Soru ve Cevaplarla İslam ve Ahlak Soruları Forumundan Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?

  Reklam
  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır?

  Zina etmek, bir kadınla nikâhsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmak. Arapça "zenâ" fiilinden mastar. Zinanın sözlük ve terim anlamı birdir. Bu da; bir erkeğin kadınla bir akde veya haklı bir sebebe dayanmaksızın önden cinsel temasta bulunmasıdır. Zina eden erkeğe "zânî" kadına ise "zâniye" denir.

  Hanefîler, bir fıkıh terimi olarak zinayı şöyle tarif etmişlerdir: İslâmî hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin, kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki diri bir kadına, İslâm ülkesinde nikâh akdine veya cariyelik gibi haklı bir nedene dayanmaksızın önden cinsel temasda bulunmasıdır.

  Zinada had cezasının uygulanması için, erkeğin cinsel organının en az sünnet yerinin (haşefe) kadının cinsel organına girmiş olması gerekir. Bundan daha azına meselâ; öpmek, sarılmak veya uyluk arasına sürtünmek vb. hareketler haram olmakla birlikte had cezasını gerektirmez.

  Küçük çocuk ve akıl hastası yükümlü olmadığı için bunların fiili de kendileri bakımından haddi gerektirmez. Diğer yandan Ebû Hanîfe'ye göre erkek veya kadına arkadan temasta bulunmak (livâta) zina hükmünde değildir. Çünkü bu, zina olarak nitelendirilmez. Ebû Yusuf, İmam Muhammed, Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikîler aksi görüştedir.

  Ölü kadın, hayvan veya ergenlik çağına gelmemiş olan ve kendisine cinsel istek duyamayan kız çocuğu ile temas da zina hükmünde değildir. Çünkü bu gibi temasları selîm fıtrat kabul etmez. Ayrıca erkek veya kadının zinaya zorlanmamış olması da şarttır. Çünkü Raslüllah (s.a.s): "Ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları şeyin hükmü kaldırıldı" (Buhârî, Hudûd, 22; Talâk, II; Ebû Dâvud, Hudûd, 17; Tirmizî, Hudûd, 1; İbn Mâce, Talâk, 15) buyurmuştur.

  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Kaç türlü zina vardır ve hangi durumlarda zina yapılmış gibi sayılır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Küçük zinalar olarak sayılan göz zinası ve düşünce zinaları bulunmaktadır. Fakat bunlar büyük olanlar kadar günah sayılmazlar. Zina yapan bir kimse büyük günahlardan işlemiş sayılır.sürtünmek zina mıdır,  sürtünme zina mıdır,  sürtünme zinaya girer mi,  sürtünmek zina mı,  zinanın tarifi,  sürtünmek zina sayılır mı,  sürtünme zina sayılır mı