Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Teyemmümle İlgili Bâzı Mes`eleler: Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teyemmümle İlgili Bâzı Mes`eleler:

  Reklam
  Teyemmümle İlgili Bâzı Mes`eleler:


  Temiz bir yerden müteaddit kimseler teyemmüm edebilirler. Çünkü yeryüzü, su gibi değildir. El konulması ile müsta`mel olmuş sayılmaz.

  * Bir teyemmüm ile birden fazla farz ve nafile namazlar kılınabilir. İmam-ı Şâfiî`ye göre, bir teyemmüm ile yalnız bir farz namaz ile birden fazla nafile namazlar kılınabilir. Bu ihtilâftan kurtulmak için her farz namaz için yeniden teyemmüm etmek evlâdır.

  * Abdest âzalarının yarısında veya ekserisinde yarası olan kimse teyemmüm eder.

  * Bir yerde mahpus kalan kimse, temiz su ve temiz toprak bulamasa, İmam-ı A`zam ve İmam-ı Muhammed`e göre, namazını sonraya bırakır. Ebu Yûsuf`a göre ise, bir şey okumaksızın namazın bütün rükünlerini yapar. Başka bir tabirle taklîden namaz kılar. Bil`âhare kurtulunca da kaza eder.

  * Hacıların hediye için taşıdıkları Zemzem suyu ile, başka bir su bulunmazsa gusledilir. Teyemmüme gidilmez.

  * Boy abdesti alması gereken kimse, sadece abdeste yetecek kadar su bulsa, teyemmüm eder. O suyu kullanması gerekmez.

  * Daha namaz vakti girmeden teyemmüm yapılabilir. Fakat namazın müstehab vakti geçmeden su bulmayı ümid eden kimsenin, teyemmümü te`hir etmesi mendubtur. Diğer üç İmama göre, vakit girmeden teyemmüm yapılamaz.


  Mehmet Dikmen
  Paylaş
  Teyemmümle İlgili Bâzı Mes`eleler: Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Teyemmüm tıpkı abdest gibidir. Farklı alınır fakat bozulma nedenleri benzerdir. Abdesti bozan durumlar teyemmümü de bozar su bulunmuşsa teyemmüm abdesti bozulmuş sayılmaktadır.