İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan Berzah Alemi Hakkında Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Berzah Alemi Hakkında

  Reklam
  Kabir alemi ruh ağırlıklı ve ruh merkezli bir alem olup ruh aynı zamanda maddi ceset ile de münasebet içinde olacaktır.Ehlisünnet alimleri kabirde azap ve mükafatın hak olduğu hususunda müttefiktirler. Bu azap ve mükafat hem ruh tarafından hem de cesedi temsil eden acbüz-zeneb denilen bir tohum tarafından hissedilecektir. Yani insanın hem ruhu hem de asli tohumu olan acbüz-zenebi kabirde ya cennet bahçelerinden bir bahçede ya da cehennem çukurlarından bir çukurda olacaktır.

  İnsan vefat ettiğinde maddi cesedi çürüyüp gider ama ruhu baki kalır. Lakin ruh ölümden sonra bütünü ile çıplak kalmaz. Allah ruhun latifliğine uygun olarak şeffaf bir kılıfı ona giydirir ki bu kılıf cesedin kimliğini taşır. Yani bu nurani kılıfı gören birisi bu ruhun hangi şahsa ait olduğunu anlar ve bilebilir. Bu süreç ikinci dirilişe kadar devam eder ki bu sürece alem-i berzah deniliyor.

  Ebedül abad yolculuğunun uzun ya da kısa olması insana göredir. Allah zaman ve mekandan münezzeh olduğu için zaman ve mekanın kayıtlarından beri ve paktır. Onun için önce, an ve sonra diye bir şey yoktur. Ama insan zaman ve mekanın içinde olduğu için zaman ve mekanın kayıtlarına sakilliğine ya da latifliğine göre mahkumdur. İman ve ibadet ile ruhun derece-i hayatına çıkan bir Mümin için zaman ve mekanın kayıtları azalır ve kısalır. Ama küfür ve günahlar ile ruhunu sakilleştiren birisi için de zaman ve mekan alabildiğine çoğalır ve uzunlaşır. Bir kafirin bir günahı yüzünden elli bin sene yanması bu incelikten dolayıdır.

  Kabir alemi birebir cennet ve cehennem değildir ama cennet ve cehennemin küçük bir prototipi ya da provası niteliğindedir. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi "Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur."(bk. el-Akidetu’t-Tahaviye,1/169; Ahmed b. Hanbel, el-Akide, s.64-76; el-lalekâî, İtikadu ehli’s-sünne, 1/156, 158, 166-şamile).


  Selam ve dua ile...


  Paylaş
  Berzah Alemi Hakkında Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Berzah alemi olarak ifade edilen kabir hayatıdır. İnsanlar dünyadaki amellerine göre kabirde iyi ya da kötü bir zaman geçireceklerdir. Bedenleri çürüse de ruhları ya huzur bulacak ya da acı çekecek.