islamda Aile ve Aile hakkında yazılar Forumundan Kayın Pedere Ve Kayın Valideye Hitap Tarzı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kayın Pedere Ve Kayın Valideye Hitap Tarzı

  Reklam
  Kişinin kayınpederine "baba"; kayınvalidisine "anne" demesinin mahzuru var mıdır?

  Bu durum ya çok önemli olmadığı ya da Türklerin örfüne has bir keyfiyet olduğu için fıkıh kitaplarımızda yer almaz Biz bu konudaki Islâmî edebi, bilinenlerden hareketle öğrenebiliriz Önce Kur`ân-ı Kerim`de kişinin kayınpederine "baba", kayınvalidesine "anne" demesini isteyen bir âyet-i kerime yoktur Hadislerde de böyle bir şey bilmiyoruz Rasûlüllah Efendimizin (sav) kendisinin Ebûbekir ve Ömer Efendilerimize (ki, onun kâyinpederi idiler) "baba" diye hitap ettiği vaki olmadığı gibi, kendi damadı olan Osman ve Ali Efendilerimizin de ona "baba" dedikleri bilinmemektedir Onlarla alâkalı Hadislerde hep "Ey Allah`ın Rasûlü" dediklerine şahit oluyoruz Rasûlullah`ın hanımları, "mü`minlerin anneleri" (Ahzâb (33) 6) olduğu gibi, kendisi de mü`minlerin manen Babası olduğundan onun, kendi eşlerinin babalarına "baba" demesi uygun olmazdı, diye düşünülebilir ama, kendi damatlarının ona "baba" demelerinin bir değil iki sebebi bulunmâsına rağmen, dememiş olmaları bize, kayınpedere "baba" denmeyeceğine dair ışık tutar Ayrıca Ahzâb sûresindeki iki âyet-i kerime ile Müslim`deki iki hadîs-i şerif de ibareleriyle olmasa dahi işaretleriyle bize bunu anlatırlar

  "Allah evlâtlıklarınızı sizin çocuğunuz yapmamıştır", "Onları kendi babalarına nispet ederek çağırın Bu, Allah katında daha âdildir" (Ahzâb 33/4,5) "Kim Müslümanken Babası olmadığını bildiği halde birisini baba iddia ederse, Cennet ona haramdır," "Babalarınızdan vâzgeçmeyin, kim Babasından vazgeçerse (onu kabullenmezse) bu küfürdür" (Müslim, îmam 113,114,115; Ayrıca bk Cessâs, Ahkâm V/222; Ibn Kesîr VI/377, 78) Işte bu naslar bize işaretleriyle kişinin, kendi Ana Babasından başkasına ana baba demesinin uygun olmayacağını da anlatıyor olmalıdır

  Ancak karı-kocanın birbirlerine karşı yumuşak ve nezaketli olmalarının ve birbiri yakınlarına, diğerinin hoşlanacağı ünvanlarla ve saygıyla davranmalarının birbiri üzerindeki haklarından olduğu da edep kitaplarımızda mevcuttur Öyleyse herkesin, muhatabının statüsüne uygun bir hitapla ona hitap etmesi, en uygun olanıdır Evlenen çocuklarının başkası tarafından ellerinden alındığı duygusunu yaşayan anne-babayı; çocuklarının başkalarına anne, baba diye hitap etmesi, ayrıca rencide edecektir Kayınpeder ve kayınvalidenin kendilerine "anne" ve "baba" denmediğinden ötürü rencide olabilecekleri de düşünülebilir Ama bu, örften ve günümüzde öyle alışıldığından dolayıdır

  Öyleyse kayınpedere ve kayınvalideye baba ve anne demenin dinen bir sakıncası olmadığı söylenebilir Nitekim ceddimiz hürmet olarak bunlara "Ana-baba" demişlerdir

  Bekara suresinin 133 âyet-i kerimesinde, Yakub aleyhisselama hitaben (Baban İbrahim, İsmail ve İshak) buyuruluyor Bilindiği gibi, Yakub aleyhisselam, İshak aleyhisselamın oğludur İsmail aleyhisselam amcası, İbrahim aleyhisselam ise dedesidir

  İbrahim aleyhisselamın babası Taruh olduğu halde, amcası ve üvey babası Azer için Kur'an-ı kerimde (İbrahim’in babası) ifadesi geçmektedir (Enam 74)

  Peygamber efendimizin, amcası Ebu Talibe ve Ebu Lehebe "Baba" dediği hadis-i şeriflerle sabittir Türkiye’de de, insanlara iyilik eden, onları himayesine alan kimselere mecaz olarak, "Baba adam", "Fakir babası" dendiğini hepimiz biliriz Yaşlı kimselere de hürmeten "Baba" denir

  Yaşlı kadınlara da , "Ayşe ana", "Fatma ana" veya "Hacı anne" dendiği meşhurdur Böyle söylemekle, yani baba demekle, o kimse bizim babamız olmadığı gibi anne dediğimiz kadın da annemiz olmaz Bunlar hürmet için söylenir

  Yine yaşlı kimselere, bir akrabalığımız olmadığı halde, "Amca, dede", yaşlı kadınlara da, "Teyze, nine" deriz Bunlar bir saygı ifadesidir

  Kayınvalideye ve kayınpedere, "Ana-baba" demek ise daha tabiidir Riya maksadıyla söylenirse, riya, saygı için söylenirse saygı olur Ceddimiz, kayınvalideye ve kayınpedere, "Hanım anne", "Bey baba" da demişlerdir Hakiki ana-baba ile karışmamaları için böyle söylemek daha iyidir Bazı yerlerde kayınvalideye "Cici anne" de diyorlar Bunlar mubah âdetlerdir Günah olmayan âdetlere uymakta mahzur yoktur Hatta mubah olan âdete uymamak şöhrete, kalb kırmaya sebep olursa böyle âdetlere uymak gerekir  İslam Fıkhı Ansiklopedisi


  Paylaş
  Kayın Pedere Ve Kayın Valideye Hitap Tarzı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Anne ve baba demenin bir mahzuru olmaz hatta samimiyeti büyütmek için avantajı dahi olduğu söylenebilir. Eşlerin anne babaları karşılıklı anne baba sayıldıklarından ve artık aile olduklarından hitap şekli önem taşımaktadır.