Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Abdest almada mezhepler arası farklılıklar var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Abdest almada mezhepler arası farklılıklar var mıdır?

  Reklam
  Abdestin farzlarında mezhepler arasında farklılıklar vardır.
  A. Mezheplerce ittifak edilen abdestin farzları şunlardır:
  1. Yüzün yıkanması
  2. Ellerin dirseklerle birlikte yıkanması
  3. Başın meshedilmesi
  4. Topuklarla beraber ayakların yıkanması
  B. Abdestin ihtilaf edilen farzları:
  1. Niyet: Hanefiler dışında diğer mezheplerde farzdır.
  2. Tertip (sıra) ile yapma: Hanefiler ve Malikilere göre sünneti müekkededir. Şafii ve Hanbelilere göre ise abdestte farzdır, ancak gusülde farz değildir.
  3. Müvalat veya Vila' (Ara vermeden yapmak): Hanefi ve Şafiilere göre sünnettir. Maliki ve Hanbelilere göre abdestte farzdır, ancak gusülde farz değildir.
  4. Elle hafif ovma: Malikilere göre farz diğer mezheplere göre sünnettir.
  (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)


  Paylaş
  Abdest almada mezhepler arası farklılıklar var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Aşağı yukarı bütün mezheplerde abdest alma şekli aynıdır. Bir kaç konuda farklılık söz konusudur bunlar niyet etme uzuvları yıkarken sıra takip etme gibi konularda farklılık söz konusudur.mezheplerin abdest kılma farzları arasındaki farklar,  vehbe zuhayli abdestin sünnetleri,  mezheplerin benzerlikleri,  şafiliğin hanefilikten farkı,  abdestin bozulmada mezhep farklılıkları,  Mezhepler arasi ferqler.