Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Tuvalet İle Alakalı Konular nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tuvalet İle Alakalı Konular nelerdir

  Reklam
  (1) Tuvalet Yaparken Sakınılması Gereken Yerler

  (92) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Çok lanet ettirici iki şeyden sakının’ buyurdu. Sahabeler:
  −Çok lanet ettirici iki şey nedir? Ya Rasulallah, dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘İnsanların yolu üzerine veya bir toplumun oturma yerlerine tuvalet etmektir’ buyurdu.”
  Müslim (269/68) Ebu Avane (1/194) Ebu Davud (25) İbni Hibban (1415) Albânî (1/100-101 İrva)
  (93) Abdullah bin Mugaffel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizden hiç kimse yıkandığı yere bevl etmesin…’ buyurdu.”
  Ebu Davud (27) Nesei (36) Tirmizi (21) İbni Mace (304) Hakim (1/167185) Ahmed (5/56)
  (2) Sahrada Tuvalete Çıkmanın Adabı

  (94) Mugire bin Şu’be (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in seferlerinin bazısında Onunla beraberdim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için gittiği vakit uzağa giderdi.”
  Ebu Davud (1) Nesei (17) Tirmizi (20) İbni Mace (331) İbni Huzeyme (50) Ahmed (4/248-249)
  (3) Oturarak Tuvalet Yapmanın Gerekliliği

  (95) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:
  “Herkim size Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ayakta bevl ettiğini söylerse, onu tasdik etmeyin. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sadece oturarak bevl ederdi.”
  Tirmizi (12) Ebu Avane (1/198) Nesei (29) İbni Mace (307) Tayalisi (1010) Albânî (201 Sahiha)
  (96) Abdurrahman bin Hasene (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Amr bin Âs ile birlikte oturuyor idik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) elinde bir kalkan olduğu halde yanımıza çıktı. Müteakiben onu kendisine sütre edinip oturarak bevl etti. Biz aramızda konuşarak, kadınlar gibi bevl ediyor dedik. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yanımıza gelerek:
  ‘İsrail oğullarının arkadaşı olan kimsenin başına geleni bilmiyor musunuz? Onlara bevl isabet ettiğinde orayı keserlerdi. O kimse İsrail oğullarından bunu yasakladı. Neticede bu kimse kabrinde azaba uğratıldı’ buyurdu.”
  Ebu Davud (22) Nesei (30) İbni Mace (346) İbni Hibban (3127) Tayalisi (519) Humeydi (882) Hâkim (1/184) Beyhaki (1/104) Ahmed (4/196)
  (4) Bazı Hallerde Ayakta Bevl Etmenin Caizliği

  (97) Huzeyfe (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Bir kavmin çöplüğüne vardı ve ayakta bevl etti. Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) su istedi. Ben ona biraz su götürdüm kendisi onunla abdest aldı.”
  Buhari (351) Müslim (273/73) Ebu Avane (1/198) Ebu Davud (23) Nesei (18) Tirmizi (13) Darimi (1/171) İbni Mace (305) Tayalisi (406) Ahmed (5/382) Albânî (57 İrva)
  (5) Kıbleye Karşı Tuvalet Yapmanın Nehyi

  (98) Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Tuvalete geldiğiniz zaman, küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye önünüzü dönmeyin ona arkanızı da dönmeyiniz. Ancak yönünüzü doğu veya batıda yapınız’ buyurdu.”
  Ebu Eyyub (Radiyallahu Anh):
  “Şam’a geldiğimiz vakit tuvaletleri kıble cihetine doğru yapılmış bulduk. Ondan sapıyor ve Allah’a istiğfar ediyorduk dedi.”
  Buhari (394) Müslim (264/59)
  (99) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz tuvalet ihtiyacı için oturduğu zaman, kıbleye önünü dönmesin, ona arkasını da dönmesin’ buyurdu.”
  Müslim (265/60)
  (100) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a Nebiniz size her şeyi, hatta tuvalet için oturmayı bile öğretti denildi. Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, bizi büyük ve küçük abdest bozarken kıbleye karşı durmaktan, sağ ellerimizle istinca yapmaktan üç taştan daha az taşla temizlenmekten, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti dedi.”
  Müslim (262/57) Ebu Davud (7) Nesei (41) Tirmizi (16) İbni Mace (316) Ahmed (5/415)
  (6) Kapalı Yerlerde Kıbleye Karşı veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak

  (101) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize helâya oturduğumuzda kıbleye arka dönmemizi veya kıbleye karşı önümüzü dönmemizi men etti. Sonra Cabir (Radiyallahu Anh), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i vefatından bir sene önce kıble’ye önünü dönmüş olarak bevl ederken gördüm dedi.”
  İbnu’l-Carud (31) Ebu Davud (13) Tirmizi (9) İbni Mace (325) Ahmed (3/360) İbni Huzeyme (58)
  (102) İbni Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir gün Hafsa (Radiyallahu Anha)’nın evinin damına çıkmıştım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i yüzü Beytu’l-Makdis’e ve arkası Kabe’ye dönük olarak tuvalet yaparken gördüm.”
  İbnu’l-Carud (30) Buhari (299) Müslim (266/61) Ebu Avane (1/200) Ebu Davud (12) Nesei (23) Tirmizi (11) Darimi (1/171) İbni Mace (322) İbni Hibban (1418-1421) İbni Huzeyme (59) Begavi (177)
  (7) Kıble İle Kendi Arasında Sütre Gibi Bir Şey Olursa Kıbleye Karşı Veya Arka Dönerek Tuvalete Oturmak

  (103) Mervanu’l-Esfer şöyle anlatıyor:
  “İbni Ömer (Radiyallahu Anh)’ı kıbleye doğru devesini çökertip sonra ona doğru bevl ederken gördüm. Ona:
  −Ey Abdurrahman’ın babası, bu fiil men edilmiş değil mi? dedim. İbni Ömer (Radiyallahu Anh):
  −Hayır, men edilen bu fiilin boş arazide yapılmasıdır. Kıbleyle senin aranda seni perdeleyen bir şey olduğu vakit bir beis yoktur dedi.”
  İbnu’l-Carud (32) Ebu Davud (11) İbni Huzeyme (60) Darekutni (1/58) Hakim (1/158) Beyhaki (1/92)
  (8) Tuvalete Girerken Söylenecek Dua

  (104) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle demiştir:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) helâya gireceği vakit:
  ‘Allahumme İnni Eûzu Bike Mine’l-Hubus Ve’l-Habâis’ derdi.”
  Duanın manası: “Ey Allah’ım, şeytanların erkeklerinden ve dişilerinden sana sığınıyorum.”
  İbnu’l-Carud (28) Buhari (294) Müslim (375/122) Ebu Avane (1/216) Ebu Davud (4) Nesei (19) Tirmizi (6) Darimi (1/171) İbni Mace(298) İbni Hibban (1407) Beyhaki (1/95) Begavi (186) Ahmed (3/99)
  (9) Su İle İstinca Etmenin Fazileti

  (105) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için giderdi. Ben ve bizden bir çocukla beraber bir su kabıyla Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i takıp ederdim. İhtiyacını giderdiği vakit su kabını ona verirdim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de onunla istinca ederdi.”
  İbnu’l-Carud (41) Buhari (300) Müslim (270/70) Ebu Avane (1/195221) Ebu Davud (43) Nesei (45) Darimi (1/173) İbni Hibban (1442) Begavi (195) Ahmed (3/203) Tayalisi (2134)
  (106) Ebu Eyyub, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle demişlerdir:
  “Tevbe Suresindeki:
  “İlk günden takva üzere kurulan mescit, içinde namaza durmana elbette daha uygundur. Orada temizlenmeyi seven erler vardır. Allah da temizlenenleri sever.” Tevbe: 108 ayeti geldiğinde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Ey Ensar topluluğu! Şüphesiz ki Allah, temizlik hususunda size güzel senada bulunuyor. Sizin bu temizliğiniz nedir?’ buyurdu. Sahabeler:
  −Ya Rasulallah, biz namaz için abdest alıyor ve cünüplükten de yıkanıyoruz dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu amellerinizle beraber yaptığınız başka amelleriniz de var mı?’ buyurdu. Sahabeler:
  −Hayır, ancak birimiz helâya çıktığı zaman su ile istinca etmek onun daha çok hoşuna gider dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Allah’ın kastettiği işte budur, onu terk etmeyin’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud (40) İbni Mace (355) Darekutni (1/62) Hakim (1/155) Beyhaki (1/105)
  (10) İstincayı Tek Sayılarda Yapmak

  (107) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...İstinca eden kimse tek (sayıda) yapsın’ buyurdu.”
  İbnu’l-Carud (39) Buhari (308) Müslim Ebu Avane (1/246247) (237/20) Malik (1/19/2) Ebu Davud (140) Nesei (86) İbni Hibban (1439) Humeydi (957) Beyhaki (1/49) Begavi (210) Ahmed (2/287)
  (108) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a Nebiniz size her şeyi, hatta kazayı hacet için oturmayı bile öğretti denildi. Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, üç taştan daha az taşla temizlenmekten, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti dedi.”
  Müslim (262/57) Ebu Davud (7) Nesei (41) Tirmizi (16) İbni Mace (316) Ahmed (5/415)
  (11) Sağ Elle İstinca Etmenin Nehyi

  (109) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Ben sizin için baba konumundayım, dininizle alakalı şeyleri size öğretirim. Her hangi biriniz tuvalet için geldiği vakit önünü veya arkasını kıbleye dönmesin; sağ eliyle de taharetlenmesin’ buyurdu.”
  Ebu Davud (8) Müslim (265/60) Nesei (40) İbni Mace (312313)
  (110) Ebu Katade şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Biriniz bevl ettiği zaman sağ eliyle zekerini tutmasın ve sağ eliyle taharetlenmesin…’ buyurdu.”
  Buhari (154) Müslim (267/73)
  (12) Tezek ve Kemikle İstinca Etmenin Nehyi

  (111) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tuvaleti için çıktığında peşinden gittim. Giderken sağa sola bakmazdı. Kendisine yaklaştım Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Taharetlenmem için bana taşlar ara yahut benzeri bir şey dedi bana kemik ve tezek getirme’ buyurdu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e elbisemin kenarında taşlar getirip yanına koydum ve ona arkamı döndüm. Tuvaletini bitirince taşlarla silindi.”
  Buhari (303)
  (112) Abdurrahman bin Yezid şöyle anlattı:
  “Selman (Radiyallahu Anh)’a, Nebiniz size her şeyi, hatta tuvalet için oturmayı bile öğretti denildi. Selman (Radiyallahu Anh):
  −Evet, tezek veya kemikle taharetlenmekten men etti dedi.”
  Müslim (262/57) Ebu Davud (7) Nesei (41) Tirmizi (16) İbni Mace (316) Ahmed (5/415)
  (13) Tuvaletten Çıkınca Okunacak Dua

  (113) Aişe (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etti:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) heladan çıktığı vakit:
  ‘Gufraneke’ derdi.”
  İbnu’-lCarud (42) Buhari (694 Edebu’l-Müfred) Ebu Davud (30) Nesei (79 Ameli’l-Yevm) Tirmizi (7) Darimi (1/174) İbni Mace (300) İbni Hibban (1444) Begavi (188) Ahmed (6/155) Albânî (1/91 İrva)
  (14) Tuvalet Yapan Kimseye Selam Vermek Caiz Değildir

  (114) Cabir bin Abdullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bevl ederken bir adam ona uğradı ve selam verdi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Beni buna benzer bir halde gördüğün vakit bir daha bana selam verme. Şayet selam verirsen selamını almam’ buyurdu.”
  İbni Mace (352) İbnu’l-Carud (3738) Albânî (197 Sahiha)


  Paylaş
  Tuvalet İle Alakalı Konular nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Temizlik imandandır. Müslümanlar İslamın emir ettiği şeyleri öğrenerek ve uygulayarak hayatlarını düzene koyarlar. Bunları bildikten sonra dikkat etmesi de kolaylaşmaktadır.