Dualar / Yakarışlar ve Alıntı Dualar Forumundan Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin bir duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin bir duası

  Reklam
  İlaha, padişaha, biniyaza
  Yüce dergahına geldim Hudaya
  Benim hâcât ile gönlüm doludur
  Veli nidem, bu gönlüm bed huyludur.
  Günah yükünü arkama vurundum,
  Acz toprağına arkamı süründüm,
  Tevazu birle el sana getirdim.
  Bilirim padişah-ı biniyazsın,
  Sana yalvaranı yolda komazsın
  Verirsin kullarına istediğin
  Bilirsin her kulunun ne dediğin
  Yer ve gök ehli hep senden umarlar,
  Kamusu hep sana yalvarırlar.
  Benim dâhi günahım çok, elim dar.
  Kapına geldim ey Settar-u Gaffar
  Getiririm Şefi-yi Mustafa’yı
  Nebiler serveri kân-ı vefayı.
  Sen anınla olan dostluk hakkı içün,
  O dostunla mestlük hakkı içün,
  Dilerim hazretine ere âhım,
  İşitip, hem affedesin günahım.
  İnayet gözüyle bir dem bakasın.
  Beni hâşâ ki odlara yakasın

  Bu iman hil’atini ahir nefeste

  Çıkarıp kılmayasın beni hasta
  Beni üryan ve rüsvay etmeyesin,
  Götürüp beni od’a atmayasın.
  Zebaniler eline vermeyesin.
  Kapından horluk ile sürmeyesin
  Şu ki, sen iman u ihsan edesin
  Ânı ondan nice geri alasın.
  Küçücük canımız iş bu bedenden
  Ayırmagıl bizi ya Rab imandan.
  Bu Eşrefoğlu mücrim, yüzü miskin
  Kapına geldi aç ve yalın lakin
  Seni, senden ister o şey’en lillah
  Ayırma onu didarından Allah
  Ki sendedir sana ermeye çare,
  Senin derdinden oldu uş avare
  Visalin lengeri ile durgür ânı
  Didarın şerbetiyle kandır ânı
  Ümid sensin iki âlemde ancak
  Bilirim sensin ey Mabud-u Mutlak.
  Duamı kıl kabul, eyle beni şâd
  Bihakkı Ahmed u Mahmudu Muhammed”
  Kaynak: Müzekkinin Nüfus-Arslan Yayınları-İst-1977
  Kelimeler:
  Hacat: İstekler
  Veli nidem: velakin ne yapayım
  Bed: kötü
  Vurundum: Sırtladım
  Kamusu: Hepsi
  Settar u Gaffar: Günahları örten ve affeden
  Şefi: Şefaatçi
  Kân-ı Vefa: Vefa menbaı
  Od: Ateş
  Hil’at: Elbise
  Üryan: Çıplak
  Şey’en lillah: Allah rızası için
  Uş: Sarhoş
  Avare: Bilinçsizce gezen
  Visal: Kavuşma
  Durgürurdur
  Didar: Yüz
  Şâd: Sevinçli


  Paylaş
  Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin bir duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah'tan gayri her şeyi fani geçici boş anlamsız olarak gören bir alimler, hayatlarını Allah rızası için geçirmiş ve bir tek rızasını kazanmak için çabalamış kişilerdir. Dualarında da bu sevgi görülmektedir.