Dualar / Yakarışlar ve Alıntı Dualar Forumundan Allah bize yeter,O ne güzel vekildir! (dua) Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah bize yeter,O ne güzel vekildir! (dua)

  Reklam
  Allah bize yeter,O ne güzel vekildir! (Al-i İmran 3/173)  Bizim hâlimize bakarak muâmele etme Kendi ikrâm ve ihsânına göre bize muâmele eyleYâ Rabbî!

  Kerem ve lütfunla hidâyet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim!
  O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma Bize azâb etme

  Yâ Rabbî!
  Biz nefis ile şeytana köpek gibi tâbi olduksa da sen, azab arslanını bize saldırtma

  Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim!
  Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin Sen kerem sâhibisinEy mahlûkâtın, yaratıkların canlıların ihtiyâcını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir

  Yâ Rabbî!
  Rûhumda bir ilim katresi var İlâhî onu hevâ rüzgarıyla ten toprağından muhâfaza eyle

  Ey ihsânı çok olan Rabbim!
  Cefâ içinde geçip giden ömre merhamet et
  Ey affetmeyi seven Rabbim!
  Bizi affeyle İsyân derdimize çâre eyle
  Ey yardım isteyenlerin yardımcısı!
  Bizi hidâyete çıkar

  Yâ Rabbî!
  Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatâlarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duâmızı kabul buyur
  Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin

  Ey âlemin yaratıcısı!
  Kasvetli, kararmış, katılaşmış âdetâ taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryâdımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin
  Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al
  O nefis bıçağı kemiğe dayandı (zulmü canımıza yetti)

  Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin”
  Hz Mevlâna son demlerinde iken, dostu Siraceddin Tatari’yi yanına çagırarak, kendisine su duayı ögretmis ve sıkıntılı zamanlarında okumasını tavsiye etmistir:”

  Ya Rabbi!
  Bana ne senin zikrini unutturacak,
  sana şevkimi söndürecek, seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık; ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver”

  Ey Merhamet edenlerin merhametlisi!
  Merhametinle bu duamı kabul et
  aminamin
  alıntı  Paylaş
  Allah bize yeter,O ne güzel vekildir! (dua) Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar birbirlerine yardım eder fakat Allah'ın dileği ile gerçekleşir. Bu nedenle bir tek Allah'tan istemek, bir tek ondan dilemek onu kendimize vekil etmek gerekmektedir.en güzel dualar BİZİM OLSUNununununun,  ALLAHRESİMLERİ,  en güzel dualar BİZİM OLSUNunununun