İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhameti Hakkında Kısa Bilgi
  1. 1

    Reklam

    Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhameti

    Reklam
    Hiç düşündünüz mü; Hazreti Allah (cc) kullarını ne kadar seviyor, cehenneme gitmemelerini ne kadar istiyor?

    İsterseniz sözü uzatmadan bir kudsî hadisin hatırlatmasına bir göz atalım, sonra diğer misallere geçebiliriz

    Rabbimizin en çok sevdiği şey nedir, biliyor musunuz?

    Kudsî hadiste şöyle bildiriliyor:

    – Rabbimiz kulunun işlediği amelleri içinde en çok tevbesini sever

    – Neden?

    – Çünkü tevbe eden kul cehennemden kurtulur da ondan Rabbimiz de kulunu cehennemden kurtaran ameli çok sever

    Hatta bir ana, yavrusunu ateşe atmayı nasıl istemezse Rabbimiz de kulunu cehenneme atmayı ondan çok daha fazla istemez

    Nitekim bir defasında ashabdan biri bir çocukluk hatırasını anlatırken demişti ki:

    – Çalılıkta dolaşırken bulduğum bir kuş yuvasından yavruları alıp koynuma koymuştum Tam bu sırada yavrunun anası başımda dolaşmaya başladı, acıdım, yavruları bırakmak için ihramımı açmaya çalıştığım sırada kuş hemen koynumdaki yavrusunun yanına daldı, kanatlarını yavruları üzerine gerip kollamaya başladı

    Efendimiz (sav)in buna sorusu şöyle oldu:

    – Bu annenin yavrusuna bu kadar acıması sizi hayrete mi düşürdü?

    Efendimiz (sav) şunu ilave etti:

    – Hiç şüpheniz olmasın Allah (cc)ın kullarına acıması bu annenin acımasından (kıyas kabul etmeyecek derecede) fazladır
    Bir defasında kadının biri çocuğunu kaybetmiş, deli gibi bir oraya bir buraya koşuyor, yavrusunu arıyor, bulduğu yabancı çocukları da bağrına basıp hemen oracıkta emdiriyordu

    Kadının bu heyecanını gören Efendimiz (sav) yanındakilere;

    – Böylesine şefkatli şu kadın hiç yavrusunu ateşe atar mı, diye sordu

    – Atmaz! dediler

    Efendimiz (sav) de tasdik etti;

    – Ben de öyle biliyorum, atmaz, dedikten sonra buyurdu ki:

    – İşte Allah (cc) da bu kadından çok fazla merhametlidir Kullarını ateşe atmaz, onlar kendilerini ateşlik amelin içine atmadıkça!

    Evet, evet Allah (cc) kullarını ateşe atmaz, kullar kendilerini ateşlik işin içine atmadıkça!

    Bir yolculuktan dönülüyordu Mola verilmiş, bir kadın da ateş yakarak hazırlık yapmaya başlamıştı Ateşin alevleri yükselince kadın koşuşturan çocuğunun ateşe düşmesinden korktuğu için hemen onu bağrına bastı ve ateşe düşmesi halindeki dehşeti de tasavvur ederek buna gönlünün dayanamayacağını hayal edip orada bulunan Efendimiz (sav)e dönerek sordu:

    – Sen Allah (cc)ın peygamberisin değil mi? Efendimiz (sav) de;

    – Hiç şüphen olmasın, buyurdu

    Bunun üzerine kadın şöyle dedi:

    – Allah (cc)ın kullarına merhameti bir ananın yavrusuna olan merhametinden daha çok değil mi?

    Efendimiz (sav):

    – Hiç şüphen olmasın öyledir, buyurunca kadın:

    – Öyle ise bir ana yavrusunu ateşe atmaz, diye sızlandı

    Efendimiz (sav)in gözleri yaşardı da buyurdu ki:

    – Yüce Allah (cc) ancak kendisine isyan edenleri ateşe atar Müstahak olmayanları asla!

    Demek oluyor ki, Allah (cc) kullarını ateşe atmayı asla istemiyor, sonsuz merhamet ve şefkati ateşi gerektirmiyor Ancak kullar dürüst hareket etmiyor, ille de ateşlik işler yapıyor, birilerine zulmediyor, haksızlıkta bulunuyor, Yaradanına da isyandan geri kalmıyor, böylece kendi amelleriyle kendilerini ateşe attırıyorlarsa bu da kulların kendi tercihleri

    Sözün özü bu olsa gerektir!

    Kuran'da Merhamet Nasıl Tarif Ediliyor?
    Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Beled Suresi, 17-18)
    Allah'ın, ahiret günü kurtuluşa erenlerden olmaları, rahmetine ve cennetine kavuşabilmeleri için kullarına emrettiği hükümlerden biri ayette görüldüğü gibi "merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak"tır Hayatlarını Allah'ın rızasını kazanmaya adayan müminler de Allah'ın bu hükmünü eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeye çalışırlar Onların merhamet anlayışlarının temelinde Allah'a olan samimi imanları yatar Müminler, Allah'ın izni dışında hiçbir olayın gerçekleşmeyeceğini ve O'nun kendilerine bağışladıklarına ne kadar muhtaç olduklarını bilirler Dolayısıyla, bu kavrayıştan kaynaklanan bir tevazuya sahiptirler İşte bu özellikleri de onların merhametlerinin temelini oluşturur

    Aksi durumda, yani tevazu sahibi olmayan bir insan gerçek anlamda merhametli de olamaz Çünkü yalnızca kendisini düşünür, kendisini sever ve kendi çıkarları, kendi nefsinin istekleri herkesten önce gelir Bu nedenle, başkalarının ihtiyaçlarını, eksikliklerini hiç umursamaz Kendi dışındaki kimseleri önemsiz ve değersiz görür Bunun doğal bir sonucu olarak da kimseye karşı şefkat ve merhamet hisleri besleyemez

    Müminlerin merhamet göstermedeki kararlılıklarının bir sebebi de Allah'ın ahlakını yaşamaya çalışmalarıdır Allah pek çok ayette açıklandığı gibi "merhametlilerin en merhametlisi"dir Dolayısıyla müminler de merhameti, güçlerinin yettiği en son sınıra kadar yaşamaya çalışırlar

    Ayrıca müminler, "Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf (şefkat eden ve) Rahim olmasaydı (ne yapardınız)?" (Nur Suresi, 20) ayetiyle de bildirildiği gibi, Allah'ın kendilerine olan şefkatine ve merhametine muhtaçtırlar Allah'ın kendilerine merhamet etmesini istedikleri için de diğer müminlere karşı ellerinden geldiğince merhametli olmaya çalışırlar

    Her konuda olduğu gibi "nasıl bir merhamet gösterecekleri" konusunda da kendilerine sınırları belirleyen ve ölçüyü tespit eden tek yol göstericimiz Kuran'dır Bu yüzden merhameti ancak Allah'ın merhamet edilmesini bildirdiği durumlarda ve yine Allah'ın belirlediği kişilere gösterirler

    Kuran'a uygun merhamet anlayışının farklılığı da işte bu noktada ortaya çıkar Zira din ahlakından uzak yaşayan insanların çoğu son derece hatalı bir merhamet anlayışına sahiptirler Şahit oldukları bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kuran'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılır ve bu bakışaçısıyla hareket ederler Genellikle de hem kendilerini hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunur, yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar Dolayısıyla da yaşadıkları merhamet, Kuran'da emredilen güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır

    Bununla bağlantılı olarak önemli bir konunun daha üzerinde durmak gerekir Halk arasında Kuran'a göre yanlışbir merhamet anlayışı hakim olabilmektedir Bu, karşı tarafa fayda yerine zarar getirecek bir merhamet olması nedeniyle "şeytani" bir merhamet olarak nitelendirilebilir Din ahlakından uzak toplumlarda insanlar, karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmeden herşeyi yapmalarına göz yumarlar Örneğin kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'ın haram kıldığı bir fiili uygulamasına ses çıkarmaz, hatta bu konuda yardımcı olurlar

    Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise, gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir Kimi zaman bir mümine olan sevgi ve merhametleri, nefislerine zor ve ağır gelebilecek bazı noktalarda onlara müdahale veya eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydıracak konuşmalar yapabilir, Kuran'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler Asıl merhamet de budur Çünkü müminler bunları yaparak, karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kuran dışı bir hareketini engellemeyi göze alır, ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmelerini göze almazlar Bu nedenle de Allah'ın en beğeneceği ve en çok hoşnut olacağı ahlakı yaşaması yönünde teşvik ederek onu cennete hazırlar ve dolayısıyla da olabilecek en üstün merhamet örneğini sergilerler Unutmamak gerekir ki, asıl merhametsizlik, karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır

    Müminlerin gösterdikleri bu ahlak anlayışında kendilerine aldıkları örnek ise kuşkusuz Allah'ın "çok büyük bir ahlak" (Kalem Suresi, 4) üzerinde olduğunu bildirdiği Peygamberimiz (sav)'dir Allah Peygamber Efendimiz (sav)in üstün merhamet anlayışını bir ayette "Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O'nun gücüne giden, size pek düşkün, mü'minlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir" (Tevbe Suresi, 128) ifadesiyle bildirmiştir

    İşte bu ahlakı kendilerine örnek alan inananlar da müminlere karşı, her an onların ahiret menfaatlerini gözeterek, Allah'ın emrettiği şekilde şefkatli ve merhametli davranırlar    Paylaş
    Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhameti Mumine Forum

  2. 2
    Reklam
    Allahu talanın rahmetini her şekilde görmek mümkün en bariz olanlarından insanların tövbe etmesi ile günahlarının silinmesi gece yatmadan önce istiğfar çekerek o gün yaptıkları küçük günahlarının af edilmesi gibi rahmet tecelilllerini görmek mümkünallahın adil ve merhametli oluşu,  allahın şefkati,  allahın adil ve merhametli oluşu ne anlama gelmektedir,  allahın kullarından istedikleri,  allahın kullarına merhameti,  allahın adil ve merhametli olması,  sıkıntılı kullarına