İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan Toplumdaki huzuru ancak ahiret inancı sağlayabilir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Toplumdaki huzuru ancak ahiret inancı sağlayabilir

  Reklam
  Toplumdaki huzuru ancak ahiret inancı sağlayabilir


  İnsan, Yüce Rabbimiz’in (cc) her şeyi hizmetine verdiği en değerli varlıktır Öyleyse insan sadece yaşayıp, eğlenip sonunda da yok olmak için yaratılmamıştır Kur’ân-ı Kerim’de “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”( Kıyâme Sûresi, 36) buyuruluyor Bu da, insanın bir amaç için yaratıldığını göstermektedir
  Yine Kur’ân-ı Kerim’in belirttiğine göre “Kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa, onun karşılığını görecektir Kim zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa cezasını görecektir” (Zilzal Sûresi, 7-8)
  Bu da, insanın dünyada iken her yaptığının hesabını vereceğini ispatlıyor İslâm’a göre, bu dünya bir imtihan salonudur İyiler ve kötülerin birbirinden ayrılması için insanlar bu dünyada bir sınavdan geçiriliyorlar
  Dünya hayatından sonra apayrı ve sonsuz bir hayat başlayacaktır İşte âhiret, bu sonsuz hayatın adıdır Her insan doğar, büyür, iyi veya kötü bir hayat yaşar ve sonunda ölür Dünyamız da tıpkı bir insan gibi ölümlüdür Bir gün gelecek dünyanın ömrü son bulacak, bütün evren bir anda yok olacaktır Biz buna Kıyamet diyoruz Daha sonra Yüce Allah, sonsuz kudretiyle yeni bir âlem kuracaktır Bu yeni âlemde insanlar dünyadayken yaptıklarının hesabını verip iyilik ve kötülüklerinin karşılığını göreceklerdir Âhirete imân, öldükten sonra dirileceğimize, dünyadayken yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimize ve sonunda ceza ve mükâfat göreceğimize inanmaktır
  Kısaca mü’minler olarak biz bütün kalbimizle inanır ve dilimizle ikrar ederiz ki: Her şey gibi dünyanın da bir sonu vardır Bir gün gelip dünyanın şu eşsiz düzeni değişecek, Kıyamet kopup âlem bambaşka bir âleme dönüşecek Her şey öldükten sonra insanlar Allah’ın emriyle tekrar dirilecek Herkes dünyada işlediğinden sorguya çekilecek, yaptığı iyilik ve fenalığı görüp anlayacak Haklı haksız ayırt edilecek Kimin kimde bir hakkı varsa alınacak İyiler cennete, kötüler cehenneme girecek Böylece her insan dünyada yaptığının karşılığını görecek O gün temiz kalpten, dünyada yapılmış olan iyi işlerden, hayır ve sevaplardan başka hiçbir şey fayda vermeyecek Dünyada Allah’ın emirlerini tutmuş, peygamberlerini tanımış, hiç kimseye kötülük etmemiş, elinden geldiği kadar iyilikte bulunmuş olanlar cennete girecek, Allah’ın lütuflarına ve her türlü nimetlerine kavuşacak ve sonsuza dek orada kalacaktır

  Âhiret gününe niçin inanırız?
  Öldükten sonra dirilip hesap vermeye inanmak imânın bir şartıdır Âhirete inanmayan kimse Müslüman olamaz Geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın gelmesi ne kadar kesinse, öldükten sonra diriliş de o kadar kesindir Her şey âhiretin varlığını gerektiriyor Allah’ın varlığını kabul edip de âhireti inkâr etmek, güneşi kabul edip de ışığını inkâr etmek kadar akıl dışıdır Çünkü Allah, insanları tekrar diriltip hesaba çekeceğine söz vermiştir Bunu, gönderdiği bütün peygamberler ve kutsal kitaplar aracılığıyla bildirmiştir

  Rabbimiz, hiç kuluna verdiği sözden döner mi?
  Allah, hikmet sahibidir Her şeyi yerli yerince yapar Boş ve anlamsız iş yapması düşünülemez Şu güzelim dünyayı ve mükemmel insanı yaratıp da sonunda onları bütün bütün yok etmesi çok anlamsız olur Bir bahçıvan, bin bir emek ve özenle kurduğu bir bahçesini ateşe verip yok eder mi? Öyleyse, Allah da şu kâinatı daha güzel ve sonsuza dek sürmesi için âhirete çevirecektir İnsan ölüp toprağa girer Fakat çürüyüp yok olmak için değil Âhirette, yepyeni ve sonsuz bir hayata gözünü açmak için

  Ölüm, ikinci bir doğuştur
  Allah, bizi annemizin karnında dokuz ay özenle besleyip geliştirdi Ondan sonra da doğumla bizi dünyaya gönderdi Ölümle ikinci bir defa daha doğacağız Durumumuz, yumurtadaki civcivin durumuna benzer Ölümle kabuğu çatlatır, apayrı ve sonsuz bir hayata gözümüzü açarız

  Ya ödül, ya ceza
  Her ülkede yasalara uyan, dürüst vatandaşlar ödüllendirilir Hiç katillerin, hırsızların, eşkıyaların, dolandırıcıların elini kolunu sallayıp serbest gezdiği bir ülke düşünebilir misiniz? Böyle olan bir ülkede adaletten söz edilebilir mi?

  Âhirete iman hayatı daha yaşanır kılar
  Âhiret inancının insan ve cemiyet açısından sayısız faydaları vardır Her şeyden önce, insan için büyük bir teselli kaynağıdır Doğan bebek, anne karnından daha güzel bir dünyaya geldiğini bilseydi ağlar mıydı? İşte, âhirete inanan kişi de ölümü sonsuz bir dünyaya doğuş olarak görür ve ölümden korkmaz Askerliğini bitirip, teskeresini alan asker sevinir Çünkü, görevini yapıp memleketine dönüyor Yüzlerce akraba ve yakınlarına kavuşuyor Uzak bir ülkeye okumaya giden bir öğrenci vatanına döndüğünde ağlar mı? İşte dünya hayatı da insanlar için bir askerliktir Bir eğitim ve öğretim sürecidir
  Ölüm ise, bir terhistir Gerçek vatanımız olan cennete dönüştür Âhirete göçmüş milyonlarca akraba, dost ve yakınlarımıza kavuşmadır
  Âhiret inancı, fert için olduğu gibi, toplum için de biricik huzur ve mutluluk kaynağıdır Âhirette hesap vereceğine inanan kimse, kolay kolay kötülük yapmaz Zulüm ve haksızlıktan titizlikle sakınır Davranışlarına dikkat eder Elinden geldiğince iyilik yapmaya çalışır Çünkü başkalarına ne kadar çok faydalı olursa âhirette o kadar çok mutlu olacağını düşünür Böylece hem kendisi, hem de toplum huzurlu ve mutlu olur

  Ümit ve tesellidir
  Çocuklar için âhiret inancı büyük bir ümit ve teselli kaynağıdır Çünkü küçücük yürekleri çok nâziktir Bir tanıdıklarının, yakınlarının, hele hele kardeş veya anne ve babasının ölümüyle âdeta yıkılırlar Küçücük ve renkli dünyaları bir anda kararır Fakat âhiret inancıyla, ölen o kişinin bütünüyle yok olmadığını başka ve daha güzel bir âleme uçtuğunu, ileride yine buluşulacağını bilirse sonsuz bir teselli duyar “O öldü, fakat cennete gitti orada beni bekliyor Ben de bir gün oraya gideceğim, yeniden buluşacağız diye düşünür, derin bir huzur duyar
  Yaşlılar, için de âhirete imân büyük teselli kaynağıdır Eğer âhirete inançları yok veya zayıfsa, bir sonbaharı andıran hayatlarındaki ömür ağacı artık sararan son yapraklarını da dökmek üzeredir Bütün tanıdık, evlât ve akrabalarından ayrılacak olmak ona büyük bir üzüntü verir Fakat inancı varsa, kabri, âhirete göçmüş yüzlerce akraba, tanıdık ve dostlarına bir kavuşma kapısı olur Hayatın artık çekilmez hale gelen ağır yükünden kurtulacağını, hayatı yüzünün akıyla tamamladığını, ecelin bir terhis teskeresi olduğunu düşünür

  Aşırılıkları frenler
  Gençler için de âhiret inancı çok büyük faydalar sağlıyor Çünkü, bu delikanlılar enerji doludurlar Güçleri ve kuvvetleri oldukça taşkındır Nefislerinin kötü arzuları âdeta coşmaktadır Eğer bunlar âhirete, cennete, cehenneme, hesap vermeye inanmaz da kendilerini başıboş bilirlerse, çok büyük taşkınlıklar yapabilirler Güçsüzleri, yaşlıları ve korumasız insanları ezebilirler Fakat âhirete imânları varsa, bu onları taşkınlıktan korur Cennet var, cehennem var, âhirette hesap vereceğim, bu güçsüzleri ezmemeliyim, tersine gücümü, kuvvetimi ve enerjimi o ebedî memleketimde rahat yaşayabilmem için harcamalıyım diye düşünür Âhiret inancı, aile için de büyük bir mutluluk sigortasıdır Ailenin iki temel direği olan karı-koca, birbirlerine ebedî hayat arkadaşı gözüyle bakar Geçici dünya güzelliğine sevgilerini dayandırmaz O sonsuz beraberlik için birbirlerinin sıkıntılarına katlanır, sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar

  Hakkımızı âhirette alacağız
  İnsanlar zulme uğrar, hakları yenir Malları, servetleri ellerinden alınır Haksız yere hapse atılır Yıllarca çile ve sıkıntı çeker Fakat kendisi güçsüzdür Bütün çırpınış ve didinmesine rağmen haksızlığa engel olamaz Zalimden hakkını alamaz Masum olduğunu kanıtlayamaz Bu durum karşısında âhirete inancı varsa, orada bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını, zalimden hakkının alınacağını düşünür ve teselli bulur Yoksa bunca zulüm ve haksızlık karşısında zalimin elini kolunu sallayarak gezdiğini, kendisinin ise zulüm altında inlediğini gördükçe ruhen yıkılır Hayatı zindana döner
  Ayrıca, hayatta, yangın, deprem, hastalık gibi musibetler eksik olmaz Hatta bazen insanın nesi varsa hepsini alıp götürürler Bu gibi durumlarda inançlı insan, teselli bulur ve sabreder Kendini yiyip bitirmez Bunalıma girmez Çünkü, kaybettiği şeylerin kendisi için sevap kazanmaya vesile olduğunu düşünür

  Sabra vesile, günahlara perdedir
  İnsan bu dünyada her istediğini elde edemez Âhirete inanan insan, Cennette bunlara kavuşabileceğini düşünür Teselli ve huzur bulur, iyi bir insan olmaya çalışır Kimsenin elindekini kıskanmaz Ruhsal bunalıma girmez Âhirete inanan kimselerin en belirgin iki özelliği vardır:

  (1) Bollukta, verdiği nimetlerden dolayı Allah’a şükretmek
  (2) Sıkıntı ve darlıkta ise sabretmek ve Rabb’ine isyan etmemek

  Âhiret inancının daha bunlar gibi sayısız faydaları vardır

  DoçDrAbdullaziz Hatip
  Ailem Dergisi
  Paylaş
  Toplumdaki huzuru ancak ahiret inancı sağlayabilir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmanın şartlarına inanmak bir tek insanın dünyası ya da bir tek ahiret için değil her şeyin düzene girmesine insanların amellerine tesir etmesine kadar faydası vardır.karı koca ahiret,  Iyi insan olana ödül cennet