İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan Yeryüzünde Görülen Öldürme ve Diriltme Hâdisesi Âhireti İsbat Ediyor Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yeryüzünde Görülen Öldürme ve Diriltme Hâdisesi Âhireti İsbat Ediyor

  Reklam
  Yeryüzünde Görülen Öldürme ve Diriltme Hâdisesi Âhireti İsbat Ediyor


  Yeryüzünü tetkik ettiğimiz zaman, bir an olur ki, o anda herşey var olma ve dirilme havası içinde arz-ı didar eder El ele, omuz omuza, diz dize, bütün mahlûkat Cenâb-ı Hakk’ın karşısında resm-i geçit vaziyeti alıyor gibi hazır vaziyet alırlar Ağaçlar, otlar, yeşillikler ve bütün çemenzâr, formalarını takan askerler gibi, Şâhid-i Ezelî’nin karşısında boy boy dizilirler Başka bir an olur ki, yapraklar dökülür, varlıklar enkaz haline gelir ve zemin çöl manzarası arzetmeye başlar İlkbaharda, yeryüzünü alabildiğine cazibedarlık, revnekdarlık içinde görmemize karşılık, hazan mevsiminde, yıkıcı, sökücü ve götürücü rüzgârların ardından, herşeyin yüzüne kül elenmiş gibi bir manzara müşâhede ederiz Sonbaharda çölde yürüyor gibi yürürüz Hele kış basıp da kar düşen yerlerde, hayattan ve canlılıktan eser kalmaz gibi olur Ağaçlar kupkuru kemik haline gelir Otlar çürür, hayatları biter Toprak istihâlelerle tohumları çürütür
  Fakat ilkbaharda bu enkaz yeniden canlanmaya başlar Bir de bakarsınız, o kül üzerinde yan gelmiş yatan ağaçlar, sündüs ve istebrak gibi bütün süs ve zinetlerini takınır; Şahid-i Ezelî’nin karşısında kıyâma dururlar Ağaçlar altında pörsümüş ve solmuş o otlar, çiçekler ve toprağın altındaki tohumlar yeniden neşv ü nema bulup arz-ı didar etmeğe başlarlar Bütün hevâmm ve haşerât ölüm uykusundan rahat rahat gözlerini açarlar, teneffüs edecekleri tertemiz havanın, yüzlerini okşadığını hissederler Rızıklarını, toprağın sinesinde yeşillikler halinde stok edilmiş olarak bulurlar Her baharda Cenâb-ı Hakk, milyonlarca mahlukat çeşidini bunun gibi haşr ve neşreder
  İşte bu umumî haşr ve neşr; o kadar canlı ve revnekdar cereyan etmektedir ki, buna bakan herkes şu kanaate varır: Biz de öldükten sonra, aynen bunlar gibi, öbür âlemin baharında haşr ve neşr olacağız
  Kur’ân-ı Kerim:
  “De ki: “Yeryüzünde gezin, bakın yaratmağa nasıl başladı, sonra Allah, son yaratmayı da yapacaktır Çünkü Allah, herşeye kâdirdir” (Ankebût, 29/20)
  “Allah’ın rahmetinin eserlerine bakın ki, nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor?! Şüphe yok ki, O, ölüleri de diriltecektir O, herşeye kâdirdir” (Rûm, 30/50) diyerek bu hakikate işaret etmektedir
  Bir sahifede, milyonlarca kitabı birbirine karıştırmadan yazıp nazarımıza arz eden bir Zât, formalarını söküp dağıttığı bir kitabı ikinci defa aynı şekilde bir araya getireceğini vaad etse, bu O’nun kudretinden uzak görülebilir mi?
  Yoktan, bir makinayı icad eden sanatkâr, daha sonra bu makinayı söküp dağıtsa ve ikinci defa aynı makinayı monte edeceğini söylese, inkâr edilebilir mi? Hiçten ve yoktan bir orduyu teşkil edip intizam altına alan bir kumandan, efradı istirahat için dağılmış bir orduyu, bir boru sesiyle tekrar toplayabileceğini söylese, ona karşı “hayır yapamazsın” denilir mi?
  İşte bu basit misaller dahi âhiretin inkârının mümkün olmadığına kanaat getirtmeğe kafi ve yeterlidir Halbuki bunun misali üç-beş değil, üçyüzbin, belki milyonlarcadır
  Paylaş
  Yeryüzünde Görülen Öldürme ve Diriltme Hâdisesi Âhireti İsbat Ediyor Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  KIYAMET GÜNÜ
  İnsan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de fücurla sürdürmek ister. ' "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar. Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,' Ay karardığı, Güneş ve ay birleştirildiği zaman; İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der. Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün, sonunda varılıp karar kılınacak yer' yalnızca Rabbi'nin katıdır. (Kıyamet Suresi, 5-12)


  Kıyamet yaklaşarak gelmektedir. İnsanların çoğunun inancının aksine, kıyamet hiç de uzak değildir. O gün dünya ile birlikte, dünyaya ait olan herşey de yok olacaktır. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, şehvet, düşmanlık ve zevkler sona erecektir. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacaktır.


  İnsan, önündeki (sonsuz geleceği)ni de fücurla sürdürmek ister. ' "Kıyamet günü ne zamanmış" diye sorar. Ama göz 'kamaşıp da kaydığı,' Ay karardığı, Güneş ve ay birleştirildiği zaman; İnsan o gün: "Kaçış nereye?" der. Hayır, sığınacak herhangi bir yer yok. O gün, sonunda varılıp karar kılınacak yer' yalnızca Rabbi'nin katıdır. (Kıyamet Suresi, 5-12)


  Kıyamet yaklaşarak gelmektedir. İnsanların çoğunun inancının aksine, kıyamet hiç de uzak değildir. O gün dünya ile birlikte, dünyaya ait olan herşey de yok olacaktır. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, şehvet, düşmanlık ve zevkler sona erecektir. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacaktır
  alıntı.