Dualar / Yakarışlar ve Alıntı Dualar Forumundan istiğfar duaları okuyalım arkadaşlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  istiğfar duaları okuyalım arkadaşlar

  Reklam
  Allahümme tahhirni mine'z zünubi bi's-selci ve'l beradi ve'l-mai Allahümme tahhirni mine'z zünubi kema yütahharu's sevbü mined denesi


  Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfirü'z zünube illa ente,fağfir-li mağfireten min ındike,verhamni inneke ente'l-ğafuru'r-rahim  Allahümme!ğfirli hatieti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemü bihi minni. Allahümme'ğfirli ciddi ve hazli ve hatai ve 'amdi ve küllü zalike 'ındi.
  Allahümme!ğfirli ma kaddemtü vema ahhartü,vema esrartü vema a'lentü,vema ente a'lemü bihi minni,ente!l mukaddimü ve ente'l-muahhiru,ve ente ala külli şey'in kadir.


  Paylaş
  istiğfar duaları okuyalım arkadaşlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gün bitmeden Allahu teala meleklerine günahları kaydetmeyin belki kulum tövbe eder diye buyurur. İstiğfar çekince o gün yaptığı küçük günahlar affedilir etmese kaydedilir.