İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan Allah’a teslim olmak nedir ?.. Elde etmek için nasıl yaşamalıyız ?.. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah’a teslim olmak nedir ?.. Elde etmek için nasıl yaşamalıyız ?..

  Reklam
  CEVAP: Allah’a teslim olmak; insanı yücelere çıkaran, yüce bir iştir… Yaratanın karşısında, kendine ait bütün varlığı, maddi ve manevi her türlü gücü, yok görmek, yok kabul etmek ve her şeyi O’ndan bilmektir…

  Allah’a teslim olmak; yaşam içersinde başa gelen tüm kaza, bela ve nimetlerin Hakk’tan geldiğine tam olarak inanmak, gönderdiği her şeyin ve yaptığı her işin iyi ve güzel olduğunu kabul edip, razı olmak ve sevmektir…

  Bu nedenle; Rabbine sevdiğini, güvendiğini ve O’na teslim olduğunu iddia eden bir kulun, Hakkın kazasına razı olması, belasına sabretmesi ve nimetlerine şükretmesi gerekir…

  Zira; yaşam içerisindeki başa gelen ve gelecek olan her iyilik ve kötülük Hakk’tandır… Her türlü hayır ve şer Allahü tealâdandır…

  Bunlar zahiri olarak yaratıklardan geliyor görünse de, hakikatte yaptıran yüce Mevla’mızdır… Suça ceza ve iyiliğe nimet vereceğini buyuran Rabbimiz, bu hükmünü ve ilahi adaletini, aletleri olan yaratıklarını kullanarak gerçekleştirmektedir…

  Bu nedenle; zerre kadar iyilik yaparsanız, O’nun yaratıklarından iyilik görür, zerre kadar kötülük yaparsanız ayni miktarda, O’nun yaratıklarından kötülük görürsünüz…

  Şuna tam olarak inanmalı ki, hiçbir şey kendi başına, Allah’ın emri ve izni olmadan fayda ve zarar veremez… İnsanların yaşamı içerisinde Rabbini razı etmesi veya O’nu kızdırması nedeniyle, kendisine gelen her iyiliğin ve karşılaştığı her kötülüğün kaynağı, yaptıklarının bedeli olduğundan bizzat kendisidir…

  Allah kullarına şefkatli ve merhametlidir, asla zulmetmez… Adaletlidir… Yaptığı her işte büyük fayda ve hikmetler vardır… Ne iş yaparsa, neylerse hep güzel eyler… Bu nedenle; istemediğimiz bir şeyle karşılaştığımızda, suçu Hakka ve Halka yükleme yerine, kendimizde bulmamız gerekir…

  Beden, huy ve Rızık yönünden Allah’ın senin için takdir ettiklerine razı ol… Başka durumlarda olmayı isteme… Zira O’nu itham etmiş, beğenmemiş, darıltmış olursun…

  Allah’a teslim ol… O’nun senin için hep iyi şeyler düşündüğünü, seni sevdiğini, sana acıdığını bil… Bu nedenle hayat içinde hiç ne yapsam, ne yaparım deme… Bakalım beni seven Mevla’m, bana hangi işleri yaptıracak diye düşün…

  Şunları iyi bil… Günleri, ayları, mevsimleri ve görünen, görünmeyen, akla gelen, gelmeyen her şeyi yaratan Allah’tır…

  İnsanların duygu, düşünce ve kalblerini değiştiren de O’dur…

  Yağmuru, karı, rızıkları, ahlakı, güç ve kuvvetleri taksim ve takdir eden O’dur…

  Nitekim “Gökyüzünden yeryüzüne, işi O idare eder” ilahi kelâmıyla, Yüce Rabbimiz bunu herkese duyurmuştur…

  Allah’ı sev… O’nun tüm isteklerini yerine getir… O’ndan gelen her şeyin iyi ve güzel olduğunu bilerek, Allah’a teslim ol… Ancak bu şekilde O’nun gücünü yanına alabilir, iki cihanda zevk ve sefa içinde yaşayabilirsin…  Paylaş
  Allah’a teslim olmak nedir ?.. Elde etmek için nasıl yaşamalıyız ?.. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu tealanın her şeye hakim olduğunu bütün mal ve mülklerin onun elinde olduğunu bilerek ve her şeye gücü yettiğini bilerek ona tevekkül etmek işlerin de kolay bir şekilde ilerlemesini sağlar.islamı nasıl yaşamalıyız,  allaha teslim olmak nasıl olur,  allaha teslim olmak ne demektir,  islamı nasıl yaşamalıyım,  allaha teslim olmak ,  Allaha teslim olmak nedir,  dinimizi nasıl yaşamalıyız