İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah (cc)'a Bir Ömür Boyu, Sürekli Artan Bir Sevgi ve Sadakat Göstermek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah (cc)'a Bir Ömür Boyu, Sürekli Artan Bir Sevgi ve Sadakat Göstermek

  Reklam
  Allah (cc)'a Bir Ömür Boyu, Sürekli Artan Bir Sevgi ve Sadakat Göstermek

  Tüm hayatı boyunca Allah (cc)’a karşı gösterdiği üstün sadakat ve bağlılığıyla tüm Müslümanlara örnek olan Peygamberimiz Hz Muhammed (sav), insanın tek dost, yardımcı ve velisinin ancak Allah (cc) olduğunu müminlere şöyle hatırlatmıştır:

  " Bir şey isteyince Allah (cc)'tan iste Yardım talep edeceksen Allah (cc)'tan yardım dile Zira kullar, Allah (cc)'ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar Allah (cc)'ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar" (Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof Dr İbrahim Canan, 16 cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, 1992, s 314)

  Dünya hayatının maddi manevi tüm nimetlerini lütfedip yaratan ve insanların hizmetine veren sonsuz rahmet sahibi olan Yüce Rabbimiz’dir İman sahibi bir insan bu önemli gerçeğin farkındadır Bu nedenle de, sahip olduğu, karşılaştığı her nimet, yaşadığı her güzellik için herşeyin ve herkesin üstünde, Rabbimiz’e şükreder Hayata başladığı andan itibaren, her saniye yaşadığı ve yaşayacağı herşey için Allah (cc)’a muhtaç olduğunu, kendisini an an koruyup kollayan tek ve biricik gücün yalnızca Allah (cc)’ın olduğunu asla unutmaz Bu nedenle de yaratılmış her türlü nimetten, herkesten ve herşeyden çok Rabbimiz’i sever Herşeyin ve herkesin üstünde O’na bağlı ve O’na sadıktır

  Allah (cc)’ın rızasını kazanmak, O’nun sevgisine, dostluğuna ve yakınlığına layık olabilmek mümin için dünya hayatının hiçbir menfaatiyle kıyaslanmayacak kadar ehemmiyetlidir Allah (cc)'a gönülden bağlıdır Her ne şart altında olursa olsun, Rabbimiz'i, O’na olan imanından, bağlılık ve sadakatinden vazgeçemeyecek kadar çok sever ve O’na karşı haşyet dolu, derin bir korku duyar Allah (cc)'a, O'nun razı olmayacağı bir tavır göstermekten içi titreyerek korkar ve böyle birşeyden şiddetle kaçınacak kadar büyük bir saygı ile inanır Müminler, Sonsuz Kudret Sahibi olan Rabbimiz’e olan bu sevgi ve bağlılıkları dolayısıyla Kuran’da "Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlanan kimseler" (Hud Suresi, 23) olarak anlatılmış ve cennetle müjdelenmişlerdir

  Bir başka ayette ise müminlerin Allah (cc)’a bir ömür boyu, sürekli artarak devam eden sevgi ve sadakatleri şöyle bildirilmiştir:

  "De ki: "Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır" (Enam Suresi, 162)

  Müminler Allah (cc)’a olan sadakatleri dolayısıyla Allah (cc) yolunda yaptıkları tüm salih amellerde ve Rabbimiz’i razı edecek güzel ahlakta 'süreklilik' gösterirler Allah (cc), müminler için hayırlı ve güzel olanın 'sürekli' salih amellerde bulunmak olduğunu ve bu ahlakı gösteren müminleri cennetiyle müjdelediğini Kuran'da şöyle bildirmektedir:

  "Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici süsüdür; sürekli olan 'salih davranışlar' ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır " (Kehf Suresi, 46)

  (alinti)  Paylaş
  Allah (cc)'a Bir Ömür Boyu, Sürekli Artan Bir Sevgi ve Sadakat Göstermek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İbadetlerin azı fakat daim olanı makbuldür buyrulmaktadır. Bunun gibi sevgi ve sadakatte de devamlı olanı güzeldir. Bir süreliğine bağlanıp ibadetleri artırmak yerine alışkanlık halinde getirerek hayatımızın sonuna kadar yapmak daha güzeldir.allah ömür boyu mutluluk versio,  allah ömür boyu