Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan cuma günü boy abdesti almanın değer ve kıymeti Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  cuma günü boy abdesti almanın değer ve kıymeti

  Reklam
  496- Evs b Evs’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim Cuma günü her türlü temizliğini yapar ve boy abdesti alırsa Cuma namazı için camiye erkenden gider imâma yakın olur hutbeyi susup dinlerse bu yolda attığı her bir adıma karşılık gündüzü oruçlu gecesi ibadetle geçirilen bir yıllık amelin sevâbı kazanılmış olur” (Nesâî, Cuma: 8)
  žTirmîzî: Abdullah b Mübarek’den rivâyet edildiğine göre hadiste geçen “Gasselevağtesele” sözünün manası başını yıkar ve guslederse demektir
  Tirmîzî: Bu konuda Ebû Bekir, Imrân b Husayn, Selman, Ebû Zerr, Ebû Saîd, İbn Ömer ve Ebû Eyyûb’tan da hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmîzî: Evs b Evs hadisi hasendir
  Ebûl Eş’as es Sanâni’nin ismi Şerahîl İbn-ü Âde’dir Ebû Cenap ise: Yahya b Habib el Kassab el Kufî’dir
  Bölüm: 357
  Ø cuma günü sadece namaz abdesti almak ta yeterlidir


  497- Semure b Cündüp (ra)’den rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Cuma günü kim abdest alırsa güzel bir iş yapmış demektir Kim de guslederse bu yaptığı daha değerli ve kıymetlidir” (Nesâî, Cuma: 9)
  žTirmîzî: Bu konuda Ebû Hüreyre, Âişe ve Enes’den de hadis rivâyet edilmiştir
  Tirmîzî: Semure hadisi hasendir
  Katâde’nin arkadaşlarından bir kısmı bu hadisi Katâde, Hasan ve Semure b Cündüp yoluyla da rivâyet etmişlerdir Bir kısmı ise Katâde’den, Hasan yoluyla “Mürsel” olarak yani rivâyette sahabe atlanıp tabiin direkt Peygamber (sav)’den rivâyeti şekliyle nakletmeleridir
  Peygamber (sav)’in ashabından ve daha sonraki dönem ilim adamları bu hadisle amel etmişler olup: Yani Cuma günü gusletmenin hoş olduğunu fakat guslün yerine normal abdestin de kafi gelebileceğini söylemişlerdir
  Şâfii diyor ki: Peygamber (sav)’in Cuma günü gusletmeyi emretmesi vâcib olmayıp abdest veya gusül kişinin istediğini seçmekte serbest olduğunu bildirmektedir Ömer hadisinde olduğu şekilde abdest de geçerlidir
  Eğer Rasûlullah (sav)’in Cuma günü boy abdesti alın demesi vâcib olup, abdestle gusül arasında serbestlik olmasaydı Ömer ve Osman’da bu gerçeği böylece bilselerdi Ömer, Osman’ı çevirir ve: “Dön gusül yap” gel derdi Bunca bilgisine rağmen Osman’a bu mesele gizli kalmazdı Ne var ki bu hadis: “Cuma günü gusletmek kişi için değerli bir iştir ama mutlaka yapılması gereken vâcib bir iş değildir” anlamını içermektedir

  498- Ebû Hüreyre (ra)’den rivâyete göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim güzelce abdestini alır Cuma için camiye gelerek imâma yakın oturur, susar ve imâmı dinlerse iki Cuma arasındaki işlediği küçük günahları üç gün fazlasıyla affedilir Kim de hutbe esnasında çakıl taşları ve benzeri şeylerle meşgul olursa boş iş yapmış olacağından sevâbını azaltmış olur” (Buhari, Cuma: 35; Nesâî, Cuma: 22)
  žTirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir


  Paylaş
  cuma günü boy abdesti almanın değer ve kıymeti Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah razı olsun zuhal bacım Rabbim mükafatını arttırsın amin 3. 3
  amin cümlemizin saol yorumun için 4. 4
  Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim Cuma günü her türlü temizliğini yapar ve boy abdesti alırsa Cuma namazı için camiye erkenden gider imâma yakın olur hutbeyi susup dinlerse bu yolda attığı her bir adıma karşılık gündüzü oruçlu gecesi ibadetle geçirilen bir yıllık amelin sevâbı kazanılmış olur”

  Çok güzel gerçekden bilgilendirdiğiniz için allah razı olsun.