Soru ve Cevaplarla İslam ve Abdest / Teyemmüm soruları Forumundan Adabına Uygun Boy Abdesti Nasıl Alınır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Adabına Uygun Boy Abdesti Nasıl Alınır?

  Reklam
  Âdabına Uygun Boy Abdesti Nasıl Alınır?
  1- Gusl: Bütün vücudu iğne ucu kadar kuru bir yer bırakmadan yıkamaktır. Buna Tahâret-i Kübrâ denir. Yâni, büyük temizlik...
  2- Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusül etmek, kadın erkek her müslümana farzdır. Farziyyetini inkâr eden kâfir olur.
  3- Birini el ile tutmak veya birine bakmak neticesinde, şehvetle gelip, akan meni de guslü gerektirir.
  4- Uykudan uyanan yatağında veya çamaşırında bir yaşlık görürse; rüyasında ihtilâm olduğunu hatırlarsa kendisine gusül lâzım gelir. Fakat ihtilâm olduğunu hatırlamadığı takdirde, o yaşlığın meni veya mezi olduğunda şüphe etse gusül lâzım gelmez.
  5- Mezi: Oynaşma sırasında zeker veya fercden gelen, ince, beyaz sudur. Küçük abdest bozduktan sonra da gelebilir. Bu, yalnız abdesti bozar. Boy abdesti gerektirmez.
  6- Bir erkek veya kadın, rüyada ihtilâm olduğu halde, dışarıda meniye âit bir eser buiamamışsa yıkanması lâzım gelmez.
  7- İhtilâm olan veya cinsî yakınlıkta bulunan bir kimse, küçük abdest yapmadan veya biraz yürümeden yâhud tekrar uyumadan yıkanıp da, sonra kendisinden meninin geri kalanı çıksa, tekrar yıkanması îcâb eder.
  8- Şehvetle olmayıp da döğülme, ağır bir şeyi kaldırma veya yukarıdan aşağı düşmeden dolayı akan meni guslü gerektirmez.
  9- Guslün farzı, birer kere ağzı, burnu ve bütün vücûdu yıkamaktan ibarettir.
  10- Kulaklar ve göbek oyuğunu yıkamak, sakalın, kaş ve bıyıkların altındaki cilde suyu ulaştırmak da guslün şartlarındandır.
  11- Tırnaklar arasında kalan kurumuş çamurların altını yıkamalıdır. Tırnaklardaki kirler ve kına gusle mâni değildir. Oje ise boy abdestine engeldir.
  12- Ağzını ve burnunu yıkamadığını veya bir uzvunun kuru kalmış olduğunu sonradan anlayan kimsenin, yeniden gusül etmesi lâzım değildir. Yalnız o uzuvları yıkanır.
  13- Çiçek ve egzama gibi bir hastalıktan dolayı, deri üzerin de meydana gelen kabuklar, kabarık bir vaziyette olup, kenarla rı deriye bitişikse gusle mâni değildir.
  14- Parmaktaki geniş yüzüğü oynatmak sünnettir. Dar olup su geçmezse, bu sefer yüzüğü oynatmak farz olur. Yıkanırken bedeni ovmak sünnettir.
  15- Gusül abdesti alırken, sağımızı veya solumuzu kıbleye getirmeliyiz.
  16- Cinsî yakınlıktan sonra, gusül eden kadın tenasül uzvunun dış kısmını yıkarken parmağı girse gusül gerekmez.
  17- Vücud kıllarının temizliğini, gusül abdestinden sonra yapmalıyız. Cenabet olarak vücuttan ayrılan kıllar, yarın kıyamette dâvâcı olurlar.
  18- Gusül esnasında duâ okumak mekruhtur. Fakat gusüle başlarken besmele okunmasında hiçbir beis olmadığı gibi, aynı zamanda sünnettir.
  19- Tenhâ bir yerde yıkanmak, avret mahalline bakmamak, gusülden sonra bir havlu ile kurulanmak da sünnettir.
  20- Takma veya kaplama dişi olanların gusül abdestleri sahihtir. Ancak, çıkarılıp takılabilecek şekilde olan dişlerin gusül esnasında çıkarılmaları îcâb eder.
  21- Cünüp iken; zikretmek, tesbîh çekmek, salât ü selâm okumak caizdir. Yemek yeme, su içme durumu olacak ise, eller yıkanır, ağız çalkalanır.
  22- Bu esasları şöylece özetleyebiliriz:
  "Önce sol adımımı atarak, banyoya girerim. Sağım veya solum kıbleye gelecek şekilde otururum. Mümkünse peştemal kullanırım. Sonra besmele çekerim ve elimi üç defa yıkarım. Daha sonra edep yerlerimi su ile temizlerim. Niyetimi yaparım. (Cünüp-lükten kurtulmak için gusletmeye niyet ettim.) Namaz abdesti gibi abdest alırım. Sonra üç defa başıma su dökerim. Her dökü-şümde vücudumu ovarım. Sonra sağ tarafıma ve sol tarafıma üçer defa su dokunurum. En sonunda ayaklarımı yıkarım. Havlu ile kurulanırım. Sağ adımımı atarak banyodan çıkarım. Elbiselerimi giyinerek, kerahat vakti değilse iki rek'at namaz kılarım.
  Fazla su kullanmam. Çünkü mekruhtur. Suyu az da kullanmam. Orta olanını tercih ederim. Boy abdesti ile kılınan namazın daha efdal olduğunu bilirim. Su ile vücud kirlerimi giderirken, manevî kirlerimin giderilmesini de Rabbimden niyaz ederim. Ayrıca boy abdesti almakla mükellef olan ehl-i iyâlime gusül abdesti hakkında bilgi verilmesini vazife telâkkî ederim. Bu temizlenme usûlünü, bizlere lütfeden yüce Allâh'ıma da her zaman hamd ederim."Yusuf Demireşik


  Paylaş
  Adabına Uygun Boy Abdesti Nasıl Alınır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Boy abdesti alırken suyun da israfına kaçmadan tüm bedeni uygun hükümlere göre yerine getirmek gerekir. Niyet edilip eller ağız ve burun yıkandıktan sonra tüm vücuda su dökülerek tamamlanır.bayanlarda gusül abdesti nasıl alınır,  gusul abdest nasil alinir kadinlar icin,  kadınlar nasıl gusul abdesti alır,  kadınlarda gusül abdesti nasıl alınır,  gusul abdest nasil alinir kadinlar,  kadınlarda boy abdesti,  kadınlar gusül abdestini nasıl alır