İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan ölüler nasıl dirilecek? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ölüler nasıl dirilecek?

  Reklam
  ölüler nasıl dirilecek?

  Bir tohum düştü toprağa.Toprak tohumun içinde yazılı olanı bilemezdi.Tohumda olmayan birşeyide kendiliğinden ona veremezdi. Onu sadece bağrına bastı, o kadar...
  Toğum su istedi. Su da , toğumun kaderinden habersizdi. Yavaşça gözeneklerinden toğuma sızdı,hepsi o kadar...
  Sonra bir filizcik başını uzattı toğumdan. Tıpkı yumurtayı delen bir civcic gibi... Toprakta, suda ve tohumda olmayan şey o minicik filizde vardı. Çünkü filiz canlıydı Peki,ama cansız tohum nasıl oldu da birden bire diriliverdi. Ne gören var, ne bilen...
  İlim dünyasında hadiseyi açıklayan hiç, ama hiçbir teori de yok...
  "Tohumun içinde bitkinin pragramı var" diyenler bir noktayı unutuyorar: O pragramın içinde hayatın kendisi yok...
  Filiz, dünyanın merkezinin ne tarafa düştüğünü bilemezdi. Ama onun tam aksi yöne doğru, koca Dünya'nın çekimine meydan okurcasına yükselmeye başladı. Filiz,toprağın üstünde neyle karşılaşacağından da habersizdi. Ama toprağı deldi ve çıktı. Orada cansız Güneş'in sıcak tebessümüyle karşılaştı.
  Sonra cansız bulutlar onu yağmurdan elleriyle okşadı.
  Cansız hava zerreleri doluştu yapraklarından içeri. Orada birer tezgah bulup harıl harıl çalışmaya başladılar. O herşeyi herşey onu tanıyor gibiydi.Ama tanıdıkları, ölülerden başka birşey değildi. Derken bir goncacık belirdi yeşil yapraklar arasından.
  İşte toprağın altındaki tohumun ulaşak istediği hedef buydu. "Rabbimin izniyle ben bir çiçek olacağım" dedi ve oldu.
  Gonca açtı, renk renk işlenmiş desenlerini gösterdi.
  "Bende hiç bir tesadüf eseri yok" dedi nakışlarının lisanıyla.
  Kusur arayan gözlere'de, Kuran'ın lisaniyle meydan okudu: Haydi, çevir gözünü: En küçük bir kusurdan eser görüyormusun?Çiçek tohumdan çıktı. Ama çiçekteki hayat ölü tohumda yoktu.
  Toprak da tohuma hayat vermedi. Çünkü kendisinde hayattan eser yoktu. Yağmur, Güneş ve havadan hiçbiri tohumu diriltmedi. Çünkü kendilerinde olmayan bir şeyi tohuma bağışlamaya güçleri yetmezdi.Bütün bunların hizmeti,"Bu tohumu dirilt, ey Rabbimiz şeklinde bir duadan ibaretti. O dualarla ölü tohum dirildi, çiçek açtı ve yeni tohumlar verdi. Ve çiçek tuhumla başladı, tohumla bitti. Onunla beraber , nice filizler fışkırdı cansız toprağın bağrından. Nice tohumlar çiçek açtı, nice çiçekler tohum verdi. Yeryüzüne renk renk, desen desen halılar serildi.
  Gören gözler, o halıların üzerinde bir yandan haşir gününün numunelerini seyrederken, bir yandan da kendi istikbalini gördü. , O, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır; yeryüzünü de ölümünden sonra diriltir..İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.(Rum suresi, 19.)  Paylaş
  ölüler nasıl dirilecek? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti İsa döneminde insanların inanması için gözleri ile insanların diriltildiği rivayet edilmektedir. İnsan yoktan yaratılmıştır var olanı diriltmek de Allahu teala için bu kadar basittir.ölüler nasıl dirilir,  ölü nasıl dirilir