İslam Dini ve İman Bölümü ve Ahirete İman Forumundan kabir azabından korunmak için ! Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  kabir azabından korunmak için !

  Reklam
  Kabir veya Cehennem azabından kurtulmak için itikadı düzgün bir Müslüman olmak ve dinimizin emirlerine riayet etmek, yasakladıklarından kaçmak şarttır.

  Kabir azabı en çok, üstüne idrar sıçratan ve Müslümanlar arasında söz taşıyana olur. Cuma günü veya gecesi ölenler, her gece Tebareke [ve secde] suresini okuyanlar ve ölüm hastalığında İhlâs suresi okuyanlara kabir suali olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  (Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Gece-gündüz onu yakar. Bir tinnin, her namaz vaktinde onu sokar.) [Kurretül-uyun]

  (Tebareke suresini okumak kabir azabından korur.) [İbni Mürdeveyh]

  (Cuma günü veya gecesi ölen mümine kabir azabı olmaz.) [Tirmizi, Ebu Nuaym]

  (Sadaka, kabir azabından korur.) [Beyheki]

  (Koğuculuk, kabir azabına sebep olur.) [Beyheki]

  (Kabir azabının çoğu, üzerine idrar sıçratmaktan olacaktır.) [İ.Mace, Nesai, Hakim, Dare Kutni]

  (Cuma gecesi "Fâtiha" ve 15 kere "İzâ zülzilet" okuyarak iki rekât namaz kılan kabir azabından emin olur.) [Deylemi]

  (Fisebilillah gözcü olarak vefat eden kabir azabı görmez.) [İ. Ahmed]

  (Recebin ilk Cuma gecesini ihya eden [saygı gösteren], kabir azabından kurtulur.) [S. Ebediyye]

  (Kabir, ahiret konaklarından ilkidir. Bundan kurtulan için ötesi kolaydır. Kurtulamayana ise ötesi çok zordur.) [Tirmizi]

  (Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Allahümme inni eselüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tüazzibe hazelmeyyit derse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır.) [Etfal-ül müslimin]

  Hazret-i Ali’den gelen bir rivayette, kabir azabından kurtulmak için, şunlar tavsiye edilmiştir:
  1- Âyet-el-kürsiyi çok okumak..
  2- Cuma günleri iki rekât namaz kılmak. [Kaza namazı borcu olan nafile namaz kılamaz. Birinci rekatte Fatiha ile Tebareke, 2. rekatte Fatiha ile İhlâs okunur.]
  3- Her gün yüz İhlâs okumak.  Paylaş
  kabir azabından korunmak için ! Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin bazı hadisi şeriflerinde kabir azabının varlığına dikkat çekilmiştir. Korunmanın yolları da elbetteki açıklanmıştır. Kabirin büyük çoğunluğu necisin sıçramasından olacaktır.kabir azabindan korunma duasi,  cehennem azabından korunma duası,  kabir azabından korunma duası