Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?

  Reklam
  Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?
  Cünüp olan kadın ve erkeğe veyahut hayız ve nifas hâlindeki kadınlara yapmaları harâm olan dinî vazifeler şunlardır:

  1 - Namaz kılmak. Cünüp olan kimse, oruç tutmakla beraber, hayız ve nifas hâlindeki kadın, oruç da tutamaz.

  2 - Kur`an okumak. Ezberden veya Mushaf`a bakarak bir âyet dahi olsa Kur`an okumak (tilâvet) haramdır. Ancak Kur`an`daki dua ve sena âyetlerini tilâvet kasdı olmaksızın dua ve sena niyyetiyle ezberden okumak câiz görülmüştür. Meselâ, cünüp bir kimsenin dua ve sena âyetlerini ihtiva eden Fâtiha sûresini tilâvet kasdıyla okuması haramdır. Dua ve sena niyyetiyle okuması ise câiz olur.

  * Kelime-i şehadet getirmek, tesbih ve tekbir kelimelerini söylemek de câizdir.

  3 - Kur`an okumak caiz olmadığı gibi Kur`an-ı Kerîm`e el sürmek de caiz değildir. İsterse el sürülen bir âyet olsun, isterse yarım âyet. Ancak Kur`ân-ı Kerîm bir mahfaza içinde olduğu takdirde el sürmek caiz olur.

  4 - Kâbe-i Muazzama`yı tavâf etmek.

  5 - Zaruret olmaksızın câmi-i şerîfin içine girmek veya camiin içinden geçmek.

  6 - Üzerinde âyet-i kerime yazılı herhangi altın ve gümüş parayı ve kolyeyi veyahut levhayı elle tutmak da haramdır.


  Mehmet Dikmen

  Paylaş
  Gusletmesi Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerime yazılı olan hiç bir şeye el süremez, okuyamaz, namaz kılamaz, kuranı kerime dokunamaz ve okuyamaz, kabeyi tavaf edemez, camiye girmesi de uygun görülmez.