islamda Aile ve Aile hakkında yazılar Forumundan Müslüman Kadın , Her Çeşit Fitneye Karşı Tedbirlidir. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Kadın , Her Çeşit Fitneye Karşı Tedbirlidir.

  Reklam
  FİTNE


  Müslüman Kadın , Her Çeşit Fitneye Karşı Tedbirlidir.

  Fitne, mü'min kul için çetin ve zorlu bir sınavdır. “Fitne” kelimesi Kur'an ve Sünnette mü'minin gönül safiyetinin sınanması ve denenmesi için tabi tutulduğu çetin imtihanlar, işkence ve belâlar, acı olaylar ve aldatıcı olaylar için kullanılmaktadır.

  İnsanın iman ve ihlasını, isyan ve itaatini, sabır ve şükrünü ölçmeye yönelik, insanı sınama ve deneme anlamında gayet zorlu ve çetin her çeşit ilahî imtihan Kur'an ve Sünnette "fitne" olarak adlandırılmıştır.

  a. Mal Fitnesi

  Mal ve çocuklar müslüman için fitnedir, çetin imtihan konusudur. Yoksulluk nasıl bir imtihan sebebi ise zenginlik de aynı şekilde imtihan sebebidir. Salih kul için helâl mal, şükretmeye ve ahireti kazanmaya vesile olan ilahî bir nimet olduğu gibi; haram mal da ahireti kaybetmeye vesile olan ilahî bir azaptır. Kur'an, mal ve evladın imtihan vesilesi olduğuna işaret etmektedir: "İyi bilin ki, mallarınız da çocuklarınız da fitnedir"(imtihan vesilesidir).[1]

  Belâ, musibet ve hastalık gibi Fitne, -ilahî kanun gereği- kulun iman ve ihlas derecesini ortaya koyan zorlu bir imtihandır. Önemli olan nokta; fitneler karşısında erimemek, değişmemek, taviz vermemek ve kulluk görevini ihmal etmemektir.

  b.Şeytan Fitnesi

  Şeytan zaman zaman korku, zaman zaman kuruntu zaman zaman da ümit vererek insanları kandırmaya, aldatmaya ve Hak yoldan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Cenab-ı Hak Şeytanın fitne ve desiselerine karşı kullarını uyarmaktadır: "Ey Adem oğulları!.. Sakın Şeytan sizi fitneye düşürmesin".[2]

  Şeytanın hile ve tuzaklarının ilacı, ihlas ve takvadır. Şeytan ihlaslı kullara tesir edememekte, gerçek takva sahiplerini kandıramamaktadır.

  c. Kadın Fitnesi:[3] Kadın, erkek için; erkek kadın için fitnedir yani çetin imtihan vesilesidir. Erkekleri fuhuş, zina, hırsızlık ve adam öldürme gibi haramlara düşürmesi açısından nâmahrem kadın fitne olduğu gibi, evli erkeği aşırı dünya sevgisine bağlaması açısından erkeğin nikâhlı hanımı da fitnedir, zorlu imtihan aracıdır.

  d. Dinde Reform Fitnesi:Allah'ın hükümlerinin bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden münafıklar ile Allah'ın hükümlerini tamamen reddeden kâfirler, Peygamberimiz (s.a.v) zamanında Kur'anın bazı hükümlerinin kaldırılması, değiştirilmesi veya ertelenmesi gibi anlamsız teklifler ileri sürmüşlerdir.

  Günümüzde de İslâmî şuurdan mahrum kişiler tarafından da benzeri teklifler yapılmakta, tesettür emri ve faiz yasağı gibi ilahî hükümlerde değişiklik ve reform talepleri zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu çeşit davranışları "fitne" olarak niteleyen Kur'an-ı Kerim, Sevgili Peygamberimiz'in şahsında bize şu ilahî mesajı vermektedir: "Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmında onların seni fitneye düşürmelerinden sakın".[4]

  e.Yıkıcı ve Bölücü Faaliyet Fitnesi:

  İslam Ümmetinin birlik ve bütünlüğünü bozan her çeşit yıkıcı faaliyet, sosyal kargaşa, toplumsal anarşi ve iç savaş "fitne" terimiyle ifade edilmektedir. Konumuzu asıl ilgilendiren husus, bu manadaki fitnedir.

  Dünyada barış ve huzuru hakim kılmakla görevli olan Müslüman, her türlü yıkıcı faaliyeti engellemek, ümmetin huzurunu, barışını, birlik ve beraberliğini dinamitleyecek her çeşit bölücü çalışmalara mani olmak zorundadır: "Hiçbir fitne kalmayıncaya ve yalnız Allah'ın Dini hakim oluncaya kadar çarpışın".[5]

  Ancak fitne ile mücadelede hikmet, sükûnet ve itidalle harekete edilmeli, bu mücadele daha büyük fitneye sebep olmamalıdır. Aileleri birbirine düşürme, toplumu parçalama, toplumda kargaşa çıkarma, toplum içinde kin ve intikam tohumları ekme çabaları, adam öldürmekten daha üzücü ve daha korkunçtur. Kur'an deyimiyle; "Fitne, adam öldürmekten çok daha şiddetlidir".[6]  Fitnelerin yaygınlaşması kıyamet alâmetlerindendir.

  Kıyamete yakın fitnelerin yaygınlaşması ve çoğalması gerçeği bir hadis-i şerifte "Deniz dalgaları gibi dalgalanan fitneler"[7] ifadesiyle anlatılırken; bir başka hadis-i şerifte Fitne Yağmuru olarak ifade edilmektedir: Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: "Ben şu anda evlerinizin üzerine yağmur gibi fitnelerin yağmakta olduğunu görüyorum".[8]

  Burada söz konusu olan fitne, anarşi, terör, kargaşa ve iç savaş anlamındaki fitne olaylarıdır. Ümmet-i Muhammed, sosyal ve ekonomik istikrarın bozulması, dini ve vicdanî kaygıların azalması, İslâm Kardeşliği duygusunun zayıflaması nedeniyle çıkacak bu fitnelere karşı uyarılmıştır.

  Bu konuda Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır: "Karanlık gece parçaları gibi fitneler gelmeden önce amellere koşun. O zaman kişi mü'min olarak sabahlar, kâfir olarak akşamlar. Mü'min olarak akşamlar, kâfir olarak sabahlar. Kişi basit dünya çıkarı karşılığında dinini satar".[9]

  Hadisin son cümlesi mecazî bir ifade olup en kutsal değeri dünyalıklara değişmenin her çeşidini yasaklamakta, din adına verilecek tavizlerin dini satma anlamına geleceğine işaret etmektedir. Bu durum, fitnelerin belki de en acı, en üzücü ve en korkunç olanıdır.  Fitne zamanında müslüman kulun tutum ve davranışı ne olmalıdır?

  a. Kur'an ölçüleri rehber olarak kabul edilmelidir:

  Her konuda olduğu gibi fitne zamanında da Kur'an ölçüleri hayatımıza hakim olmalı, Kur'anın öngördüğü eşsiz usul ve metot izlenmelidir. İyilikleri emretme, kötülüklere engel olma, adaletli, merhametli ve affedici olma, Allah korkusu, İslam kardeşliği, salih amel işleme duygusu, kâfirleri, yahudi ve hristiyanları dost edinmeme, Allah düşmanlarına sevgi beslememe gibi eşsiz Kur'an ilkeleri baş tacı edilmelidir.

  Peygamberimiz (s.a.v) "Pek çok fitneler meydana gelecek" buyurduğunda bir sahabî:

  -Ya Rasûlallah, Fitnelerden çıkış yolu nedir? diye sordu. Efendimiz (s.a.v):

  -"Allahın Kitabı (Kur'an) dır",[10] diye cevap verdi.

  b. Fitne zamanında duaya devam edilmelidir.

  Fitneler karşısında, fitne öncesi ve sonrasında Rabbimize iltica etmek ilk kulluk görevimizdir. Bu konuda Allah Rasûlünün şu dua ve niyazı bize rehber olmalıdır: "Allahım!.. Fitnelerden sana sığınırım."[11]

  d. Fitnecilerin oyununa düşülmemelidir. Basiretli ve şuurlu müslümanlar olarak hiçbir zaman fitneye alet olmamalı, fitneye kapılmamalı, fitneyi körüklememeliyiz. Fitneciler bizi kullanamamalı, sırtımıza binememelidirler. Hz. Ali (r.a)'nin; "Fitne zamanında, üç yaşındaki sütü sağılamayan, sırtına binilemeyen deve gibi ol",[12] tavsiyesini unutmamalıyız.

  [1] Enfal: 28

  [2] A’raf: 27

  [3] Buharî: Nikâh 17; Müslim: Zikir 97.

  [4] Maide: 49

  [5] Bakara: 193; Enfal: 39

  [6] Bakara: 191

  [7] Buharî: Fiten 17; Müslim: İman 231; Tirmizî: Fiten 71.

  [8] Buharî: Fiten 4, Mezalim 25, Medine 8; Müslim: Fiten 9.

  [9] Müslim: İman 186; Tirmizî: Fiten 30; İbn Mace: İkame 78.

  [10] Tirmizî: Sevabu’l-Kur’an 14.

  [11] Buharî: Salât 63, Fiten 15, Deavât 35; Müslim: Cennet 67; Fedâil 137.

  [12] Kevserî, et-Tahrîru’l-Vecîz, thk Abdülfettah Ebu Gudde: s. 80 __________________
  Mü'min menfaatçidir.
  Maneviyatta menfaatini düşünmeyen ahmaktır!  Paylaş
  Müslüman Kadın , Her Çeşit Fitneye Karşı Tedbirlidir. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kötülükte sınır tanımayan kişiler kin ve haset gibi duyguların körüklemiş olduğu fitneyi başka çareleri olmadığını düşünerek ve basit bir olay gibi algılanması ile yapılmaktadır.şeytanın fitneleri,  seytanin fitneleri,  kadınlar fitnedir,  FİTNECİ KADIN,  kadınların fitnesi,  müslüman kadının görevleri