muhteşem kumandanına şahittir ve o kumandam taktirlerle sevdirir.
  Öyle de, bu zemin yüzü ordugahında bitkilerden ve hayvan*lardan müteşekkil milletlerin, yüz binlerce ayrı nevinin, hiç biri*sinin elbise, erzak, silah, talim ve terhisinin hiç karıştırılmadan, şaşılmadan yapılması ve her baharda yeniden silah altına alı*nan milyonlarca askerden hiç birinde, hiçbir karışıklık çıkma*ması, küre-i arzın Kumandan-ı Azam'ım hayretler ve takdislerle bildirir, hamdler ve teşbihlerle sevdirir.


  Muhteşem elektrik lambalarının elektrikçiyi göstermesi gibi, dünyadan milyon defa daha büyük ve süratli, yanmak maddele*ri tükenmeyen lambalar da Sanii'ni tanıtır ve hayran bırakır. Bir satırında, bin kitap kadar bilgi bulunan, ince kalemlerle yazılan bir kitabın yazarına şehâdeti gibi, her biri bir harf, bir kelime, bir sayfa, bir kitap olan mahlukat da Katibine, Nakkaşı*na şahittir.
  Fenler ve ilimler Allah'tan bahseder, onlara kulak veren sa*hibimiz olan Yaratıcımızı bulur.
  -4-
  Bir şeyin nasıl yapılmasının izah edilip anlaşılması onun ustasını ve yapanını inkar ettirmez. Daha çok buldurur.
  Örneğin elektronik saatin nasıl çalıştığını ben bilmiyorum. Fakat daha sonra elektronik mühendislerinden dersler alarak öğreniyorum. Öğrendiğim zaman o elektronik saat kendi kendine mi olmuş olur?Yoksa yine ustasını mı tebrik ettirir. Aynen bunun gibi ilim ve fenlerin bir şeyin nasıl olduğunu bulmaları ustasını inkar ettirmez daha çok buldurur. Ya da bilgisayarın nasıl yapılıp çalıştığını öğrendiğimizde kendi kendine mi olmuş olur?


  Haritanın ne olduğunu anlamayan birini düşünelim. Haritayı ve onun ne anlattığını öğrendiğinde harita kendi kendine mi olmuş olur?Basit bir Türkiye haritası bile kendi kendine olmuyor. Ya DNA haritası çıkarıldığında o harita kendi kendine mi olmuş olur? Yoksa haritayı çizen mühendisi mi gösterir? Bizim haritalarımızdan mükemmelliği nisbetinde…


  Bir örnek daha verelim. Kitabı tanımlıyorum. Kitap: Hammaddesi ağacın hamur haline getirilmesiyle ve bazı kimyasal maddeler karıştırılarak fabrikalarda üretilen ve içine insanların fikir, duygu ve düşüncelerini yazmış olduğu materyale kitap denir. Şimdi kitabın nasıl yapıldığını öğrenip, anlayıp tanımladığımda kitap kendi kendine mi oluşmuş olur(?)


  Zaten insanın vazifelerinden bir tanesi de evrendeki Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecellilerinin görülüp keşfedilmesidir. Her fen de her şey gibi Allah(c.c.) ın isimlerine dayanır. İnsan o kanunları keşfedip kendi yönüne yönlendirme yetkisine sahip halifedir.
  “Bundan bin sene sonra insanlar bir elma yapabilir. O zaman ne olacak?” sorusunun da yukarıdaki mantık içinde çürüklüğü anlaşılır. “Sen bundan bin sene sonraki laboratuar ortamı içinde ihtimalle oluşturulabilecek bir elmadan bahsediyorsun. Peki o elma insanlığın on bin yıllık bir birikimiyle ve binlerce denemelerle kendi kendine olamıyorsa milyonlarca yıldır elmalar nasıl kendi kendine oluyordur? O ana kadar ki elmaları kim yaptı(?)

  Mehmet Konca


  Paylaş
  Bütün ilimler Allah’tan bahseder Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hangi branş olursa olsun her şey Allahu tealanın yarattıklarından bahseder ki bütün yollar da ona çıkmaktadır. Matematik, tarih coğrafya her ilimde rabbimizi görmek mümkündür.