İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Ehli sünnet itikatında ALLAH nerededir sorusunun cevabı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ehli sünnet itikatında ALLAH nerededir sorusunun cevabı

  Reklam
  Allah Nerede?

  Hamd, ancak Allah’a mahsustur Salat ve selam Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in, O’nun ehli ve Ashabinin ve Kiyamet’e kadar onlarin yoluna uyanlara olsun

  ‘Allah nerede?’ Bu soru karsisinda bakin ne tur cevaplarla karsilasacagiz;

  Bircoklari “Tovbe estagfirullah, bu ne bicim soru! Allah’a hasa, summe hasa mekan mi tayin ediyorsun?Allah mekandan munezzehdir!”diyecekler Bazilari da tam aksine “Allah her yerde”, “Allah mu’minin kalbinde”, “Allah nerede anarsan orada”, “Allah arsda, ama arsin yeri belli degil”, “Allah gokte ama bizim bildigimiz gokte degil”vs…gibi yanitlar verecekler Hakikat, bu cesitli goruslerin arasinda mi gizli veya gercekten bu soruyu sormak hatami?

  Yaratilmislarin en mukemmeli Hz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem Allah hakkinda ‘nerede?’ diye sordugu sahih kaynaklarca sabittir Muslimde gecen hadiste O, Sallallahu Aleyhi Ve Sellem cariyeye: “Allah nerededir?” diye sormustur Bu hadisin tamamini birazdan zikredecegim

  Ayni sekilde: “Rabbimiz semavati ve arzi yaratmadan once nerede idi?” diye soran kimseye de O, Sallallahu Aleyhi Vessellem: “Tek basina vardi, O’ndan baska bir varlik yoktu…”,diye cevap vermistir[B u hadis el-Akidetu’l-Vasitiyye ve Sehrinde zikredilmistir]

  Peygamber Sallallahu Aleyhi Vessellem’den boyle soru sorani azarladigi yahut ta ona: “Sen yanlis bir sekilde soru sordun,” dedigine dair bir rivayet gelmemistir Anlasilacagi gibi bu soruyu sormanin hata oldugunu soylemek asil hatanin ta kendisidir

  Allah Nerede? “Allah gokleri ve onlarin aralarinda olani alti gunde yaratan, sonra arsa istiva edendir”[Secde, 4]

  “O, gokleri ve yeri alti gunde yaratan, sonra da arsa istiva edendir” [Hadid, 4]

  Rahman ars uzerine istiva etmistir… buyrugu sani yuce Allah’in arsin uzerine istiva ettigini haber verdigi, Kur’anin yedi yerinde gecmektedir Bu buyruklar aciktir ve herhangi bir te’vil ihtimali yoktur

  Istiva Arab dilinde ‘yuksek olus’ ve ‘yuksege cikmak’ demektir Burada ise istiva lafzindan ancak istikrar etti (yerlesti), ustune cikti, uzerine yukseldi ve uzerine cikti anlasilir[Bu aciklamayi Ibnu’l Kayyim ‘en-Nuniyye’ diye bilinen siirinde dile getirmektedir]

  Ars ve Kursi Ehl-i sunnet ve’l cemaat kursi ile arsin hak olduguna inanirlar Arsin buyuklugunu Yuce Allah’tan baska kimse bilemez Kursi’nin ars’a nisbeti ise buyuk bir duzlukte birakilmis bir halka gibidir Gokleri ve yeri kusatmistir Allah’in ars’a da, kursi’ye de ihtiyaci yoktur Ona ihtiyaci oldugundan dolayi arsa istiva etmis degildir Aksine bu kendisinin tesbit ettigi sonsuz bir hikmetin geregidir O arsa’da, arsin disindaki diger varliklara da muhtac olmaktan munezzehtir Sani yuce Allah bundan cok daha buyuktur Aksine ars da, kursi de, O’nun kudret ve egemenligi ile tasinan iki varliktir

  Ehl-i sunnet ve’l cemaate gore yuce Allah’in kendi zati hakkinda haber verdigi sekilde arsi uzerinde yuce zatinin bildigi bir keyfiyet ile yarattiklarindan ayri olmak uzere istiva etmistir Nitekim Imam Malik ve baskalari da: “Istiva”nin ne demek oldugu bilinmektedir, ancak keyfiyeti mechuldur (nasilligi bilinemez)”

  Bazilarinin (ta’tilcilerin) korukledikleri, istivanin kabul edilmesi halinde dogru olmayan birtakim seylerin de kabul edilmesi gerekir, seklinde ifadeler baglayici degildir Cunku ehl-i sunnet ve’l cemaat, O’nun arsin uzerinde olusu herhangi bir mahlukun, bir baska mahlukun uzerinde olusu gibidir, demiyor Burada ve Allah’in diger sifatlarinda da uyduklari kaide de yuce Allah’in: “O’nun benzeri hicbir sey yoktur ve o herseyi isitendir, gorendir,” buyrugudur[Sura, 11]

  Acaba bu bazilari: Semada kendisine yonelinecek bir Rab, arsin uzerinde kendisine ibadet olunan bir Ilah yoktur mu demek istiyorlar? Acaba bu bazilari bu inaclariyla Allah’in ve Rasulunun getirdiklerine karsi geldiklerinin ve boylece de delalete dustuklerinin farkindamidirlar?

  Ehl-i sunnet ve’l cemaat Allah Azze ve Celle’nin arsin uzerinde olduguna ve arsin da gokte olduguna iman ederler Allah’in, gokte ki arsin uzerine istiva ettigini belirten bircok ayetler ve sahih hadisler vardir:

  Allah Azze ve Celle’nin gokte olduguna delalet eden ‘Kur’an Ayetleri’

  “Allah semadan butun dunya islerini idare eder Sonra ameller bir gunde O’na yukselir…”[Secde, 5]

  “Goktekinin sizi yere gecirmesinden emin mi oldunuz?” [Mulk, 16]

  “Yoksa semada olanin uzerinize tas yagdiran bir ruzgar gondermesinden emin mi oldunuz?[Mulk, 17]

  “Ustlerindeki Rablerinden korkarlar…” [Nahl, 50]

  “Firavun, veziri olan Haman’a soyle dedi: Ey Haman! Bana yuksek bir kule yap, belki bazi yollara muttali olurum Goklerin yoluna muttali olurum da, Musa’nin Ilahini gorurum Cunku ben Musa’nin soylediginin, yani davet ettigi semada ki Ilah iddiasinin yalan oldugunu zannediyorum” [Mu’min, 36/37]

  Allah Azze ve Celle’nin gokte olduguna delalet eden ‘Hadisler’ Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem cariye’ye: “Allah nerede” diye sormus, o: Semadadir, diye cevap vermis Bu sefer: “Ben kimim?” diye sormus, yine cariye: “Sen Allah’in Rasulusun,” deyince, Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem: “Sen bunu azad et, cunku o mu’min birisidir,” demistir[Muslim, Ebu Davud, Nesai, Malik, Ebu Hanife ve baskalari rivayet etmislerdir]

  (Allah’in semada oldugunu soyleyen cariyenin Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi Vessellem tarafindan mu’min ilan edilmesi, kisinin mu’min olabilmesi icin Allah’in semada oldugunu bilmesinin gerektigini teskil eder)

  Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem buyurdu ki: “Merhametli olanlara, Rahman olan Allah’u Azze ve Celle’de merhamet eder Dunya ehline merhamet edin ki: semada ki Rahman olan Allah’da size merhamet etsin” [Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed, Humeyd Hakim ve Hatib sahih bir senedle rivayet etmislerdir]

  Yine Peygamber Sallallahu Aleyhi Ve Sellem soyle buyurmaktadir: “Semada bulunan Allah’in emini oldugum halde bana guvenmez misiniz?”[Buhari ve Muslim]

  Bundan sonra ki yazilanlar yorumsuz ve eklemeler yapilmadan Allah Rasulu Sallallahu Aleyhi Ve Sellem’in faziletlerinden bahsettigi ve suphesiz Islam dinini herkesten daha iyi bilen ilk uc neslin akideleridir (inanclaridir) Rasulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellem soyle buyuruyorlar: “Insanlarin en hayirlisi benim cagdaslarimdir Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenler” [Buhari ve Muslim Bu nesiller Allah’i Kur’an ve sunnette gelmis sifatlarla bilip, tanidilar Allah’i, Allah’in kendi zatini ve Rasulunun O’nu nitelendirdigi sifatlarla nitelendirdiler Lafizlari kullandiklari gercek anlamlarindan saptirma yoluna gitmediler O’nu isim ve ayetlerinde ilhada sapmadilar Yuce Allah’in yedi semavat’in ustunde ve yarattiklarindan ayri olarak Arsin uzerinde istiva ettigine, ilmiyle herseyi kusattigina ve keyfiyet nisbeti olmaksizin inandilar Kur’an’da gecen ‘istiva”ya ‘istila etti’ yahut ‘malik oldu’ yahut ‘galib geldi ve kahretti’ anlamlari kesinlikle vermediler

  Allah Azze ve Celle’nin gokte olduguna delalet eden ‘Sahabe’ kavilleri Abdullah ibni Mes’ud radiyallahu anh’dan, soyle dedi:

  “Dunya semasi ile ondan sonra ki gelen semanin arasi besyuz senedirHer iki semanin arasi boylece besyuz senedir Yedinci sema ile Kursinin arasi da besyuz senedir Kursi ile suyun arasi da besyuz senedir Ars ise suyun ustundedir Arsin ustunde de Allah’u Tebareke ve Teala vardir Sizin mesgul oldugunuz amelleri oradan bilir” [Bu eseri Ebu Said ed- Darimi er Reddu alel Cehmiyye nam kitabinda Inbi Huzeyme Tevhid’de ve beyhaki Esma’da sahih bir senedle rivayet etmislerdir]

  Abdullah ibni Omer radiyallahu anh’den, soyle dedi:

  “…Ebu Bekir radiyallahu anh Muslumanlara hitaben bir hutbe irad ederek soyle dedi: Ey insanlar! Eger ibadet ettiginiz ilah Muhammed idiyse, o oldu Eger ibadet ettiginiz ilah semada ki Allah idiyse, O olmemistir” [Bu eseri Ebu Said ed-Darimi er-Reddu ale’l Cehmiye nam kitabinda hasen bir senedle rivayet etmistir]

  Abdullah ibnu Selam radiyallahu anh’ dan, soyle dedi:

  “Allah Azze ve Celle yer yuzunu yaratmaya baslayip, pazar ve pazartesi gunu yedi kat yeri yaratti Sali ve carsamba gunude onun maisetini takdir etti Sonra da semaya istiva etti ve iki gunde de semalari yaratti" [Bu eseri Ibnu Mendeh Tevhid’de sahih bir senedle rivayet etmistir Zehebi de Uluv’da zikretmistir]

  Allah Azze ve Celle’nin gokte olduguna delalet eden ‘Dort Mezheb Imamlarinin’ kavilleri Imam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Her kim: ‘Rabbim gokte mi yoksa yerde midir? bilmiyorum’ derse kafir olmustur Ayni sekilde: ‘O, arsinin uzerindedir Fakat ars gokte midir, yerde midir bilmiyorum’ diyen kimse de kafir olmustur” [El-Fikhu’l Ebsat]

  “Arsin semada oldugunu inkar ettimi subhesiz ki o kafir olur” [20] Bu eseri Zehebi Uluv’da zikretmistir“Allahu Teala goktedir, yerde degil” [el-Esma ve’s-Sifat]

  Kendisi “kulluk ettigin ilah’in nerededir?” diye soran kadina: “Allah’u Subhanehu ve Teala semada’dir, yerde degildir”, cevabini verdi[el-Esma ve’s-Sifat]

  Imam Safii Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Imam’i Malik, Sufyan ve daha onlardan baska Ehli Sunnet onderlerinden gordugum ve benim de uzerinde oldugum hak olan kavil sudur; Allah’dan baska ilah olmadigina ve Muhammed -sallallahu aleyhi vessellem-’in Allah’in Rasulu olduguna sehadet edip, ve Allah’u Azze ve Celle’nin de semasinda arsinin uzerinde oldugunu, istedigi gibi kullarina yaklasip ve istedigi gibi de dunya semasina indigini ikrar etmektir” [Bu eseri Zehebi Uluv’da tahric etmistir]

  Imam Malik Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Allah semadadir Ilmi ise her yerde’, derdi” [Ebu Davud, Mesaili’l –Imam Ahmed, Sunne, Ibn-i Abdilber Temhid]

  Imam Ahmed ibnu Hanbel Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Ebu Abdullah’a (yani Ahmed ibnu Hanbel’e) denildi ki: ‘Allah’u Azze ve Celle, yarattiklarindan ayri olarak kudreti ve ilmi ile her yerde oldugu halde yedi kat semanin uzerindemidir?’ Ahmed ibnu Hanbel’de cevaben soyle dedi:‘Evet, Allah’u Azze ve Celle arsinin uzerindedir, hic bir seyde ilminden gizli degildir” [Bu eseri Hallal es-Sunen’de rivayet etmistir]

  Supheciye Cevap

  Ehl-i sunnet ve’l cemaat’in Allah’in gokte ki arsinin uzerine istiva ettigine iman ettiklerini delilleriyle ispatladik

  Fakat bazilari bunca delillere ragmen suphelerini bizlere su ayetlerle sunabilirler:

  “Nerede olursaniz, O sizinle beraberdir” [Hadid,4] “Tasalanma, suphe yok ki O bizimle beraberdir”[Tevbe, 40] “Bir de sabredin Suphesiz Allah sabredenlerle beraberdir” [Enfal, 46]

  Bu ayetleri onlar, Allah’in heryerde oldugunu ispatlamak icin delil olarak getirirler Bu ayetlerde asil kastedilen beraberlik ve yakinlik, Allah’in ilmi ve kusaticiligi ile yakinligidir Nitekim Allah’u Teala soyle buyurmaktadir:

  “Andolsun ki Biz insani yarattik Nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldugunu da biliriz Zaten Biz ona sahdamarindan aha yakiniz” [Kaf, 16]

  Boylelikle Kur’an ve hadislerde sozkonusu edilmis yuce Allah’in yakinligi, beraberligi ile yine bunlarda sozkonusu edilen Allah’in yukarida yani gokte olusunu belirten buyruklar arasinda herhangi bir aykiriligin bulunmadigi acikca ortaya cikmis olmaktadir

  Butun bunlar sani yuce Allah’a yakisan sekilde Allah’in sifatlaridir Hic birisinde O’nun benzeri hicbir sey yoktur Allah’u Azze ve Celle soyle buyurmaktadir: : “O’nun benzeri hicbir sey yoktur ve o herseyi isitendir, gorendir,”

  Ehl-i sunnet ve’l cemaat buyuklerinin ‘Allah’in beraberligi’ hakkinda ki inanclari:

  Imam Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Allah Teala goktedir, yerde degil” Ona “O bizimle beraberdir” (Hadid, 4) ayetini hatirlatan adama; “Bu, senin bir adama mektup yazip onunla beraber oldugunu soylemen gibidir Halbuki sen onun yaninda degilsin” dedi[el-Esma ve’s-Sifat]

  Imam Malik Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Allah semadadir Ilmi ise her yerdedir, ilminden de hic bir sey gizli kalamaz” [ Bu eseri Ebu Davud Mesaili’l’de, Abdullah er-Reddu Ale’l –Cehmiyye’de ve Aciri Seria da rivayet etmislerdir]

  Imam Ahmed ibnu Hanbel Rahmetullahi Aleyh soyle buyurmustur:

  “Ebu Abdullah’a (yani Ahmed ibnu Hanbel’e) denildi ki: ‘Allah’u Azze ve Celle, yarattiklarindan ayri olarak kudreti ve ilmi ile her yerde oldugu halde yedi kat semanin uzerindemidir?’

  Ahmed ibnu Hanbel’de cevaben soyle dedi: ‘Evet, Allah’u Azze ve Celle arsinin uzerindedir, hic bir seyde ilminden gizli degildir ”[Bu eseri Hallal es-Sunen’de rivayet etmistir]

  Yine Imam Ahmed ibnu Hanbel Rahmetullahi Aleyh’den:

  …Ve sonra (Kaf) suresinden okudu; “Nefsinin ona ne vesveseler vermekte oldugunu da biliriz Zaten Biz ona sahdamarindan daha yakiniz” (Kaf, 16) Ve sonra soyle dedi: “Ilmi onlarla beraberdir”[Bu eseri Hallal es- Sunnen’de rivayet etmistir]

  Mukatil ibnu Hayyan’dan, su ayet’i kerime hakkinda soruldu: “Herhangi bir uc sirdasin, bir fisiltisi olmuyormu, mutlak Allah dordunculeridir” Cevaben de: “O, arsinin uzerindedir Ilmiyle de onlarla beraberdir,” dedi[Bu eseri Ebu Davud Mesailin’de, Ahmed Sunne’de ve Beyhaki Esma’da rivayet etmislerdir]

  Yuce Rabbimizden bu yazinin Muslumanlara yararli olmasini temenni ediyoruz Mevzumuza da Allah Azze ve Celle’nin su kavli ile son veriyoruz;

  “Her kim ki, kendisine dogru yol apacik belli olduktan sonra, Peygambere aykiri harakette bulunur ve mu’minlerin yolundan baskasina uyar giderse, onu dondugu sapiklikta birakiriz Ahirette de kendisini Cehenneme koyariz ki, o, ne kotu bir donus yeridir” [Nisa, 15]

  Ve’l- hamdulillahi Rabbi’l- alemin


  Ilhad: Haktan meyletmek ve sapmak demektir Ta’til, tahrif, tekyif (keyfiyetlendirme), temsil (orneklendirme), ve tesbih (benzetme) de bunun kapsamina girer

  Ta’til; Allah’in sifatlarini kabul etmemek, yahut bazilarini kabul edip geri kalanini kabul etmemek demektir

  Tahrif; nassi lafzen ya da mana itibariyle degisiklige ugratip onu zahir (kuvvetli) anlamindan uzaklastirip, ancak zayif bir ihtimal ile lafzin delalet ettigi bir manaya gore aciklamaktir Buna gore her tahrif bir ta’til, fakat her ta’til bir tahrif degildir

  Tekyif; Allah’in sifatlarinin, yaratilmislar tarafindan bilinmeyen nasilligi hakkinda yorum yurutmektir

  Temsil; Birseyin digeri ile her yonden benzer olusunu soz konusu ederek ayniligini ortaya koymak demektir

  Tesbih; Bir seye bazi yonleriyle benzeyen baska seyin varligini kabul etmek demektir  Yararlanilan Kitaplar :

  -Uluv Risalesi Ebu Said el-Yarbuzi

  -Seyhu'l-Islam Ibn-Teymiyye'nin el-Akidetu'l-Vasitiyye ve serhi Prof Dr Halil Herras

  -Ehl-i Sunnet Ve'l Cemaat Selefi Salihin Akidesi Abdullah b Abdulhamid el-Eseri


  Paylasım için teşekkürler.  Paylaş
  Ehli sünnet itikatında ALLAH nerededir sorusunun cevabı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Meselede ortaya koyduğunuz delillerin (Örneğin, İmam-ı Azam ve İmam Malik gibi zatların sözleri) öncesine ve sonrasına bakmak gerekir. Ayrıca verdiğiniz ayet-i kerimelerin manalarının zahirisini ele almışsınız. Bu ayetlerin Ehli sünnet vel cemaat alimlerince tefsirini dikkate almamışsınız. Vehhabilik sapık bir fırkadır. Sapık olmalarının sebebi Allah'ı semada kabul edip öyle itikad etmelerindendir. Sizin yukarıda vermiş olduğunuz delilleri ağzı açık okudum. Ehli sünnet itikadınca Allah mekandan münezzehtir. Allah isim ve sıfatlarıyla her yeri kuşatmıştır. Ama zatıyla her yerdedir veya göktedir, yerdedir denilmez.

  Siz İbni Teymiyye hakkında lütfen araştırma yapın. İbni Teymiyye Vehhabilerin imamıdır. Vehhabilik ise bozuk bid'at fırkasıdır. Acaba siz İbni Teymiyyeyi ehli sünnet imamı zannetiğinizden mi onun kaynaklarından faydalandınız bilmiyorum. Eğer öyleyse bu yazıyı derhâl kaldırmalısınız... Selametle 3. 3
  feride0238 kardeşim. vehhabilik diye bir fırka yoktur ilk önce bunu bilin. şeyh muhammed bin abdulvahhab bu hareketin ismine muhavvidun ismini vermiştir.

  ikinci olarakta tarih ve ilminiz o kadar zayıfki Şeyh muhammed bin abdulvahhab ibn teymiyyeden 440 sene sonra yaşamıştır. yani. sizin ilimsizce sözüne ettiğiniz ve iftira attığınız faziletli mücahid imam ibn teymiyye ve şeyh Muhammed B. Abdulvahhab. arasında 440 küsür sene fark var ve bunu başlatan İmam ibn Teymiyye'dir. siz 440 sene önce yaşayan birisine daha doğmamış bir hareketin ismini nasıl verebilirsiniz.? tarih bilginiz de yok. hocalarınızın öğrettikleriyle yetinmeyiniz. daha çok ilim öğreniniz.... ve imam ve şeyhin ilk önce eserlerini okuyunuz sonra bulduğunuz derin ilminiz ile eleştri yapınız.

  selam aleykum. 4. 4
  Hadislerde geçen "arşın üstünde" ifadesini nasıl algılaman gerekir: : )

  Arş, Mahlukatın üzerinde olan göklerin çatısı konumundadır. Arştan sonra yüce rab vardır ve böylece o. arşının yedi kat gögün ve tüm mahlukatın üstündedir.

  Kendilerinden bu manada rivayet olunun ve imam zehebi'nin kitabında yer verdiği bir çok ilim ehli daha vardır. Doğrusu benim burada kendilerinden nakilde bulunduğum alimlerin sözlerinde, kalbi olana ve kulak verene ibretler vardır.

  Akıl sahibi tüm seçkin insanlar tarafından bilinen bir meseleyi burada hatırlatmak isterim. Allah'ın gökte olduğunu söylemek, O'nu bir cihetin kuşattığı ya da mahlük olan gökyüzü ve sonsuz olmayan nesneler tarafından kuşatılmış bir yerde olduğu anlamına gelmez. Yahut arşının üstüne istiva ettiğine/yükseldiğine inanmak bir varlığın başka bir nesnenin üzerine ettiğine/yükseldiğine ona muhtaç ve bağlı kaldığı gibi, Allah'ın da arşına muhtaç ve mecbur olduğu manasına gelmez. İnsanları ALLAH'ın kuşatıldığı veya muhtaç ve mecbur olduğu tarzındaki inanışlara sürükleyen te'villere ve akıl yürütmelere sığınarak, Kur'an ve Sünnette gelen delilleri iptal etmek kesinlikle caiz değildir. Onların içini kemiren bu şüpheleri; akaid ve gayb gibi meselelerle ilgili delillerin önüne geçirdikleri akli kurallar ve prensipler doğurmuştur. Onlar, yüce Rabbimizin sıfatlarını, insanda bulunan kaçınılmaz şart ve gereklilikler çerçevesinde bakıp değerlendirirler

  Yüce ALLAH kendi nefsi hakkında yükseklik ve istiva sıfatlarını ispat etmiş. gökte olduğunu haber vermiştir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunları ispat etmiş ve bizlere tevatür yoluyla gelen sözlü fiili ve ikrar ettiği birçok hadislerinde bunu vurgulayıp pekiştirmiştir. Daha Sonra ise pek değerli salef-i salihin ve sahabe de bunları farklı metot ve çeşitli takrirlerle ispat etmişlerdir 5. 5
  Kayıtsız Üye
  doğru söylüyorsun Vahhabilik sapıklıktır. buraya bu adamı çürütecek çok bilgi koyacağım takip edin 6. 6
  Kayıtsız Üye
  Onun benzeri hiç bir şey yoktur şura 11; hiç bir şey onun dengi deyil ;ihlas 4 bu ayetlere rağmen ALLAH zatıyla semadadır yada arştadır yada her yerdedir diyerek madeye ve mahluka ait olan bir sıfatı ALLAHa nispet etmek ancak cahiliktir ibni teymiye islamın maneviyatını inkar etmiştir derecesine çıkamadığı evliyayı inkar ve tekfir etmiştir ehli sünet alimlerinin tümü ona rediye çıkarmıştır bu gün ibni teymiyeci olduğunu söyleyen insanlar Suriye'de bir birini tekfir edip kanını döküyor ibni teymiye ehli sünet deyil imamı azam ve diyer mezhep imamları Allah'ın yönden şekilden bir yerden bir yere gitmekten bir yere oturmaktan ve bunlar gibi mahluka ait olan sıfatlardan munezehtir diyorlar el kaide bile ibni teymiyeyi red eti siz hala sapıklıkta ısrar ediyorsunuz 7. 7
  Kayıtsız Üye
  “Göklerde de ilah olan O’dur, yerde de ilah olan O’dur.. O, yegâne Hakîm’dir/hüküm ve hikmet sahibidir, yegâne Alîm’dir/her şeyi hakkıyla bilendir.”(Zuhruf, 43/84)allah nerede sorusuna cevap,  ehli sünnete göre allah nerededir,  allah nerededir,  allah nerededir sorularla islamiyet,  allah nerdedir,  Ehli sünnete göre Allahın nerededir,  ehli sunnete gore allah nerede