İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah (cc) Aşkı, Her An, Her Dakika Yaşanan Bir Sevgidir: Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah (cc) Aşkı, Her An, Her Dakika Yaşanan Bir Sevgidir:

  Reklam
  Allah (cc) Aşkı, Her An, Her Dakika Yaşanan Bir Sevgidir:

  Vicdanını kullanarak etrafındaki mükemmel düzeni idrak edebilen insanlar için tüm kainat, Allah (cc)'a olan sevgilerini artıracak vesilelerle doludur Bir ayette şöyle buyrulmaktadır:

  "Kendinden (bir nimet olarak) göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi Şüphesiz bunda, düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır" (Casiye Suresi, 13)

  Ayette bildirildiği gibi 'göklerde ve yerde olanların tümü'nün Allah (cc)'ın birer nimeti olduğunun unutulmaması gerekmektedir Yağmur getiren bulutlar, yaşamaya elverişli tek gezegen olan Dünya, kesintisiz olarak bize fayda sağlayan Güneş, yüzlerce mineral yerleştirilerek ürün almaya elverişli hale getirilen topraklar ve içinde milyarlarca canlının yaşadığı denizler gibi saymakla bitirilemeyecek pek çok nimet ilk bakışta insan hayatı açısından son derece önem taşıyan ve çıplak gözle de görülebilen nimetlerdir Bunların yanında bizi bir yerden başka bir yere götüren arabalar, kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, internet, oturduğumuz evler, musluğu açtığımızda akan sıcak su, soluduğumuz oksijen Hepsi, Yüce Allah (cc)'ın bizim için boyun eğdirdiği ve faydamıza sunduğu güzellikler ve nimetlerdir Allah (cc), bir ayette insanların, "O'nun nimetlerini bir genelleme yaparak dahi saymaya güç yetiremeyeceğini" bildirmiştir (Nahl Suresi, 18) Derin düşünen iman sahipleri bu nimetleri ve nimetlerdeki detayları eksiksiz görmeye gayret ederler Her an, her dakika Allah (cc)'ı hatırlamak, zikretmek, şükretmek ve böylelikle daha çok sevmek iman edenlerin kalplerinin aşk ile Allah (cc)'a bağlanmasına vesile olacaktır Bir ayette salih müminlerin yaşamlarının her anında Allah (cc)'ı düşünüp zikrettikleri şu şekilde bildirilmiştir:

  "Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah (cc)'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler (Ve derler ki: ) "Rabbimiz, Sen bunu boşuna yaratmadın Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru" (Al-i İmran Suresi, 191)

  Ayette de bildirildiği üzere, Allah (cc)'ı aşkla seven bir kimse hiçbir zaman Allah (cc)'ın nimetlerini unutmaz Güneş'in her sabah yeniden doğuşuna bir nimet olarak bakar, her yağmur yağışında, her yaprak düştüğünde, her yediği lokmada, her nefes alışında Allah (cc)'ı anar Her şey ona Allah (cc)'ı hatırlatır ve hiçbir şey ona Allah (cc)'ı unutturamaz


  Allah (cc)'ı Üstün Sıfatlarıyla Tanımak Rabbimiz'e Olan Sevgimizi Artırır:

  Allah (cc) Kuran ayetleriyle insanlara Kendisi'ni üstün sıfatlarıyla tanıtmıştır Rabbimiz'in üstün ahlakının ve benzersiz isimlerinin her birinin öğrenilmesi, insanın Rabbimiz'i tanıyıp Şanını gereği gibi takdir edebilmesi ve O'na derin bir sevgiyle bağlanması için önemli bir yoldur Allah (cc) kullarını seven, onlar için güzellik dileyen, onları bağışlayan, onlara yardım eden, rahmeti çok geniş olan ve karşılıksız olarak lütufta bulunandır Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz, iyiliğe kat kat fazlasıyla karşılık veren, koruyan, kollayan, doğru yola ulaştıran, tüm dualara cevap veren, müminlerin gerçek dostu, velisi ve yardımcısı olan ve samimi kulları için sonsuz cennet nimetlerini yaratandır İnsanın Yüce Allah (cc)'ın bu üstün ahlakını düşünüp tefekkür etmesi, yaşamının her anında Allah (cc)'ın sonsuz sevgisini, şefkatini ve rahmetini görebilmesi, O'na şükrünün ve sevgisinin sürekli olarak artmasını sağlar

  Allah (cc) Sevgisinin Önemi

  Bediüzzaman Said Nursi'nin hikmetli sözlerinden biri "Dost istersen Allah (cc) yeter Evet O dost ise, herşey dosttur" şeklindedir Gerçekten de Allah (cc)'ı gereği gibi tanıyan ve takdir eden bir insan için yalnızca Allah (cc)'ın kendisine dost olması yeterlidir Yüce Rabbimiz, sonsuz kainatın, tüm varlıkların tek hakimidir Herşey O'nun iradesindedir Tüm kalpler Allah (cc)'ın elindedir Bediüzzaman ihlas risalesinde bu durumu şu sözlerle açıklamıştır:

  "Amelinizde rıza-yı İlâhi (Allah (cc) rızası) olmalı Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti (önemi) yok Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri (etkisi) yok, O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse (gerekirse), sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir; onları da razı eder"

  Allah (cc)'ı gerçek anlamda dost edinmek, O'nu razı etmek bir müminin yaşamındaki en önemli ve öncelikli hedef olmalıdır Diğer her şey ertelenebilir, ama bu ertelenmeyecek, bekletilmeyecek, gevşeklik gösterilmeyecek hayati bir konudur İnsanın kalbinin her an tatmin olması, huzur ve rahat bulabilmesi buna bağlıdır Bu nedenle insanın Allah (cc)'a teslimiyet konusunda son derece titiz olması, Allah (cc)'ın hoşnut olacağı bir ahlak sergilemesi ve aksi yöndeki tavırlardan şiddetle kaçınması gerekir Allah (cc) Kuran'da kullarına hoşnut olacağı ahlakı bildirmiş, aynı şekilde razı olmayacağı her şeyi de haber vermiştir Bu durumda insanın yapması gereken; vicdanının sesini dinlemek, tam bir teslimiyet içinde, halis bir kalple Rabbimiz'e yönelmektir

  Allah (cc)'ı seven ve Allah (cc)'tan korkan bir insan, O'nun sınırlarını büyük bir şevk ve istekle korur; Allah (cc)'ın her emrini kusursuzca yerine getirmek için titizlik gösterir, Allah (cc)'ın hoşnutluğunu, sevgisini, rahmetini ve cennetini kazanmak için hayatı boyunca bütün gücüyle çalışır  GÖNÜLDOSTU  Paylaş
  Allah (cc) Aşkı, Her An, Her Dakika Yaşanan Bir Sevgidir: Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insan fani birine sevdalandığı zaman bu sevgiden ziyade daha çok acı hissine kapılır. Fakat Allahu tealaya duyulan aşkın huzuru ümidi mutluluğu bulunmaktadır.