İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan Ahiret Günü Hakkındaki Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ahiret Günü Hakkındaki

  Reklam
  Ahiret Günü Hakkındaki


  En zayıf ve en muhtaçlara, en güzel ve en mükemmel şekilde bakılıyor En çelimsiz canlıların, elsiz ve ayaksız varlıkların çok rahatlıkla beslendiğini görüyoruz
  İradesini kötüye kullanarak işe müdahale eden insanların yanlış müdahaleleri bir tarafa bırakılacak olursa, en zayıf, çelimsiz, aciz ve nahif varlıklara en güzel şekilde bakıldığını müşahede ediyoruz
  İşte, bir hücrenin hayatiyetini devam ettirmesi; ana rahmindeki ceninin en mükemmel usulle beslenmesi ve dünyaya gelen yavruya annenin musahhar edilerek en küçük ihtiyacının dahi, büyük bir ihtimamla deruhte ettirilmesi; denizin dibindeki balıklar ve meyvenin içindeki kurtların gayet mükemmel beslenmesi; yerinden kımıldama imkânı olmayan ağaçların ve yatalak hastaların rızıklarının kendilerine kadar getirilmesi ve bunlar gibi binlerce müşahhas misaller yukarıda mücerret fikir halinde söylediğimiz hususu te’kid etmektedir
  Bütün bunlarla anlıyoruz ki, kâinatta hükmeden Kerîm ve Rahîm bir Zât vardır
  Cenâb-ı Hakk umum kâinatta bu kadar ihsan ve kerem sahibi olursa, O daima ikrâm ve ihsan etmek ister İkram ve ihsan etmek istemesinin yanında ikram ve ihsan edeceklerinin de vücutlarını iktiza eder Madem ki bu dünyada âciz, zaif ve aynı zamanda fanî insanlara bu kadar ikrâm ve ihsanda bulunuyor; rahmet ve keremi bu ikramlarının devamını istilzam eder Halbuki burada insan yediği bir üzüm tanesine mukabil bin tokat yiyor Tadıyor, fakat doymuyor Ağzında tat, kalbinde feryat ve figan meydana geliyor Ona zevk veren şeyler, veda dahi etmeden ve hiç sormadan çekip gidiyorlar Gençlik, güç, kuvvet ve daha nice zâil olan nimetler gibi Öyleyse burada insana bu kadar ihsanda bulunan Cenâb-ı Hakk ihsan ve nimetlerini kesivermekle, nimeti nikmete, lezzeti azaba ve muhabbeti düşmanlığa çevirmeyecektir Halbuki bütün bunlar ebedî olmazsa, nimet nikmet olur Lezzet azab olur Ve sevgi düşmanlığa dönüşür Öyleyse, bu nimet ve ihsanların devam edeceği bir ebedî âlem vardır ve mutlaka olacaktır


  Paylaş
  Ahiret Günü Hakkındaki Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmanın şartlarına itimat eden bir kimsenin bu dünyadaki hayatı da düzenli ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde yardımcı olur ve diğer hayatını da kurtarmış olur.