İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah Sevgisi Ve Korkusu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah Sevgisi Ve Korkusu

  Reklam
  Allah Sevgisi Ve Korkusu

  Sevgi, Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük nimetlerden biridir Önemli olan, bu sevginin hangi düşüncelerle, kime beslendiği ve gerçek sevgi olup olmadığıdır

  Şüphesiz ki insan iyiliğin esiridir Kalpler kendisine iyilik yapana karşı sevgi duymak üzere yaratılmıştır Eğer bir insan kendisine iyilik yapan bir insanı severse, ya ona bir hediye verir veya dar zamanında ona yardım eder Örneğin, kendisini evinde ağırlayan, ikramda bulunan birine minnet duyar; özellikle de ev sahibi ince düşünceli biriyse ve söylenmesine gerek bırakmadan, o kişinin her ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılıyorsa

  Bunun gibi, ciddi rahatsızlıkları olan bir insan da, doktorunun tedavisiyle şifa bulduğunda, ona nasıl teşekkür edeceğini bilemez Bu örnekleri çoğaltmak mümkün

  Kısacası, her insan kendisine sürprizler yapan, güzellikler sunan, iyilikte bulunan kimseleri çok sever, onlara karşı saygıda ve ihtimam gösterme konusunda, bir kusur etmemeye gayret eder

  En Çok Sevilmeye Layık Olan…

  Bir çok insanın unuttuğu çok önemli bir gerçek vardır ki, bizleri sevindiren, bizi ağırlayan, bize güzel rızıklar ve nimetler sunan, hoşumuza giden her şeyi yaratan, her sabah uyandığımızda bizlere tekrar hayat bahşeden, bizleri tehlikelerden koruyan, hastalandığımızda bize şifa veren, ilaçları vesile ederek ağrımızı veya acımızı dindiren, canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olan Allah’tır

  Bu nedenle insan, sahip olduğu nimetler ve karşılaştığı güzelliklerden dolayı, sevgisini, saygısını, minnet duygusunu, vefasını ve şükranını Allah’a yöneltmelidir Bir insana yardımı için teşekkür ederken, o kişiye bu yardımı ilham ederek rahmetini ulaştıranın Rabbimiz olduğu kesinlikle unutulmamalıdır

  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır, diriltir ve öldürür Sizin Allah’tan başka Veliniz ve yardımcınız yoktur ” (Tevbe, 9/116)

  Hz İbrahim (as) Allah’a yaptığı duada, Rabbimizin insanlar üzerindeki rahmetini şöyle dile getirmektedir: “Beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur;” bana yediren ve içiren O’dur; hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur; beni öldürecek, sonra diriltecek olan da O’dur, din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur” (Şuara, 26/78)

  Yüce Allah bizleri yoktan var etmiş ve bizlere sonsuz nimetler bahşetmiştir: “O, kendisinden dilediğiniz her şeyi size verdi Öyle ki Allah’ın size verdiği nimetleri birer birer saymaya kalksanız, mümkün değil, onları sayıp bitiremezsiniz Gerçekten insan zalim ve nankördür ” (İbrahim, 14/34)

  “O, insanı bir damla sudan yarattı Buna rağmen o, Rabbine apaçık bir hasım oluvermiştir Hayvanları da o yarattı Onlarda sizin için ısınmanızı sağlayan şeyler ve birçok yararlar vardır… Gökten suyu indiren O’dur Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar… O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok ibretler vardır” (Nahl, 16/4-12)

  O halde insan, en fazla Allah’ı sevmesi gerekir Çünkü O, insanı yoktan var etti Ona rızık veren ve hastalandığında şifa veren yine odur

  Allah’ı Sevenin Özellikleri

  Allah’ı gerçekten seven kimsede bulunması gereken bir takım vasıflar vardır O vasıflardan bazılarını burada zikredecek olursak;

  1Allah’ı gerçekten seven kişi, Allah’ın her emrini kusursuzca yerine getirmek için büyük bir titizlik gösterir

  2Allah için Allah yolunda çalışır, Allah’ın dinini yaşamaya ve yüceltmeye gayret eder

  3İnsanların ileri geri konuşmalarından korkup dinini yaşamaktan geri durmaz

  4Mü’minlere karşı mütevâzî, kâfirlere karşı izzetli olur

  5Peygamber Efendimizi kendine örnek edinir ve sünnetine elinden geldiğince uyar

  6Allah için işitir, Allah için görür, Allah için tutar, Allah için yürür, amellerinde Allah’ın rızasını arar ve ister

  7Mü’minleri Allah için sever Eşi, ailesi, çocukları, annesi, babası, akrabaları, komşuları ve bütün müslümanlar ile iyi geçinir

  8Allah’ın yaratıklarına karşı bağışlayıcı ve merhametli olur Kimseye zararı dokunmaz İyiliklerini artırmaya çalışır

  9Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’i çok okuyup, anlamaya ve içerdiği prensipleri hayatında uygulamaya gayret eder

  Râbiatü’l Adeviyye (raleyha) şöyle diyerek ne güzel söylemiştir:

  “Hem Allah’ı sevdiğini söylüyorsun hem de Allah’a isyan ediyorsun Ömrüme ant içerim ki, bu mantıksız bir davranıştır Şayet sevgin gerçek olsa idi, muhakkak O’na itaat ederdin Zira, seven sevdiğine itaat eder”

  Gerçek Mü’min için en mühim haslet ve en büyük devlet, Allah Teâlâ’yı sevmek ve O’nun tarafından sevilmektir; erişilecek mertebelerin en yükseği budur Hayatımızda bütün çabamız bu gayeye ulaşmak için olmalıdır

  Ne mutlu o kimseye ki, Allah’ı her şeyden çok sever ve O’na hakkıyla kul olmaya gayret eder

  Yazıklar olsun o kimseye ki, kendisini bir damlacık sudan yaratan Yaratıcısını unutur ve hayat sermayesini boş şeyler için harcar

  Allah Korkusu

  Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, insan bu dünyaya gönderilip başıboş bırakılmamıştır İnsan, hayatının her anında murakabe ve gözetim altındadır Allah'ın görevlendirdiği yazıcı melekler, sürekli insanı izlemektedir

  Ağzımızdan bir kelime çıkmasın, hemen yazıyorlar Her adımımızı, her düşüncemizi, her yaptığımızı, yapmamız gerekip de ertelediğimizi, hepsini eksiksiz kaydediyorlar Küçük-büyük, hiçbir şeyi ayırt etmiyorlar

  Siz uyuyorsunuz, onlar yine yanınızdalar Unutmaları ya da yanılmaları mümkün değil, emrolundukları şeyi kusursuzca yapıyorlar

  Nitekim Yüce Allah: “Yanınızdan ayrılmayan muhafız melekler vardır O muhafızlar değerli, şerefli kâtiplerdir Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar” (İnfitar, 82/10-12) buyurmaktadır

  Öte yandan, size vekil kılınan ölüm melekleri de bekliyorlar Neyi mi? Size verilmiş olan sürenin dolmasını Sizin için tayin edilen ecel geldiğinde, canınızı onlar teslim alacaklar

  Bu arada hiç hesaba katmadığınız, hatta belki de aklınızdan bile geçirmediğiniz gizli şahitleriniz de var: Elleriniz ve diğer organlarınız

  Bir Gün Hesaba Çekileceğiz!

  Hesap günü gelip de tüm şâhitler bir araya toplandığında, Allah'ın dilemesiyle onlar da konuşacaklar

  “Gün gelecek, dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek, aleyhlerine şahitlik edecekler” (Nur, 24/24)

  “O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize yaptıklarını söyler ve ayakları da şahitlik eder” (Yasin, 36/65)

  Eğer Allah'tan korkup sakınanlardan değilseniz, bir gün elleriniz aleyhinize şahitlik edecekler İnsan, Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır ve bu dünyada daima imtihan edilmektedir

  “İnsanlar imtihandan geçirilmeden, sadece ‘iman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı sandılar! Andolsun ki, onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir Elbette Allah, doğruları da yalancıları da ortaya çıkaracaktır Yoksa kötülükleri yapanlar, bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar” (Ankebut, 29/2-4)

  İnsan, çok değil, ortalama 60-70 sene gibi bir süre dünyada kalacak ve sonra, Allah'ın huzurunda hayatının her anından hesaba çekilecektir Herkesin dünyadaki yaptıkları amellerin kayıtlı olduğu kitapları bir gün ellerine verilecektir Kitabı sağdan verilenler, ebediyyen kurtulmuştur Ancak kitabı sol tarafından verilenler ise, o zaman şöyle diyeceklerdir:

  “keşke bana kitabım verilmeseydi de, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim Keşke ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı Malım bana hiçbir fayda sağlamadı Güç ve kudretim yok olup gitti” (Hakka, 69/25-29)

  Artık bundan sonra, tutuklanıp yüzüstü sürüklenerek bir daha hiç çıkmamak üzere cehenneme atılacaktır İnsanın bu kötü duruma düşmesinin sebebi, yaptıklarının her an kaydedildiğini unutması ve bunların bir gün kendisine bildirilip hesap vereceğini düşünmemesidir İnsan, Allah’ın azabından korkup ondan sakınmadan hayat sermayesini hoyratça tüketmektedir

  İşte Allah korkusu, bir insan için hem imanının çok keskin bir göstergesi, hem de onun ebedî hayatını belirleyecek çok önemli bir özelliktir İnsan, ancak ve ancak Allah'tan korkup sakınırsa kurtulacaktır Bizler farkında olmasak da hızla Allah'a hesap vereceğimiz güne doğru yaklaşıyoruz

  O halde hep birlikte Allah'tan korkalım ve Allah'ın hoşnutluğunu kazananlardan olmaya çalışalım

  Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takva (Allah korkusu)dur Ey akıl sahipleri! Benden (emirlerime muhalefetten) sakının” (Bakara, 2/197)

  “Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve kişi, yarın için ne yapıp gönderdiğine baksın Allah'tan korkun, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır” (Haşr, 59/18)

  Allah korkusu müminin bu imtihan dünyasında en büyük dayanağıdır Çünkü, Allah korkusu kişiyi her an Allah'ın istediği gibi davranmaya, O'nu hoşnut etmeye çalışmaya, şeytanın ve nefsinin isteklerinden sakınmaya, onların hile ve oyunlarına karşı uyanık ve tedbirli olmaya sevk edecektir

  Allah Korkusunun İnsana Kazandırdıkları

  Allah korkusunun insana kazandırdığı bir takım güzellikler vardır Onlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  1 Allah korkusu, kişiye Allah katında üstünlük kazandırır İslam dininde üstünlük ölçüsü takvadır Nitekim, Yüce Allah şöyle buyuruyor: “ Şüphesiz, Allah katında değerle, en üstün olanınız, takvada (Allah korkusunda) en ileri olanınızdır Şüphesiz Allah, bilendir, her şeyden haberdardır” (Hucurat, 49/13)

  2 Allah, kendisinden korkan kişiye iyi ve kötüyü ayırt edici bir anlayış verir Kötülüklerini örter ve onu bağışlar “Ey iman edenler! Allah'tan korkup-sakınırsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edici bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir” (Enfal, 8/29)

  3 Allah, kendisinden korkan kulların yaptıkları ibadetleri kabul eder “…Allah, ancak korkup-sakınanlardan (yaptıkları ibadetleri) kabul eder” (Maide, 5/27)

  4 Allah (cc), takvâ sahibi insanların işlerinde bir çıkış yolu gösterir ve onları ummadıkları yerden rızıklandırır “Kim Allah’tan korkup sakınırsa, Allah ona bir çıkış imkânı sağlar Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır” (Talak, 65/2-3)

  5 Allah, takva sahibi insanlara işlerinde bir kolaylık gösterir “Kim Allah’tan korkup sakınırsa, Allah onun işinde bir kolaylık gösterir” (Talak, 65/4)

  6 Allah, takvâ sahiplerinin kötülüklerini örtüp bağışlar ve sevaplarını artırır “Kim Allah’tan korkup sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örtüp temizler, mükâfatını büyültür” (Talak, 65/5)

  İnsan gaflete düşüp de, Allah’ı unutmamalıdır ve şunu iyi bilmelidir ki, yaptıklarının hesabını bir gün Allah’a mutlaka verecektir

  Ne mutlu o kimseye ki, daima Allah’tan korkar, bütün yaptığı işleri, Allah’a hesap vereceği şuuruyla yapmaya çalışır

  Kıssa

  HATALARIMI HATIRLAYINCA

  Hz İbrahim (as) cehennemi her hatırlayışında ağlardı Hatta, bu esnada kalbinin atışı bile duyulurdu

  Bir gün Cebrail (as) gelip ona: "Ya İbrahim! Sen hiç dostun azap verdiğini gördün mü? Sen Allah’ın dostusun O halde Allah’ın azabı olan cehennemden korkup ağlaman niyedir?" Diye sordu

  Bunun üzerine Hz İbrahim (as) cevaben şöyle buyurdular: "Ya Cebrail, hatalarımı hatırlayınca, dostluğumu unutuveriyorum
  PROF DR MEHMET SOYSALDI  Paylaş
  Allah Sevgisi Ve Korkusu Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  insandaki Allah korkusunun en bariz örneği
  vicdanın verdiği sıkıntıdır.vicdandan yoksun olanda
  korku felan aramamak gerek
  paylaşım için Celil ve Vedüd olan rabbimiz razı olsun hocamALLAH SEVGİSİMİ KORKUSUMU