Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Abdestte ve gusülde 3 kere yıkamak her mezhepte sünnet midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdestte ve gusülde 3 kere yıkamak her mezhepte sünnet midir?

  Reklam
  Sual:
  Abdestte ve gusülde 3 kere yıkamak her mezhepte sünnet midir? Mâlikî mezhebinde bu 3 sefer yıkamanın sadece ilkinde mi muvâlât farzdır? Meselâ gusülde ilk yıkayışta ovaladık, diğerlerinde ovalamadan su dökmek kâfi midir? Eğer 3 yıkayışta da ovalasak, mekruh olur mu, ya da ovalayabilir miyiz?

  Cevap;
  Üç defa yıkamak her mezhebde sünnettir. Muvâlât ovalamak değil, peşpeşe yapmaktır; elbette bütün uzuvlarda lâzımdır. Ovmak (delk), hilallemek gibi bir defa olur. Suyu vücûda dökerken ovmak şart değildir. Su vücûda dökülüp yere damladıktan sonra da bu ovma yapılabilir. Yeter ki vücûda dökülen su kurumamış olsun. Ovmanın elle yapılması da şart değildir. Vücûdunun bir kısmını kolu ile veya ayaklarından birini diğerinin üstüne koyarak da ovarsa yeterli olur. Mendil, havlu ve benzeri şeylerle ovmak da kâfidir. Meselâ havlunun bir ucunu sağ eline, diğer ucunu sol eline alır ve böylece sırtını ve vücudunun diğer taraflarını ovarsa, eliyle ovmaya gücü yetse bile yine de yeterli olur. Kendi eliyle veya bir bez parçasıyla vücûdunun tümünü veya bir kısmını ovmaktan âciz olan bir kişiden ovma mükellefiyeti düşer. Böyle birinin vücûdunu başkasına ovdurması gerekmez. (Kitabü’l-Fıkh ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Abdestte ve gusülde 3 kere yıkamak her mezhepte sünnet midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gusül abdesti alırken üç kere tekrarlanması şart ve her mezhepte de bu geçerlidir. Gusül abdesti alırken su dökmek de yeterlidir ovalamak gerekmez.gusülde 3 kere,  gusul abdestinde uzuvları 3 kere yıkamak,  bir uzvu 3 kere yıkamak demek,  gusulde kollara su dokerken en sonda ovalasak olur mu,  gusul abdesti uc defa tekrarlanir mi