Dualar / Yakarışlar ve Alıntı Dualar Forumundan Kötünün Şerrinden Korunma Duası Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kötünün Şerrinden Korunma Duası

  Reklam
  Kötünün Şerrinden Korunma Duası

  Hayatta herkes kendi hakkına razı olmuyor. Başkasının hakkını gasbetme meylinde olanlar da vardır bu âlemde. Böyle zalim kimseler kaba kuvvetlerine güvenirler, muhataplarının zayıflığından cesaret alır, masum ve kimsesizliklerinden şımarırlar.

  Bu gibi kaba kuvvetli kimselere karşı masum adamın elinden gelen tedbirleri aldıktan sonra Allah’a sığınıp ilticada bulunması, Peygamberimiz’in tavsiye buyurduğu duâyı okuyarak belânın önünden sapması en uygun hareket tarzıdır. Böylece inşâallah maksadı daha kolay hâsıl olur, zalim de zulmünün karşılığını başka bir yerden alır, lâyıkını bulur. Peygamberimiz kaba kuvvetiyle hareket eden zalime karşı şöyle duâ etmeyi tavsiye buyurmuştur:

  “Lâ ilâhe illâllahü’l-halîmü’l-hakîym. Sübhânallâhi Rabbi’s-semâvâti’s-seb’i ve Rabbi’l-arşi’l-azîm. Lâ ilâhe illâ ente azze câruke ve celle senâ’ük.”

  Baskı ve terörle muhatabını yıldırarak yalan beyânda bulundurmak isteyene karşı, Efendimiz şu duâyı da tavsiye buyurmuştur:

  “Raditü billâhi Rabben ve bi’l-İslâmi dînen. Ve bi-Muhammedin aleyhisselâmu Nebiyyen ve bi’l-Kur’ani Hakemen.”

  “Ben Allah’ı Rab, İslâmı din, Muhammed Aleyhisselâm’ı da Nebî, Kur’an’ı ise bütün işlerimde hakem olarak kabûl ettim ve bunlara gönülden razı oldum. Sen bana ne söyletmek istersen iste, bu inancım asla değişmez, bu hakikat tebdil olmaz.”

  Hayatî tehlike olunca inancının zıddını söyleyen insana bir şey lâzım gelmez. Ama hayatî tehlikede olmayan kimse basit tehditlerle inancının zıddını söylememelidir. Bu duâyı okuyarak geçiştirmelidir.


  ....


  Paylaş
  Kötünün Şerrinden Korunma Duası Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsanlar birbirleriyle imtihan olurlar. Müslümanlar da birbirleriyle imtihan olur. Niyeti kötü olan kişilerden korunmak için acizliğimizle onlarla mücade etmek yerine Allah'a havale edip ondan yardım istemek en doğrusudur.zalimden korunma duası,  çocukları koruma duaları,  zalimlerden korunma duası,  nihat hatipoğlunun duaları şeytana karşı kötülere karşı,  kötülerin şerrinden korunmak için dua,  zalimlerden korunmak icin dua,  zalimin serrinden korunmak icin dua