Dualar / Yakarışlar ve Alıntı Dualar Forumundan Rızık İle İlgili Dualar,rızık Hakkında Dualar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Rızık İle İlgili Dualar,rızık Hakkında Dualar

  Reklam
  Ebu'd-Derdâ'dan Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

  "Kim sabah ve akşam yedi kez şu sözleri söylerse, dünya ve ahiret işlerinden kendisine üzüntü veren şeyleri Allah giderir"

  (Hasbiyellâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîmi)

  Anlamı:"Allah bana kâfidir; O'ndan başka ilâh yoktur O'na tevekkül ettim; O, büyük Arş'ın Rabbidir"

  Ebû Musa El-Eş'ârî'den Radıyallahu Anh rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:


  "Kime bir keder yahud bir üzüntü isabet ederse, şu kelimelerle duâ etsin:


  Ene abdüke ibnü abdike, ibnü emetike, fî gabdatike Nâsıyetî biyedike Mâdın fiyye hukmüke Adlün fiyye gadâüke Eselüke bikülli ismin hüve leke, semmeyte bihî nefseke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halgıke eviste'serte bihî fî ılmil ğaybi indeke en tec’alel gur'âne nûra sadrî ve rebîa galbî ve cilâe huznî ve zehâbe hemmîy

  Anlamı: “(Allahım!)Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulunun da oğluyum(kızıyım) Boynum senin kudret elindedir Hükmün bana geçerlidir Hakkımdaki hükmün adalettir Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahut Kitab’ında indirdiklerinle yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerle yahut katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle senden istiyorum ki, Kur'an'ı göğsümün nuru, kalbimin neş'esi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın”

  Karınca Duası

  "Kim bu karınca duasını beş adet ayrı ayrı kağıda yazarak her birini iş yerinin dört köşesine asar, bir tanesini de üzerinde taşırsa Cenab-ı Hakk o kimsenin iş yerine ve dükkanına kendi hazinesinden rızık ve bereket indirir. Hem de öyle bereket ihsan eder ki o yazıyı asan kişinin kendisi dahi hayrette kalır. Dükkanına giren alışveriş yapmadan çıkmaz. Hakk Teala dükkanına karınca gibi müşteri yağdırır. Satılmayan bir metaın üzerine bu dua yedi defa okunursa, Allah'ın izni ile o meta birkaç gün içinde satılır"

  "Allahümme yâ rabbi ve Cebrâiyle ve miykâiyle ve İsrâfiyle ve azrâiyle ve İbrâhiyme ve İsmâ'ıyle ve İshâka ve YakUbe ve Münzilelberekâti ve münzilettevrâti vezzebûri vel'incîli velfurkâni ve lâhavle ve lâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azıyım. La ilâhe illallâhül melikülhakkul mübıyn. Muhammedün rasûlullâhi sadikul vadilemiyn. Yârabbi yârabbi yâhayyü yâ kayyûmü yâ zelcelâli vel ikrâm. Es'elüke yâ rabbel'arşil'azıyım. En yerzükaniy rızkan halâlen tayyiben birahmetike yâ erhamerrahımiyn. Yemliyha, Mernuş, Deberruş, Misliyna, Mekseliyna, Şazenuş, Kefeştatıyyuş, Kıtmir  Paylaş
  Rızık İle İlgili Dualar,rızık Hakkında Dualar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazdan sonra okunan tezbihatlar Said Nursi tarafından hazırlanmış ve bu duaların yanında şükür hamd ve diğer istekleri karşılayan dualar yer almaktadır.