İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan Kabrin Ölüye Hitap Etmesi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kabrin Ölüye Hitap Etmesi

  Reklam
  Kabrin Ölüye Hitap Etmesi


  Kabrin Ölüye Hitap Etmesi
  Ölülerin konuşması ya kal veya ölülere anlatmak hususunda diriler için kullanılan kal lisanından daha açık olan hal diliyledir
  Ölü kabre konulduğunda kabir ona şöyle der: "Ey Ademoğlu! Beni düşünmekten seni aldatan ne idi! Benim fitne evi olduğumu bilmiyor muydun? Ben karanlık, tenhalık ve böceklerin eviyim Benim yanımda mağrur olarak geçtiğinde durumdan seni gafil kılan ne idi "Eğer ölü ıslah edici bir kimse ise birisi onun yerine kabre cevap vererek şöyle der: "Görmedim mi o iyiliği emreder kötülükten men ederdi" Buna karşılık kabir der ki: "Ben bu durumda onun için yemyeşil bir bahçeye dönerim Onun cesedi nura dönüşür Ruhu da Allah'ın huzuruna yücelir (İbn Ebi Dünya)
  Hadis'in ravisi hadiste geçen fidad kelimesinin mağrur olarak yürüyen bir adım ileri atan, bir adım geri alan kime demek olduğunu söylemiştir
  Ka'b şöyle demiştir:
  "Salih kul kabrine konulduğunda namaz, oruç, hac, cihad ve sadaka gibi salih amelleri onun etrafını çepeçevre sararlar"
  Ka'b der ki:
  "Rahmet melekleri ona varırlar Ona cennetten getirilen bir döşek ve bir yorgan sererler Kabrinden gözün yetişebileceği kadar onun için genişlik yapılır Cennetten ona bir kandil getirilir Allah Teâlâ onu kabirden haşredeceği güne kadar o kandilin ışığından nurlandırırız"
  Abdullah b Ubeyd bs Umeyr (Ebu Haşim el-Mekik) bir cenazede Hz Peygamberin şöyle buyurduğunu rivayet eder:
  "Ölü kendisini teçhiz ve teşyi edenlerin adamlarının sesini işittiği halde oturur Kabirinden başka bir şey onunla konuşmaz Kabir ona der ki: Ey Ademoğlu! Sen benden, darlığımdan, pis kokumdan, dehşetimden ve kurtlarımdan sakındırılmadın mı; acaba benim için ne hazırladın?"


  Paylaş
  Kabrin Ölüye Hitap Etmesi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kabirde insanları dünyadaki amellerine göre azap çekecek ya da kabirleri genişletilerek rahat bir süre geçirmelerini sağlayacaktır. Bu da onların mahşer günü onların nereye gideceklerini az çok belirler.