İslam Dini ve İman Bölümü ve Allaha İman Forumundan "Rab" Kavramı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  "Rab" Kavramı

  Reklam
  RAB
  Rab demek, terbiye edip çekip çeviren, hüküm ve kanun koyan, derleyen toparlayan, sözü tutulmaya, hükmü tutulmaya layık olan anlamındadır. (Mehmed Göktaş_Gençlere Tevhid Dersleri)

  Kuran insanlara hükmedenlere de zaman zaman rabb adını verir. "Melik "onu (Yusuf'u) bana getirin dedi. Elçi kendisine geldiğinde

  "rabbine dön ellerini kesen kadınların durumu neydi sor ona, doğrusu Rabbim onların düzenini çok iyi bilir" dedi"(Yusuf 50)

  ayetn açıkça ortaya koyduğu gerçek, Mısır Melikinin "kul'u" olan elçinin, meliki rab edinmiş olduğu, oysa Hz. Yusuf'un Rabbinin ise Allah olduğudur.

  Aynı ayette rab kelimesinin iki kez kullanıldığını ve Allah'a kul olanların Rablerinin Allah,

  Allah'ın dışındakilere kul olanların rablerininse, kulluğunu yaptıkları kişiler oldukları kolayca anlayabiliyoruz. İnsanları rab edinmenin şekli ve niteliğini ise şu ayet en belirgin biçimde ortaya koyuyor:


  "Onlar Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i rabler edindiler." (Tevbe 31)

  Allah'ın dışındaki her hüküm koyucuya itaat eden, onu rableştirmiş olmakta ve Şirke düşmektedir.(Salih Gürdal Tevhid ve Şirk)

  Kişi neye ibadet ediyorsa ona teslim olmuş, neye teslim olmuşsa ona kul olmuş demektir. Allah Rasulü Tevbe suresinin 31.ayetini okumuş ve şöyle tefsir etmiştir:

  "Kuşkusuz onlar din adamlarına ve ulularına tapmıyorlardı. Lakin onlar şu sınıfların helal kıldığını helal, yasakladıklarını da haram kabul ediyorlardı.

  " Kuranda nehyedilen Rablik Allah'a mahsus olan bir sıfatı O'nun dışında başkalarına ver mek demeye gelen rabliktir. (Mustafa İslamoğlu_ İman Risalesi)

  Tevbe suresinin 31.ayeti ve onu tefsir eden Rasulullah'ın hadisi bize, kimin Allah'tan başkasına kötülükte itaat eder ya da Allah'ın izin vermediği bir konuda

  ittiba ederse uyarsai onu rab ve mabud edinmiş, Allah'a ortak koşmuş olduğunu gösterir.

  Bir mahluka itaat eden, Allah ve Rasulünün koyduğu hükümden başkasına tabi olan herkes, onu böylece adlandırmasa bile onu bir rab ve mabud edinimştir. Bir ayette Allah cc şöyle buyurur:

  "Eğer onlara itaat ederseniz, müşrik olursunuz"(Enam 121)


  Aynı anlamda bir başka ayet ise şöyledir "Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi

  onlara meşru kılacak ortakları mı vardır?"(Şura21)

  Kuran ve sünnetin, Allah'tan başkasını kanun koyucu olarak kabul edip Allah'ın izninin olmadığı konularda tâbi olan hakkındaki hükmü buysa; kendisini Allah'a denk tutan,

  uluhiyyetin özelliklerinden olan hüükmetme, kanun koyma, helal ve haram kılma hakkını ona veren hakkındaki hükmü nasıl olur?! (Yusuf el-Kardavi-Tevhidin Hakikati  Paylaş
  "Rab" Kavramı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Rab kelimesi yaratan her şeye hükmeden sözü tutulan hükmüne riayet edilen anlamına gelmektedir. Rab kelimesi de çok kullanılan bir kelimedir.rab kavramı,  tevbe 31 tefsir,  kuranda rab kavramı,  rabb kavramı,  rab kavramı ile ilgili ayetler,  rab ile ilgili kıssalar,  rab ile ilgili ayetler