İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Kemikleri Kim Diriltecek Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kemikleri Kim Diriltecek

  Reklam
  Kemikleri Kim Diriltecek ?


  Bir köy muhtarsız, bir iğne ustasız ve sahipsiz olamaz
  Bir harf kâtipsiz olamaz
  Hâl böyleyken, nasıl olur da şu mükemmel kâinat sarayı hâkimsiz olabilir?
  Her köşesinde hakikî sahibinin ve gerçek hâkiminin varlığını ve bütün sıfatlarını ilân eden varlıklar nasıl yalanlanabilir?
  Şu görünen kâinat bir manevra yeridir Eşsiz sanatların sergilendiği bir sergidir
  Her an, her saat, her gün, her yıl ve her asırda devamlı bir değişim vardır Her türden varlık, bu âlem ırmağında bir an parıldayıp yoluna devam eder Ardından yerine başkaları gelir Onlar da aynı vazifeyi görüp giderler
  Bu yolcuların en değerlisi ve kâinat sarayının başmisafiri insan da, aynı kafileler içinde yerini almıştır Bir gün gözlerini bu dünyaya açar, bir vakit sonra da ebedî âleme geçmek üzere kapatır
  Bu göz açış ve kapatış arası yaşananlar, insanın geleceğini belirler Ebedî saadet veya şekâvet; sonsuz mutluluk veya ıstırap bu esnada hak edilir
  Böyle muhteşem bir sarayı kuran Yüceler Yücesi Yaratıcı, elbette güzel hizmette bulunan kullarını ödüllendirecek; isyankârları cezalandıracaktır Bir kişi için dahi olsa, o sınırsız adaletin gereği, cenneti de, cehennemi de yaratacaktır O hâlde başka bir âlem ve o âlemde kurulacak büyük bir mahkeme vardır
  Şu âlemden zalim izzetinde; mazlûm zilletinde kalıp, göçüp gidiyor Demek, büyük bir mahkemeye bırakılıyor
  Nice günahkârlar ve âsiler, cezalarını tam görmeden ölüyor Demek, hesap vereceği bir merci var
  Şu âlemdeki bütün güzellikler, bütün lezzetler ve zevkler hep geçici Demek, ebedî bir seyrangâh var
  Şu dünya hayatında herkes kendi imtihanını veriyor Demek, kazananlar için ebedî saadet sarayları; kaybedenler için ebedî zindanlar hazırlanmış bekliyor
  Burada herkes çalışıp, çabalamakta Demek, ücretlerini hakkıyla alacakları bir yer var
  Kâinatın sahibi, gönderdiği elçiler ve kitapları vasıtasıyla ebedî bir saadeti vaat etmiş; ebedî bir azabı haber vermiş Demek hem o vaatleri yerine getirecek; hem o azap yerini hazırlayacaktır
  Şu âlemde her şey geçici ve her şey değişmeye mahkûm Demek, hiç değişmeyen bir âlem bulunuyor
  Herkesin gözü önünde cereyan eden bu muazzam hakikatlere; inkârı imkânsız gerçeklere rağmen, kendini bilmez ve cehaletin en zifiri karanlıklarında debelenen insan, şöyle itiraz eder:
  "Çürümüş kemikleri kim diriltecek?"
  Ezelî Kelâm'dan gelip bütün âlemlerde yankılanan şu cevap, bütün âlemleri en ücrâ köşelerine kadar nura gark eder:
  "Onu ilk başta kim yaratmışsa, elbette yine O diriltecektir!"  Paylaş
  Kemikleri Kim Diriltecek Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da: “Çürümüş kemikleri kim yaratacak” diyerek, Bize misal vermeye kalkar?” [Yasin süresi 78]

  Evet şu insan, şu nankör insan bizim kendisini bir damla meniden yarattığımızı bilmiyor mu ki, bizim karşımızda bir hasım, bir tartışmacı, çeneli bir lafazan kesilip, bir muârız kesilip düşman olarak çıkıverdi Bizim karşımızda, yaratıcısı karşısında yaratılışına bakmadan, aslının bir damla sudan olduğunu düşünmeden kendisini bir şey zannederek deliller üretmeye, Bizim dinimize, Bizim âyetlerimize, Bizim yasalarımıza, Bizim sistemimize alternatifler getirmeye çalışıyor Nankör insan kendi yaratılışını unuttu da, Allah karşısında Allah’ın âyetleriyle mücâdeleye tutuşuyor

  İnsan geçmişini nasıl da unutuyor! Bir vakitler hiçbir şey değildi Bir damla su Allah onu insan haline getirdiği halde tutuyor kendi yaratılışını unutuyor da şöyle diyor: Şimdi şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bununla bize bir örnek vermeye kalkışıyor Bize karşı laf çarpıtıyor “Şu çürümüş, şu un ufak olmuş kemikleri bu hale geldikten sonra kim diriltebilecek? Kimin gücü yeter buna? Olacak şey mi bu?” demeye kalkışıyor Öldükten sonra yeniden dirilişi reddetmeye çalışıyor Ciddi bir düşman kesilmiş de sanki Allah’ı, Kur’an’ı susturmaya çalışıyor İnsanların inançlarını karıştırmaya çalışıyor
  Bu nankör insan neden yaratıldığına bakmıyor mu? Hor, hakir bir damla sudan yaratıldığını bilmiyor mu bu nankör insan? Nasıl da unutuyor ana rahmine atılmış bir damla sudan yaratıldığını? Eline değdiği zaman, elbisesine bulaştığı zaman yıkama lüzumu duyacağı bir damla meniden meydana gelmedi mi? Ananın ve babanın mâlum yerlerinden çıkan bir damla nutfeden, bir damla meniden yaratıldığını ne çabuk unutuyor bu insan da, kendisini bir şey zannedip Rabbine kafa tutmaya kalkışıyor? Neyine güveniyor da Allah karşısında bilgi iddiasında bulunuyor, Allah’a delil getirmeye kalkışıyor? Halbuki ana rahminde bir damla sudan meydana getirildiğini bir düşünse, kendini anlamaktan da öte, Rabbini de anlayacak ama düşünmüyor Bakın bu soruya cevabı Rabbimiz veriyor Geçin o zırvaları demiyor da, Rabbimiz rahmeti gereği yine cevap veriyor:

  “Ey Muhammed! De ki: “Onları ilk defa yaratan diriltecektir O, her türlü yaratmayı bilendir” [Yasin süresi 79]

  “Peygamberim sen de ki: O kemikleri ilk defa yoktan yaratıp var eden Allah, onları yeniden var etmeye, yeniden diriltmeye kâdirdir Gafil insan, şaşkın insan bir düşünmez misin? O kemikler bir zamanlar var mıydı? Yoktu, Allah yaratmadı mı onları? Olmayan şeylerin var edilişini değil de var olan şeylerin yeniden var edilmesini mi problem ediyorsun? Haddini bilsen olmaz mı? Hem O Allah yaratmanın her çeşidini, her türünü, her şeklini ve yaratıklarıyla alâkalı her şeyi bilmektedir Böyle bir Allah’ı nasıl yenmeye kalkışıyorsunuz?”

  Yâni eline çürümüş kemikleri alarak, bunlar bu hale geldikten sonra tekrar dirilecekler ha? Nasıl, nasıl? Bizler toprak olduktan sonra tekrar diriltileceğiz ha? Bizler öldükten, toprak bizim etlerimizi yiyip, kemiklerimizi çürüttükten sonra bir daha dirileceğiz ha? Hayır hayır, bu kesinlikle mümkün değildir Sen onu bizim külahımıza anlat diyenlere de ki ey peygamberim, sizi ilk defa yaratan kimdi? İlk yaratılışları neydi bu adamların? İlk defa nasıl yaratılmışlardı bu adamlar? Onları ilk defa yaratan Allah ikinci defa yaratamaz mı? Nasıl düşünüyor bu adamlar? Toprak olduktan sonra bir daha diriltilemeyeceklerini mi söylüyorlar? Çok mu hayret edilecek bir şeydir bu? Çok mu zor Allah için böyle bir şey? Halbuki anamızın babamızın yediği yeryüzünün değişik meyvelerinden oluşan meniden meydana gelmedik mi bizler? Böylece bizi ilk defa topraktan toplayıp yaratan Allah ölümümüzden sonra aynı topraktan tekrar toplayıp diriltmeye kâdir değil mi? İlk yaratılışlarını hiç mi düşünmüyor bu adamlar? Onu dirilten öldürmeye, öldüren diriltmeye kâdir değil mi? Yaratırken bir damla sudan yaratmaya kâdir de, öldükten sonra onu yeniden yaratmaya kâdir değil mi? Onu beceren, bunu beceremez mi? Bunlar Rabblerine küfreden, Rabblerini tanımayan, Allah’ın gücünden, kudretinden, Allah’ın âyetlerinden habersiz olan insanlardır Bunlar Rabblerini örten, örtbas eden, Rabblerinin âyetleriyle ilgi kurmadan bir hayat yaşayan kimselerdir

  Aslında öldükten sonra tekrar dirileceklerini onlar da biliyorlar, ama hayat programlarının değişmesini istemedikleri için bunu reddetmeye çalışıyorlar Bir de bu dünyada yaptıklarının yanlarına kâr kalmasını, hesabının sorulmamasını istedikleri için böyle davranıyorlar

  Herhalde Hıristiyan ve Yahudilerin, “Allah varlıkları altı günde yarattı ve yoruldu, dinlenmeye çekildi,” derlerken dertleri de budur Yâni tamam yaratan O’dur ama tekrarını beceremeyecek demek is-tiyor hainler Halbuki Rabbimiz kitabımızın başka bir âyetinde, “Biz gökleri ve yeri altı günde yarattık ama Bize bir yorgunluk ta isabet et-memiştir,” buyuruyor Allah’ı Allah’ın tanıttığı gibi tanımayanlar, kendi kafalarındaki bir Allah’ı anlamaya çalışıyorlar ve böylece kendilerine yol aramaya çalışıyorlar Onun sorgulamasından kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar İşte bakın bundan sonra bu yaratışına bir delil gösterecek Rabbimiz
çürümüş kemikleri kim diriltecek,  insan neden yaratıldığına bakmaz da hasım kesilir insan neden yaratıldığına bakmaz da hasım kesilir