İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Bilim Ve Bilimsel Düşünce Ve Allah'a İman Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bilim Ve Bilimsel Düşünce Ve Allah'a İman

  Reklam
  Bilim yalnız Allah'ın varlığını ikrardan ibaret kalmıyor; Tanrı'ya iman konusunda bize ışık tutuyor ve en azından O'nun yüce varlığını kendi küçük muhayyilemize hapsetmemizi yasaklıyor Evren bilincinde neyi tesbit etmiştik?
  a Tanrı, bilinen ve bilinmeyen herşeyi bilen ve onu her olayın en ayrıntısında bile uygulayıp yaratandır
  Her şeyi bilen,
  Her şeyi yapmaya kudreti yeten,
  Ve bu sıfatlar ile yaratandır
  b Bütün evren akıl almaz bir şekilde O'nun bu sıfatlarının etkisindeki sonsuz kompitür sistemler içinde O'nun tasarrufundadır
  Her etki ve tepki onun ekranına yansır Bilimsel bir deyimle herşeyi görür, duyar, haber alır; hem de zaman ötesi bir hızla
  c Her varlıkta ve olayda O'nun varlığı hem çok açık, hem de çok gizlidir Açıktır; çünkü olaylardaki fizik ve matematik bilinç onun eseridir
  Gizlidir; çünkü olayın çok ötesinde çok derinde ve boyutlar ötesindedir
  d Güçler, bilinç O'nun kendisi değil; olaya sıfatlarıyla
  yansımasıdır
  Yani O direkt olarak bir varlığın doğurucusu değildir Olay O'nun açık ve gizli sıfatlarının yorumudur
  Bir başka güç veya güçlerden meydana gelmiş değildir Çünkü O'ndan daha mükemmel daha güçlü ve güzel olası değildir Ancak ilk olan yaratan O'dur
  Bir başka benzeri olamaz, bir varlıkla kıyas edilemez Her yaratılan O'nun sıfatlarından kurulu sistemde bir görüntüdür Ve tüm canlılar her an O'nun varlığına, bilim ve kudretine muhtaçtır
  e Varlıklara karşı akıl almaz bir koruyuculuğu ve o nisbette merhameti vardır
  Tüm varlıklara eşit hayat hakkı tanımış, onların varlıklarının devamı için akıl almaz yasalar kurmuştur
  O'nun merhametinin milyarda biri canlılara yansıyınca anne şefkati doğar
  O'nun sevgisinin milyarda bir yansıması aşklar doğurur Doğa içindeki denge nedeniyle canlıların birbiriyle olan mücadeleleri bir vahşet değil; aksine bizim bilinç sınırımız dışında bir varoluş sırrıdır
  f Yarattığı bir varlıkta akıl almaz bir bolluk vardır Yıldızlar, atomlar, mikroplar
  İşte, bilim ve bilimsel düşünceye sahip olan bu şartlarda Allah'a inanır
  Bu gerçekler bilim dilinden Kur'an'ın Allah tanımıdır ve bir Kur'an mucizesidir
  Gerçekten insanlar inançları ile değer kazanır Ne çare ki, günümüzde inançsızlar inkarı meziyet sayma alışkanlığını terk etmiş değildir Halbuki Doğu ve Batı'da ehil kafaların; gerçek bilim adamlarının tümüne yakın kısmı Allah'a inanmaktadır
  Bunlardan hatırlayabildiklerim:
  Sokrat, Eflatun, Paskal - Kant, Dekart, Goethe, Şekspir, Oscar Wilde, Lamartin, Volter, Pastör Fleming, Edison, Mendel, Fritz, Claude Bernard, Einstein ve Heisenberg, Hilbert, Jordan, Dirac, Filkenstein, Sçhiwartz
  Bunlardan Bazılarının Allah Konusundaki Sözleri Şöyle:
  SOKRAT: «Ey Aristo, gözlerin en yüksek noktada evreni seyrettiğini, yaratılışındaki hikmeti görmüyor musun? Ey Aristo büyük yaratıcı her hadisede san'at ve intizamı ile kendini haykırıyor
  O olmasaydı ağzın besinlerin çıkış noktasına yakın olurdu
  Ey Aristo, ben görünmeyen mutlak yaratıcıya inanıyorum»
  KANT : «Görülen her varlık görülmeyen yaratıcının gölgesidir İnsanlar hakikati görme zorunluğu içindedir fakat Allah'a imanda zaaf gösteriyoruz Tıpkı güvercinin uçmak için onu uçuran havayı itmesi gibi» OSCAR WILDE ı Son günlerinde yazdığı mektuptan; «İnanmak, hiçbir itiraz düşünmeden inanmak ne mutlulukmuş, şimdi anladım Hayatımı şüphelerle geçirerek boş yere ızdırap çektim Şimdi O'na inanıyorum, mutluyum»
  PASKAL: «Zekanın mutlak varlığa gidiş yolunda yapacağı en namuslu jest kendini yakmaktır»
  PROF FİLKENSTEİN (Büyük Fizyolojist) : «Zeka kendini idrak edemez Son noktasındaki idraki de idrak edecek bir zeka lazım Ancak bizden üstün evren zekası bu sim çözebilir Zekadan üstün bu kudret Tanrı'nın kendisidir»
  PASTÖR: Mikropların ince san'atını tesbit edince, «Şüphesiz bu kâinatın bilgisi bizden çok üstün, bu Tanrı'nın ilmidir» dedi
  EINSTEIN : «Sonsuz boyuttan bilmedikçe Tanrı görünmez ve bilinmez Ancak O vardır ve insanları evrende bir görevle yaratmıştır»
  DIRAC: «Evren çok üstün bir matematik nizam içindedir, bu nizam yaratıcının üstün bilincinde şekillenir»
  EDISON : (Bîr soru üzerine) «Hiç bir keşif, otun toprağı yarıp çıkması kadar üstün olamaz Zira otu Allah yaratmıştır»
  SCHIWARTZ: «Allah evrenin her zerresinde gizli, kendinden kaçılamayan ahengin ruhudur'»
  FERMI: Allah'ın atom matematiğine hayran, O'nun varlığına inanarak nükleer matematiği kurdu «Gerçek bir bilinmezi çözmek için onun bilinçle kurulduğundan yola çıkarak mantık silsilesi kurarak çözüme gidilebilir»
  HEISENBERG : «Bilinmeyen nükleer bilinç, tüm fizik problemlerini çözdürüyor»
  BROGLIE: «Evrenin yaratıcısı kuantı seçti» Ve daha nice ehil kafalar inandı ve cüce zekâlar kendinden ötesi yok sandı
  Dünya medeniyet tarihinde hiç bir ateistin imzası yoktur, keşfi mevcut değildir
  İslâm Düşünürlerinin Allah'a İman Sözleri -
  Konusundaki
  Hz MEVLANA: «Deniz dalgalandı ve sonlu çokluklar, evrenler yaratıldı»
  Hz İMAM RABBANİ: «Ötelerin ötesi, onunda ötesi tüm maveraların ötesi»
  Hz MUHYİDDİN ARABİ: «Meydana gelebilme O'nun simdir (vâcibu'l-vücud), asil olan teklik alemi; yani O'dur, çokluk O'nun yansıyan devam eden alternatif bir hikmetidir»
  Hz MAHMUD SEBUSTERİ: «Evrende her şey O'nun sırrıdır Çoklukta varlık sanısı mantığın şaşılığından doğar»
  Hz İMAMI GAZALİ: «Kendini en iyi bilen Tanrı'dır Kendi güzelliğini seyreden göz O'dur»
  Hz NECMETTİN KÜBRA: «Allah gönüllerde yine içendi sırrıyla sezilir, bilinir»
  Hz FAHRETTİN IRAKİ: «Allah, kendi sevgisinden yansıdı O'nun tüm sıfatları çokluklar alemini, zaman ötesi bir sırla yarattı»
  Hz FERİDUTTİN ATTAR: «O çokluğa yansıdı, maddeye bile kendi güzelliğini seyretme yolu açtı, toprağa imar verdi»
  Hz ABDÜLKADİR GEYLANİ: «O karşı konulamayan bir emir Nazarda sevgi ve mekanlarda ilim gibi yansır Herşeyin mutlak gerçeği O'dur»
  Hz FAKİRULLAH: «Allah kendi sırrı ile yarattığı nura muhabbet ile nazar etmiş, evrenleri yaratmıştır»
  Hz İBRAHİM HAKKI ERZ: «O mekan ötesidir, O'na yaklaşım, mekanlardan mekansızlıklara doğrudur» (Gayb alemine doğrudur)
  Hz HACI BAYRAM: «O varlığını hissettirince, var gibi görünenler yok olur»
  Hz YUNUS: «O sevdi yarattı, sen tüm yaradılışları her konuda olduğu gibi, yine en öz tanı»
  Hz ALİ EFENDİMİZ'DEN: «Organsız işiten, araçsız gören, dokunmadan duyan, ara bırakmadan betti olan; görüntüsüz görünen O'dur» (Nehc'ul Belağa)  Paylaş
  Bilim Ve Bilimsel Düşünce Ve Allah'a İman Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bilim insanların göreceği ve tasdik edeceği şeyleri göstermektir. Allahu tealanın bu şekilde görülmesi mümkün değildir. Fakat doğru bakışla bakan elbette ki görür. Yaratılan her şeyin düzenli olarak ilerlemesi bunun delilidir.