Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Teyemmüm almayı gerektiren sebepler nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teyemmüm almayı gerektiren sebepler nelerdir?

  Reklam
  Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen bir bedel ve istisnaî hüküm olup ancak belli bir mazeretin bulunması halinde yapılabilir. Bu mazeretler de iki grupta toplanabilir:

  1. Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmaması.

  2. Suyu kullanmayı engelleyen fiilî bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin/engelin bulunması.

  Abdest ve gusle yetecek suyun hiç bulunmaması, yürüyerek veya vasıtayla kolayca gidilip gelinebilecek bir mesafeden daha uzakta olması, su yolunda bir tehlikenin varlığı, parayla su satın alma imkânının olmayışı veya fiyatının rayiç bedelin çok üstünde olması, suyu kullanmanın sağlık açısından tehlikeli oluşu, suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmayışı, havanın veya suyun aşırı derecede soğuk olması gibi durumlar da yukarıdaki iki mazeret halinin sık rastlanılan örnekleri olarak sayılabilir. Bu konuda mükellef kendi karar vermeli, haklı ve geçerli bir mazeretinin bulunduğuna kanaat getirdiğinde dinin bu ruhsatından yararlanmalıdır.

  diyanet  Paylaş
  Teyemmüm almayı gerektiren sebepler nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Teyemüm alacak olan bir kimse etrafına çevresinde suyun olmaması gerekir. Su bulamayan bir kimse ibadetlerinden özellikle namazından kalmaması için Allah insana böyle kolaylık sunmuştur.