Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Ojelı Parmakla Alınan Abdestle Namaz Kılınır Mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ojelı Parmakla Alınan Abdestle Namaz Kılınır Mı?

  Reklam
  OJELI PARMAKLA ALINAN ABDESTLE NAMAZ KILINIR MI?

  Bilindiği gibi abdestin sahih olabilmesi için suyun, abdest azalarının dış kısmına, yani deriye ve tırnağa temas etmesi gerekir. Bu temasa mânî olan şey abdeste de mânidir. Kına yakmada âzada kalan şey sadece renktir, suyun temasına engel bir kalınlık (hacımli madde) yoktur. Oje ise, tırnağı balık pulu gibi kapatmakta ve suyun temasına engel olmaktadır. Öyleyse abdeste de engeldir. ( Mehmed Zihni Efendi, Nimet-i Islâm 45) Nitekim balık pulunun abdeste engel olduğu fıkıh kitaplarımızda açıkça zikredilmektedir. ( Vehbe ez-Zuhaylî, el-fıkhu`I-Islâmî I/239)

  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Ojelı Parmakla Alınan Abdestle Namaz Kılınır Mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ne boy abdesti ne de küçük abdest oje ile sahih olmaz. Bu nedenle ojeler temizlendikten sonra abdest alınması gerekir. Suyun tırnaklara geçmesi gerekmektedir.ojeli abdest kabul olur mu,  ojeli parmakla abdest alınır mı